II. Dumlupınar Seramik Yarışması ve II. Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi

PROJE ADI                           :  II. Dumlupınar Seramik Yarışması ve II. Evliya Çelebi Çini Yarışması

BİRİMİ                                   : Güzel Sanatlar Fakültesi / Seramik ve Cam Bölümü

BİLİM ALANI                         : Sosyal Bilimler (Güzel Sanatlar)

PROJE BAŞLAMA TARİHİ               : 02 02.2015

PROJE BİTİŞ TARİHİ                        : 26.05.2015

PROJE BİRİMİ        

Yrd. Doç. Nurettin GÜLAÇTI (Proje Yürütücüsü)

Arş. Grv. Gökhan AKCA (Proje Koordinatörü)

Öğr. Grv. Muhammet ILGIN

Öğr. Grv. Mustafa KIZIL

Öğr. Grv. Mustafa Bilge KOÇER

Arş. Grv. Dr. Oya YÜKSEL

Arş. Grv. Dr. İsmet YÜKSEL

Arş. Grv. Yağmur AKARSU


PROJENİN AMACI VE ÖZETİ: 

Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Kütahya, 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile her daim çini ve seramik üretimiyle ün kazanmıştır, bu alanda yetiştirdiği üstatların ürettiği eserlerle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı çini ve seramik merkezlerinden biri olması özelliğiyle tarih sayfalarındaki yerini korumuştur. 

Kütahya’yı tarihte önemli bir konuma taşıyan bir diğer unsur 30 Ağustos 1922’de bizzat Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kumanda ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi’dir. 137.000 şehit verdiğimiz Dumlupınar Savaşı Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.

2011 yılı ise UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı ilan edilmiş ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli seyyahı Evliya Çelebi, Avrupa Konseyi tarafından insanlık tarihinde farklı kültürlerin kaynaşmasında en çok katkıda bulunan 20 kişi arasında gösterilmiştir. Aslen Kütahyalı olan Evliya Çelebi ölümünden tam 329 yıl sonra bile uluslararası düzeyde Kütahya’yı gündeme taşımayı başarmıştır.

Çini Seramik Diyarı olarak anılan Kütahya’nın, bu haklı unvanını gelecek kuşaklara aktarabilmek,  Kütahya’nın tanıtımına ve ata yadigârı çini-seramik sanatına katkı sağlamak amacıyla ulusal ölçekte çini ve seramik yarışmaları düzenlenmesi planlanmıştır.

Düzenlenecek yarışmaların geleneksel boyuta ulaştırılmasına dayanak teşkil etmesi ve tarihsel değerlerimizi yaşatmak açısından; yarışmaların isimleri “Dumlupınar Seramik Yarışması ve Evliya Çelebi Çini Yarışması” olarak planlanmıştır.  Her İki yarışmada da 3 (üç) ayrı kategoride olmak üzere toplamda 6 (altı) kategoride değerlendirme yapılmıştır.

Proje; 24-28 Şubat 2014 tarihinde Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği tarafından sağlanan hibe fonu ile gerçekleştirilen “I. Dumlupınar Seramik Yarışması ve I. Evliya Çelebi Çini Yarışması” projesinin devamı niteliğindedir.

PROJE HAKKINDA: 

Aziz şehitlerimizin hatırasını genç nesillerin eserlerinde ve kalplerinde yaşatabilmek, bizi biz yapan tarihi ve kültürel değerlerimize hakkıyla sahip çıkabilmek amacıyla Şubat 2014’te birincileri gerçekleştirilen Dumlupınar Seramik Yarışması ve Evliya Çelebi Çini Yarışması’nın ikincileri 18-25 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenmiştir.

Yarışmalar Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü ile Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı’nın ortaklaşa çalışması sonucu Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliğinin katkıları sonucu gerçekleşmiştir.

Bunun yanı sıra yarışmalarda; Keramika Seramik, Çinikop, Refsan, Efsane Çini, Hisar Sanat Galerisi, İdeal Seramik ve Çini Sanatçısı İsmail Yiğit’te özel ödül vererek çini ve seramik sanatının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Süreç içinde Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, destek ve yardımları her daim düzenleme kurulunun yanında olmuştur.

Projenin tanıtımı için web sitesi, tanıtım afişleri ve yarışma şartnamelerini belirtir broşürler Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri tarafından tasarlanmış olup, proje afiş ve broşürleri, seramik ve çini eğitimi veren üniversiteler başta olmak üzere toplam 107 üniversitenin ilgili birimlerine gönderilmiştir. Ayrıca sosyal medya üzerinden projenin tanıtım ve duyuruları aktif olarak gerçekleştirilmiş ve proje tanıtım görselleri Kütahya ili içinde yerel halkın ve öğrencilerin yoğun olarak kullandıkları mekânlar, alışveriş merkezleri, kafeteryalar, vb. sosyal alanlarda da kullanılarak projenin duyurulması sağlanmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen her iki yarışmada da yalnızca öğrenci eserleri kabul edilmiş olup, ülkemizin seçkin üniversitelerinde dekanlık ve bölüm başkanlıkları yapan ve yapmakta olan; Ressam ve Çini sanatçısı Adil ÖZKAN, Prof. Süleyman Aydan BELEN, Prof. Sevim ÇİZER, Prof. Kaan CANDURAN, Prof. Soner GENÇ, Doç. Dr. Ensar TAÇYILDIZ, Doç. Nurettin GÜLAÇTI, Yrd. Doç. Dr. Mesude Hülya DOĞRU, Kütahyalı çini sanatçısı İbrahim KOCAOĞLU, Keramika Seramik temsilcisi Melek ARSLAN, Çinikop temsilcisi Ayşegül ACAR ve Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası Başkanı Sadık ERİLBAYLI’nın yer aldığı seçici kurul kararı ile çini ve seramik yarışmalarının eser seçimleri 04 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleşen seçici kurul değerlendirme toplantısıyla birlikte sonuçlanmıştır.

Ankara, İzmir, Kayseri, Diyarbakır, Antalya, Uşak, Malatya, Kocaeli, Çanakkale, Isparta, Eskişehir gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen toplam 180 eserin (115 Seramik Eser, 65 Çini Eser) değerlendirildiği yarışmalarda başarı, mansiyon ve özel ödüller olmak üzere toplamda 13 ayrı eser ödül almaya hak kazanmış ve 62 eser de sergilenmeye değer görüşmüştür. 

Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin, sanatseverlerin beğenisine sunulması amacıyla 18 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen ödül törenine ilişkin davetiyeler, afiş ve broşür gönderilen üniversiteler ile Kütahya ili protokol mensupları ve sanatseverlere elden, kargo-potsa yolu ile ve elektronik olarak gönderilmiştir. Yarışma Sergisi 18-25 Mayıs 2015 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olmuştur.

Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı yarışma kataloglarının tasarımları ve baskıları gerçekleştirilmiş olup, yarışmada eserleri yer alan öğrencilere dağıtılacaktır. Aynı zamanda yarışma katalogları ve ödül töreni - sergi görselleri ile fotoğraflarının yer aldığı DVD’ler ülkemizin tüm üniversitelerine gönderilerek projenin çıktıları geniş bir yelpazede paylaşılmıştır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, Çarşamba