Bölüm Kalite Komisyonu

» Kalite Komisyon Tanıtımı 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, görsel iletişim tasarımı eğitimini çağdaş bir toplum oluşturmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektedir. Bu bakımdan bölümümüzün yüklendiği görevler; görsel iletişim tasarımında; yerel bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere sahip yeni görsel iletişim tasarımı ürünlerinin ve yeni tasarım kuramlarının ortaya çıkmasını sağlamak, görsel okur-yazarlığı kazanmış, farklı disiplinlerden yararlanabilen, özgün ve toplumsal sorumluluğu da göz önüne alarak düşünebilen; çağın bilgi birikimi ve teknolojisini birlikte kullanabilen; yerel ve evrensel değerlerden yararlanmasını bilen; görsel iletişim tasarımı alanında var olan veya olacak olan problemlere çözüm önerileri getirebilen; eleştirel düşünebilen, ulusal ve uluslararası alanda kendi varlığını ortaya koyabilen, estetik duyarlılığı gelişmiş ve felsefi açıdan donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüz, kuruluşundan bu yana sürekli olarak kendini yenilerken, artan yeni tasarım ürünleri ile gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki başarısını her geçen gün arttırmaktadır. Bu bağlamda farklı ve özgün görsel iletişim tasarımı ürünlerini ortaya koyabilecek eğitim-öğretim ortamı oluşturmak; özgüveni gelişmiş ve geleceğe yönelik projeler ortaya koyabilecek bireyler yetiştirmek; ülkemizin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda görsel iletişim tasarımı alanında ihtiyaç duyduğu ve ileride duyabileceği alanlara yönelik programlar geliştirmek veya güncellemek; teknolojiyi takip eden ve bunların en iyi biçimde kullanılabileceği fiziksel ortamı sağlamak da amaçlanmıştır.

» Kalite Politikamız

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak kalite politikamız, paydaşların beklentilerine göre çağın getirdiği teknolojik gelişmelere ayak uydurarak; tasarım algısına yansıyan uygulamalar gerçekleştirmek ve tasarımlarda özgün, inovatif ve işlevselliğine uygun tasarımlar üretmektir.

» Vizyonumuz & Misyonumuz

VİZYON: Alanında tercih edilen, teknolojiyi takip edebilen, girişimci, mesleki bilgi ve becerilere sahip mezunlar yetiştirmektir.

MİSYON: Görsel İletişimTasarımı Bölümü, sanat ve tasarım konularında araştırma yapan ve topluma hizmet sorumluluğuyla mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştiren bir bölümdür.

» Bölüm Kalite Komisyonu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA (Başkan)

Öğr. Gör. Hüseyin ERMUMCU (Üye) 

Öğr. Gör. Mehmet PEHLİVAN (Üye)

Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, Salı