»» Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını Projesi

PROJE NO : 2013-24

PROJE ADI : WEB TABANLI AKADEMİK PROGRAM YAPIMI VE YAYINI

PROJE YÖNETİCİSİ : Doç. Dr. Levent MERCİN

BİRİMİ : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BİLİM ALANI : SOSYAL BİLİMLER (GÜZEL SANATLAR)

PROJE ÇALIŞANLARI

Arş. Gör.Sercan KEHRİBAR / Güzel Sanatlar Fakültesi

Öğrt. Elm.Fatih KARA / Güzel Sanatlar Fakültesi. Öğrt. Elm. Aycan GÜRBÜZ / Güzel Sanatlar Fakültesi

Hüseyin R. ORUÇ / DPÜ Rektörlüğü Basın Halkla İlişkiler

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : ŞUBAT 2013

PROJE BİTİŞ TARİHİ . KASIM 2014


PROJENİN AMACI VE ÖZETİ

Projenin genel amacını, kültürel-sanatsal düzeydeki akademik çalışmaları bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak kayıt altına almak, gelecek kuşaklara aktarmak ve eğitim boyutunda yaygın etki alanı oluşturmuştur. Bu genel amaca bağlı olarak Dumlupınar Üniversitesi’nde web tabanlı akademik programların yapımının ve yayınının yapılabilmesine; öğretim elemanlarının bilimsel, sosyal ve ekonomi alanında eğitim materyali geliştirerek bunları yayınlayabilmelerine; bilginin geniş kesimlerce paylaşılmasına ve aydınlatıcı olmasına yönelik kısa film veya belgesel hazırlanabilmesine imkân vermek de projenin alt amaçlarını oluşturmuştur.

         Hedef kitleye ulaşmada hızlı olması, akılda kalıcılığı sağlaması, ekonomik ve bilginin tekrar edilebilmesine olanak vermesi yanında çağın getirdiği güncel teknolojiler de (internet, IPAD ve 3G’li telefonlar) göz önüne alındığında WEB tabanlı akademik program yapımının ve yayınlanması, bu alandaki var olan ihtiyacı karşılamaya yönelik önemli bir adım olan teknolojik altyapı ile araç-gereçlerin kurulmasını; işletim için gerekli yazılımların da tasarlanmasını ve kodlanmasını sağlamıştır. Bu süreç oldukça uzun bir zaman almıştır. Çünkü var olan diğer üniversitelerdeki Web tabanlı TV’lerden bir kısmı yerinde incelenmiş hangi alanları kullandıkları, hangi programları yayınladıkları saptanmıştır. Ayrıca projenin ürünü olacak Kütahya Çiniciliği Belgeseli için bir senaryo oluşturulmuştur. Tün bu verilere göre, ihtiyaç duyulan cihazlar için ciddi bir araştırma yapılmıştır. En sonunda alınan tekliflere göre en uygun ve güvenilir firma ile anlaşma yoluna gidilmiş ve cihazların siparişi verilmiştir. Burada Üniversitemiz ciddi bir kazanç elde etmiştir. Çünkü, biz anlaşmayı yaptığımızdaki döviz kuru ile cihazların teslim edildiğindeki kur arasında fark oluşmuş ama firma vadettiği gibi herhangi bir artışa gitmeden cihazları zamanında teslim etmiştir.

         Bu çalışmalar devam ederken bir yandan da sistemin işletilebilmesi ve kurumsal kimliğinin sağlanması için logotayp tasarımı, banner tasarımı, program jenerikleri tasarımı vb.ile yazılımlar hazırlanmaya başlanmıştır. Projenin en önemli kısımlarından birini d burası oluşturmuştur. Bu süreçte dışarıdan herhangi bir destek veya hizmet satın alınmadan tamamıyla projede isimleri belirtilen Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanmış ve TV test yayınına başladığında da öğrencilerle birlikte de canlı yayınlar ve program çekimleri yapılarak yürütülmeye çalışılmış ve çalışılmaktadır. 

         WEB tabanlı akademik program yapımı ve yayınlanması projesi kapsamında, Dumlupınar Üniversitesi’nin yapmış olduğu akademik, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri, spor müsabakalarını, uzaktan ve kesintisiz öğretim yaklaşımı çerçevesinde, doğru ve tarafsız bir şekilde kitlelere ulaştırmayı başarmıştır. Ancak varolan kayıt arşivi çok dolu olduğundan ve bu arada yeni çekimler ve kayıtlar yapıldığından, var olan kayıtların montajlama işlemleri sıraya konulmuş ve yapılan montajlama işleminden sonra web arşivine yüklenmiştir (http://dputv.com/). Bunun yanı sıra belgesel için Kütahya çinilerinin bulunduğu illerde (İstanbul, Manisa vb.) yerinde inceleme ve kamera çekimleri yapılmıştır. Bunlar belgeselde kullanılmıştır.  

         Dumlupınar Üniversitesi’nde WEB tabanlı akademik program yapımının ve yayınlanmasının sağlanması, ulusal anlamda bilim, kültür ve sanata; yerel anlamda ise üniversite öğrencileri ile Kütahya halkına, Türkiye’ye ve Dünya’ya açılarak uzaktan eğitimin gerçekleştirilebilmesine de imkân vermiştir denilebilir. Çünkü bu TV sayesinde internet bağlantısı olan her yerden TV yayınlarına ulaşılabilmektedir.   

         Ayrıca elde edilen imkanlar çerçevesinde, proje kapsamında hem eğitim materyali olarak öğretim elemanlarının kullanabileceği, hem de gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir kültür mirasımız olan, Türkiye’de çini denilince ilk akla gelen iki şehirden biri olan “Kütahya Çiniciliğini” konu edinen belgesel hazırlanmıştır. Bu kapsamda hala eserler üreten çini sanatçılarından Mehmet Koçer, Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit ile, çini satanının tarihi geçmişi konusunda ise Doç. Nurettin Gülaçtı ile görüşme yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. Belgesel, Kütahya’daki sanat dallarının dününü, bugününü; bunların Dünya’daki ve Türkiye’deki yerini de ortaya koymuştur.

Proje sonrasında elde edilen belgesel, ulusal anlamda ülke içerisinde üniversiteler ile yazılı ve görsel medyada kullanılabileceği gibi, uluslararası alanda da hem Kütahya’nın hem de Türkiye’nin tanıtımında değerlendirilebilecektir. Ayrıca TV için oluşturulan stüdyo, öğretim elemanlarının bilimsel ve sosyal konularda yaptıkları panelleri, toplantıları öğrencilerin de yoğun olarak katıldıkları canlı yayınlarda kullanılmıştır. Bu çekimlerin montajlanarak TV kanalına konulması, görüntülerinin yayınlanabilmesini ve uzaktan eğitimi gerçekleştirebilmeyi sağlayarak yaygın etkisini sürdürmektedir.

Web tabanlı TV yeni program hazırlıklarına devam etmekte ve kurulan topluluğa kayıtlı öğrencileriyle birlikte yayın hayatına başlamıştır. Bu olgu öğrencilerin uygulamalı olarak öğrenmelerine de önemli katkı sağlamıştır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma