“Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe“

             

BELEDİYE ÜNİVERSİTE EL ELE KÜTAHYA İÇİN GÜÇLÜ BİR GELECEĞE

 

Başvuru Kodu:

TR33/19/SODESGPD/….

Destek Programı

Sosyal Destek Programı Güdümlü Proje Desteği

Proje Süresi

18 ay

Proje Toplam Bütçesi (TL) *

1.516,450

 

Projemiz Kütahya belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ortak Projedir.

Projemizin genel amaçları;

Proje kapsamında ayrıca çini sanatının başkenti olan ve Zanaat ve Halk Sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Kütahya’da çini ve diğer halk sanatlarında üretimin ve gelirin artması için nitelikli sanatçı ve zanaatkâr sayısını artırmak, kentin yaratıcı kültürel sektörlerle kalkınması için beşeri sermayenin geliştirilmesini sağlamak için eğitim merkezlerinin kurulması da amaçlandı.

Sistematik saha çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak, dezavantajlı çocuklar, gençler, kadınların ihtiyaçlarına, sanatçı ve zanaatkarların ihtiyaçlarına, özel sektörün ihtiyacına cevap veren kapsamlı bir sonuç odaklı sosyal kalkınma modeli ile şehrin yaratıcı ve kültürel sektörle kalkınmasına katkı sağlamak, projenin genel amacıdır.

Sonuç Odaklı Programlar (SOP), stratejik olarak belirlenmiş kalkınma hedeflerini yakalamak üzere, belirli bir sektör, tema veya mekânda uygulanacak alt program, proje ve faaliyetleri içeren, nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla iş birliği halinde hazırlanan, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan orta vadeli programdır. Zafer Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü Sonuç Odaklı Programlardan biri, Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) olarak belirlenmiştir.

Kütahya, çini sanatının başkenti olmanın yanında halk sanatlarının birçok alanında zengin bir kültür ve geçmişe sahip bir ildir ve Kütahya ilinin kalkınma stratejisi, kültür ve yaratıcı sektörler üzerine kurulmuştur. Bu amaçla, Kütahya Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı iş birliği ile 2017 yılında UNESCO Yaratıcı ve Kültürel Şehirler Ağına (UCCN) Zanaat ve Halk Sanatları alanında ilk başvurusunda Türkiye’den seçilen ilk il olmuştur.

UCCN programı, Kütahya Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülmekle beraber, UCCN’e kabul edilen Kütahya Belediyesi değil, Kütahya şehridir. Tüm şehir UCCN programını iyi anlamış ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak tüm kurumlar; Kütahya Valiliği, Kütahya Ticaret Odası, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Çiniciler Odası ve STK’lar UCCN programı için bir araya gelme kararı almıştır. Bu amaçla ortak yönetim komitesi kurulma kararı alınmış ve bu amaçla girişimler başlatılmıştır.

UCCN programı ile şehirde istenilen hareketlilik sağlanmaya başlanmıştır. Bu proje, bu saha çalışmalarından, tüm tarafların talepleri doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçlara göre hazırlanmıştır. Bu yönüyle projemiz, KEN SOP programının tüm taraflarının sürece katılarak uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Özel Amaçlar

  • Çini ve diğer zanaat üretiminde kayıt dışı kadın emeğini Kütahya Kadın Kooperatifi kurarak dezavantajlı kadınların kayıtlı çalışmasını sağlamak, yeni ve yenilikçi, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak
  • Gelir seviyesi düşük mahallerde yaşayan gençleri ve zorunlu eğitimini tamamlamış çocukların erken yaşta Çini Sanatına yönlendirilerek meslek kazanmaları için gerekli alt yapıyı sağlamak
  • Kütahya’da çini ve diğer halk sanatlarında üretimin ve gelirin artması için nitelikli sanatçı ve zanaatkâr sayısını artırarak, kentin yaratıcı kültürel sektörlerle kalkınması için beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlamak

 

Ortaklar

1) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

2) Kütahya Valiliği,

3) Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

4) Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf

Odası

Proje Ekibi:

Doç. Oya Aşan Yüksel

Doç. İsmet Yüksel

Dr. Öğr Üyesi Eren Evin Kılıçkaya

Mehmet Zenci ( Kütahya Belediyesi)

Sedat Altıntaş ( Kütahya Belediyesi)

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma