Seramik-Cam Bölümü -Staj Programı

AMAÇ
Üniversitede öğretilen teorik ve pratik bilgilerin, iş hayatındaki uygulamalarını görmek, aksaklıklarını saptamak; bu bilgi ve deneyimler ışığında öğrenciyi yönlendirmek, öğrencilerin mesleğini tanımasını sağlamak, Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Mezuniyet koşulu olarak belirlenmiş olan "STAJ" ile ilgili konuları ise Üniversitemiz Senatosu'nun 25.02.2016 tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilen "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesi" ve bu yönerge kapsamında hazırlanan "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Staj Yönergesi" belirlemektedir.
 
Bu yönergeler doğrultusunda tarif edildiği şekli ile stajın başlatılması, sürdürülmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında ihtiyaç duyulacak olan Zorunlu Belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
 
Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, Çarşamba