1. Uluslararası Çizgi film Animasyon Festivali ve Sempozyumu

"1. Uluslararası Çizgi film Animasyon Festivali ve Sempozyumu" İsimli Bilimsel Araştırma Projesi

Özet

Çizgi Film ve Animasyon sektörü ve buna bağlı olarak bunun eğitimini veren kurumların önemi; sinema ile televizyon reklamcılığı ve eğitim vb. gibi alanların talepleri, görsel iletişim teknolojilerinin de gelişmesi ile birlikte giderek artmaktadır. Bu önemin gelecekte de giderek artacağı yönünde bir eğilimin olduğu gözlemlenmektedir. Bu yüzden Çizgi film ve Animasyon alanında eğitim almış animatörlere olan gereksinim hem nitelik hem de sayısal olarak gün geçtikçe artmaktadır. Bu gerçekliğe paralel olarak çizgi film yapımı, yapımların niteliği ve özgünlüğü de önem kazanmaktadır. 

Bu alanda öğrenim gören öğrencilerin akademik ve sanatsal düzeyde dünyadaki gelişmeleri izleyebilmeleri için bilimsel ve sanatsal bir ortamın oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin hazırladıkları yapıtların akademik ve sektörün temsilcilerinin olduğu bir ortamda izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak da eğitim-öğretim açısından son derece etkili bir yöntem olacağı düşünülmektedir. Bu gerekçelerden hareketle genel anlamda görsel iletişim özel anlamda ise çizgi film animasyon konusunun ele alındığı bir festival ve bu kapsamda sempozyum gerçekleştirilmeyi düşünmekteyiz.

Amacı

Bugüne kadar geleneksel ve ulusal olarak yaptığımız DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi filmFestivali’nin bu yıl 10’u yapılacaktı. Ancak kendisini ispatlamış olan geleneksel festivalin bu yıl hem uluslararası hem de bilimsel toplantıların yapıldığı bir etkinliğe dönüştürmek amacıyla 4-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında 1. Uluslararası Çizgi film Animasyon Festivali ve Çalıştayıbaşlığı altında gerçekleştirmektir.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, Çarşamba