»» Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi

                                    

 

CEAD No: 34788, FIMS PO No: 357467, Contract No: 129/12, Contract PO number: 357467, 

Avrupa Birliği Avrupa Konseyi  “Council of Europe” ve Milli eğitim Bakanlığı’nın Ortaklaşa Gerçekleştirdiği “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi “DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PROJECT”,

Materyal Geliştirme Çalışma Gurubu. 21 Mart 2012-07 Mayıs 2012. 14 Mayıs 2012-02 Temmuz 2012. 17 Temmuz 2012-17 Ekim 2012. 15 Haziran 2013. 9.000.000 EURO.

PROJE NUMARASI: TR2009/0136.01-02/334 

PROJE AMACI : Toplumlarda demokrasi ve insan hakları konusunda duyarlılık sağlamak, farkındalık oluşturmak ve korumak için ‘Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi’ bir zorunluluktur. Bu eğitim, bireylerin kişisel gelişiminin ilk safhaları olması nedeniyle özellikle okulöncesi, ilkokul ve ortaöğretimde oldukça önemlidir. Bu bakımdan, eğitim sistemleri aracılığıyla demokratik vatandaşlık ve insan hakları kavramlarını güçlendirmek, Türkiye de dahil bütün Avrupa ülkelerinde hayati bir öneme sahiptir. Haklar ve sorumluluklar açısından farkındalık yaratmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek ise sürekli bir desteği gerektirmektedir. İşte bu proje genel anlamda bu desteği sağlamak için hazırlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında gerçekleştirilecek çalıştay ve arkasından açılacak sergilerin, bireylerde estetik bilinç oluşturması, sanata değer verilmesi ile sanatçıların takdir edilmesini sağlaması; sanatçılar ve tasarımcıların birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını temin etmesi açısından da önemlidir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma