Sıkça Sorulan Sorular

Görsel İletişim Tasarımı ile İletişim Tasarımı arasındaki fark nedir?

Görsel İletişim Tasarımı bölümü üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri bünyesinde yer alır. Görsel iletişim tasarımı, disiplinlerarası bir yaklaşım ile bilgi teknolojilerindeki gelişmelere ve değişen estetik değerlere bağlı olarak görsel tasarımlar gerçekleştirmeyi hedefler. Yaratıcı ve yeni ufuklar açacak görsel tasarım çözümlerinin oluşturulmasına olanak sağlar. 

İletişim Tasarımı bölümü üniversitelerin İletişim Fakülteleri bünyesinde yer alır. İletişim tasarımı, iletişim kavramına disiplinlerarası bir yaklaşım ile kuramsal açıdan bakarak iletişim bilimine odaklanır. Medya araç ve gereçlerinin, bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ile çeşitli yeni iletişim kanallarının kuramlarını araştırır. 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde dersler nasıl uygulanıyor?

Programda basılı, hareketli ve etkileşimli mecralarda görsel tasarım yapma becerisini oluşturacak bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Müfredat, tasarım alanında teori, teknoloji ve uygulamayı bir araya getirerek görsel düşünme ve problem çözmeyi ön plana alır. Basılı, hareketli ve etkileşimli mecralara yönelik uygulamalı tasarım öğrenimine eşit ağırlıkta yer verilen bölümün eğitim modelinin temelinde, mecralara yönelik yaratıcı fikir geliştirme süreci, tasarım sürecinin yönetilmesi ve yaratıcı görsel tasarım çözüm üretimi bulunur. 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü disiplinin çeşitlenen farklı alanlarına hitap eden uzman akademik kadroya sahiptir. Tipografi, grafik tasarım, masaüstü yayıncılık, ambalaj tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, illüstrasyon, animasyon, etkileşim tasarımı ve oyun tasarımı konularında uzman bölüm kadrosu ile sektöre yön veren, üretken ve alanlarında söz sahibi akademik profesyonellerden oluşur.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu ne iş yapar? Hangi iş imkanlarına sahiptir?

Görsel iletişim tasarımcısı, tasarım bilgi ve becerisini, estetik algısını ve yeri geldiğinde de eleştirel tasarım felsefesini, dijital medya, hareketli görsel, sesli araçlar, akıllı iletişim araçları, 3 boyutlu mecraları kullanarak birleştirir. Kısacası görsel iletişim tasarımcısı teknoloji ile iç içe olmak durumundadır. Bunun yanı sıra, görsel iletişim tasarımcısı iyi bir iletişimci ve hedef kitleyi anlayan, nabzını tutan, stratejik olarak da düşünebilen birisidir. Küresel pazardaki sorunları çözmek, rekabetçi ve sürdürülebilir projeler üretebilmek için tasarımcı, stratejik çözümler üretmek zorundadır. Bu ifadeler doğrultusunda Görsel iletişim tasarımcısı, kendi ürün ve tasarımları ile girişimci ve şirket sahibi olabilir, bölümde öğrenciliklerinden itibaren çeşitli yurtiçi ve yurtdışı reklam/tasarım/sanat ajanslarında tam zamanlı veya freelance tasarımcı olarak (grafik tasarım, reklamcılık, metin yazarı, fotoğrafçı, görsel sunum uzmanı, medya ilişkileri, web tasarımcı, vb) iş bulabilir. Ayrıca  bölümümüz son yıllarda görsel iletişim tasarımı sektöründe (televizyon, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları, firmaların tasarım merkezleri vb. gibi) ortaya çıkan gereksinimi karşılaması aşısından öğrencilerine de avantajlar sağlamaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, kamu kurumlarında grafik tasarımcı, pedagojik formasyon sertifikası aldıkları takdirde öğretmen olabilecekleri gibi, kendi reklam ajanslarını da kurabilirler. Ayrıca reklam ajanslarında, matbaalarda, yayınevlerinde, TV kanallarında ve multimedya şirketlerinde, mizah dergilerinde, animasyon ve oyun stüdyolarında, reklam filmleri, video, yaratıcı metin, hareket ve ses gibi iletişim araçlarının kullanıldığı sektörlerde, firmaların tasarım merkezlerinde, endüstriyel üretim yapan fabrikaların reklam ve tanıtım bölümleri gibi birçok sektörde grafik tasarımcı olarak istihdam edilebilmektedirler. Kaynak: http://gsf.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/865/gorsel-iletisim-tasarimi-bolumu) 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’ne ait derslik, atölye, laboratuvar, çalışma ortam ve imkânları ne düzeydedir? 

Atölyelerimiz, öğrencilerimiz için farklı ve özgün görsel iletişim tasarımı ürünlerini ortaya koyabilecek eğitim-öğretim ortamı oluşturmak, ülkemizin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda görsel iletişim tasarımı alanında ihtiyaç duyduğu ve ileride duyabileceği alanlara yönelik programlar geliştirmek veya güncellemek amacıyla, teknolojiyi takip eden ve bunların en iyi biçimde kullanılabileceği fiziksel ortamın sağlanması için donatılmıştır. Bu kapsamda şu an Türkiye’deki hiçbir Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde olmayan Web Tabanlı yayın yapan bir Televizyon Stüdyosu kurulmuştur. Bu stüdyoda öğrencilerimiz uygulamalar yapabilmekte ve derslerinin bir kısmını burada işleyebilmektedirler. (Kaynak: http://gsf.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/865/gorsel-iletisim-tasarimi-bolumu) 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’ne nasıl girebilirim? Eğitim-Öğretim şartları nelerdir? 

Bölümümüze ait Görsel İletişim Tasarımı Programı’na merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilmektedir. Görsel İletişim Tasarımı Programı’nın eğitim-öğretim süresi dört yıl olup, bu programın ilk yılında temel sanat eğitimi ve desen gibi uygulamalı dersler yanında kültür-sanat ve grafik tasarım tarihi gibi teorik dersler yer almakta, daha sonraki yıllarda teorik ders sayıları azalırken uygulamalı meslek derslerinin (grafik tasarım, tipografi, fotoğraf, baskı teknikleri, oyun tasarımı, etkileşimli tasarım, illüstrasyon, animasyon vb.) program içerisindeki yüzdeleri artmakta ve dersler teknolojik araç gereçler kullanılarak işlenmektedir. Öğrencilerin ister bireysel isterse grupla birlikte hazırladıkları projeler sayesinde, aldıkları eğitimin arzu edilen düzeye ulaşması, iletişim tasarımı problemlerine doğru ve hızlı çözüm üretmeleri, rapor hazırlayabilme yeteneği kazanmaları ve bunları sunabilmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin; görsel iletişim tasarımı süreçlerini öğrenmeleri, yaptıkları tasarımları müşterilere sunmaları ve tasarımda çıkabilecek bütün sorunları kendi becerileriyle çözebilmeleri de hedeflenmektedir. Ayrıca alan eğitimiyle ilgili özel sektör veya kamu kurumlarında staj yapma zorunluluğu ile öğrencilerimiz gerçek ortamlarda derslerinin bir kısmını yaparak mesleki deneyim ve becerilerini arttırmaktadırlar. (Kaynak: http://gsf.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/865/gorsel-iletisim-tasarimi-bolumu) 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde verilen dersler ve içeriklerine nasıl ulaşabilirim? 

https://obs.dpu.edu.tr

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Staj Programı var mıdır? Şartları nelerdir? 

Üniversitede öğretilen teorik ve pratik bilgilerin, iş hayatındaki uygulamalarını görmek, aksaklıklarını saptamak; bu bilgi ve deneyimler ışığında öğrenciyi yönlendirmek, öğrencilerin mesleğini tanımasını sağlamak, Üniversite ile sanayi kuruluşları arasında ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Mezuniyet koşulu olarak belirlenmiş olan "STAJ" ile ilgili konuları ise Üniversitemiz Senatosu'nun 25.02.2016 tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilen "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesi" ve bu yönerge kapsamında hazırlanan "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Staj Yönergesi" belirlemektedir. 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Staj Yönergesi: https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/7/files/staj-yonerge-gorsel-1.pdf 

İntibak ve muafiyet işlemleri

Başka bir üniversitede okurken veya mezun olduktan sonra tekrar sınava girdim ve bölümünüzü kazandım. Kaydımı sildirdiğim veya mezun olduğum üniversiteden aldığım derslerden muaf olabilir miyim?

Öğrencinin kaydını sildirdiği veya mezun olduğu üniversiteden alacağı ders içerikleri ile yeni kayıt yaptırdığı bölümün ders içeriklerinin uyuşması durumunda, İntibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve Bölüm ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onay vermeleri halinde muafiyet işlemleri yapılır.

Bakınız: İntibak yönergesi

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/Oenlisans-Lisans_Program_na_Kabul%2C__lk_Kay_t_ve_Ders__ntibak__slemleri_Yoenergesi(1).pdf

Ders muafiyeti başvuruları ne zaman yapılır?

Muafiyet başvuruları ilk kayıttan itibaren bölüm sekreterliğine yapılır. Başvuru esnasında transkript ve ders içeriği ve disiplin cezası yoktur belgesi vb. belgeler gereklidir.

Daha önce aldığım ders/dersler için Dekanlığa muafiyet dilekçesi verdim muafiyet başvurum sonuçlanıncaya kadar bu derse kayıt yaptırıp devam etmeli miyim?

Birim Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi ve muaf olunan derslerin sisteme işlenmesi sonrasında danışmanınız ile birlikte alacak olduğunuz derslere kaydınız yapılır. Muafiyet kararının alınması süreci Akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma süresinin sonrasına sarkması durumunda ders kayıt işlemi öğrenci işleri personellerince yerine getirilir. Fakat bu süre zarfında mağdur olmamanız için dönem derslere devam etmeniz önem arz etmektedir

Staj işlemleri

Bölümde Zorunlu Staj Uygulaması Var Mıdır?

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Detaylı bilgiye ve bölümlerin staj çalışma esaslarına http://gsf.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/6818/gorsel-iletisim-tasarimi-bolumu-staj-programi adresinden ulaşabilirsiniz

Transkript ve öğrenci belgesini nasıl alabilirim?

Transkript ve öğrenci belgesi talep edilen gün içinde öğrenci işlerinden alabilirler.

Staj Başvurusu Nasıl Yapılır?

Staj yönergesi doğrultusunda tarif edildiği şekli ile stajın başlatılması, sürdürülmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında ihtiyaç duyulacak olan Zorunlu Belgelere bu adresten ulaşabilirsiniz:  http://gsf.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/6818/gorsel-iletisim-tasarimi-bolumu-staj-programi

Ders kayıt ve yenileme işlemleri:

Ders kayıt aşamasında en çok hangi hususlara dikkat etmem gerekir?

Ders kaydında üç önemli hususa dikkat etmeniz gerekir. Eksik ders alarak dönem uzatmamak için her dönem başında müfredat durum kontrolü ve seçmeli ders sayısının kontrolü yapılarak akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydın tamamlanması ve danışmanla görüşerek onay işlemine dikkat etmek gerekir.

Müfredat durumu ne demektir?

Müfredat eğitim gördüğünüz programda tamamlamak durumunda olduğunuz dersler yer alır. Müfredatta yer alan derslerden biri veya birkaçını eksik almanız veya alıp başaramamanız durumunda mezuniyet hakkı elde demezsiniz.

Müfredat kontrolü nedir ve ne zaman yapmalıyım?

Öğrenci bilgi sisteminde yer alan müfredat bilgileri ve transkriptinize ulaşarak her kayıt dönemi başında alıp başarılı olduğunuz dersleri müfredatınızla karşılaştırmanız gerekmektedir.

Ders kayıtlarını hangi tarihler arasında yapmam gerekir?

Ders kaydınızı eğitim gördüğünüz birime ait akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapmak zorundasınız. Bakınız:

http://oidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/10285/2019-2020-akademik-takvimleri

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydımı yapmazsam ne olur?

Belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Bir dönemde ne kadar ders alma hakkım bulunmaktadır?

Bir dönemde 30 AKTS’lik ders alma hakkınız bulunmaktadır. Fakat başarı durumunuza göre ilave olarak ders kayıt sisteminizde gösterilen AKTS oranlarında fazla ders alabilirsiniz

Derslerde kontenjan dolu uyarısı veriyor dersi seçemiyorum ne yapmalıyım?

Öncelikle alabileceğiniz diğer seçmeli veya grup dersini almayı denemelisiniz. Tüm kontenjanların dolu olması halinde danışmanınıza başvurmanız gerekmektedir.

Danışman bilgisine nerden ulaşabilirim nasıl iletişim kurabilirim?

Üniversiteye öğrenci bilgi sisteminden danışman bilgilerine ulaşabilir ve buradan danışmanınıza mesaj atarak iletişim kurabilirsiniz.

Sınıf yoklama listesinde adımız yoksa ne yapmalıyım?

Listede adınız yoksa kaydınızda sorun vardır demektir ve derhal danışmanınızla görüşünüz.

Ders ekleme/çıkarma nedir? Bu işlemi nasıl yapmalıyım?

Seçmiş olduğunuz derslerden değiştirmek istediğiniz dersler için Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek yapabileceğiniz işlemdir.

AKTS Kredi Sistemi Nedir?

AKTS kredisi ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu iş yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar seminerler alan çalışmaları bireysel çalışmalar sınavlar gibi çalışmalar da girer.

Üniversitemizde mezun olabilmek için kaç AKTS krediyi tamamlamam gerekmektedir?

Bölümümüz dört yıllık öğretim programları kapsamında olduğu için toplam 240 AKTS kredisi olarak almanız gerekir.

Bölümünüzde Yabancı Dil Zorunlu Mu?

Bölümümüzde isteğe bağlı olarak 1 yıl Yabancı Dil Hazırlık eğitimi olanağı bulunmaktadır.

Sınavlar ve mazeret sınavları

Ara sınavlarda mazeret sınavı yapılıyor mu?

Evet. Bölümümüzde ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Yarıyıl sonu/ Bütünleme sınavlarının mazeret sınav hakkı var mı?

Hayır yok. Bütünleme sınav hakkı var.

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ortalama hangi oranlarda etki eder?

Bölümümüzde ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır.

Devamsızlıktan kaldığım dersin bütünleme sınavına girebilir miyim?

Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

Tek ders sınavı ne demektir?

Müfredatınızdan tanımlı bütün dersleri almış fakat mezuniyetiniz için daha önce devam şartını sağladığınız tek dersinizin kalmış olması durumunda o dersten tek ders sınavına girebilirsiniz.

Bölümünüzde Değişim programı Var mıdır?

Erasmus+, Farabi ve Mevlâna değişim programları kapsamında öğrencilerimiz katılımları teşvik edilmektedir. Ayrıca bölümümüzde yer alan koordinatörlük birimlerine giderek detaylı bilgi alabilirsiniz. Bakınız;

http://erasmus.dpu.edu.tr/

http://farabi.dpu.edu.tr/

http://mevlana.dpu.edu.tr/

Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, Salı