“Hoca Ahmed Yesevi Türbe Çinilerinden Anadolu’ya Mimari Çini ve Seramik Uygulama Örnekleri” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi.

“Hoca Ahmed Yesevi Türbe Çinilerinden Anadolu’ya Mimari Çini ve Seramik Uygulama Örnekleri” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi.
Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen ve Prof. Nurettin
GÜLAÇTI’nın konuşmacı olarak katıldığı “HOCA AHMED YESEVİ TÜRBE ÇİNİLERİNDEN
ANADOLU’YA MİMARİ ÇİNİ VE SERAMİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ” başlıklı
seminer, 27 Şubat 2024 Salı günü saat 14.00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen
seminerde Prof. Nurettin GÜLAÇTI; Kadim bir medeniyet ülkesi olan Kazakistan halkının tarihsel
süreç içerisinde genellikle çiftçilik ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraşmış oldukları görülse de kendi
yaşamlarını yansıtan yine kendilerine özgü orijinal bir kültürde oluşturmuşlardır. Bu araştırmanın
amaçları arasında Kazak kültüründe önemli yer tutan türbe tarzında kabristanlar, tarihi yerleşim
birimlerinin ve türbe mimarisinin diğer kültürler üzerindeki sanatsal etkisini araştırmakta yer
almaktadır. Türk ve İslam dünyasında önemli yeri olan Hoca Ahmed Yesevi’nin ve türbe
çinilerinin günümüz Anadolu sanatındaki mimari etkilerini inceleyip sınırlı örneklerle de olsa
paylaşmak çiniciliğin gelişim sürecini anlamakta pozitif katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.söylemlerinde bulundu.
Ayrıca Prof. Nurettin GÜLAÇTI “HOCA AHMED YESEVİ TÜRBE ÇİNİLERİNDEN
ANADOLU’YA MİMARİ ÇİNİ VE SERAMİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ” üzerine
gerçekleştirmiş olduğu sunumda “Anadolu’ da çinicilik zanaatı Orta Asya’dan gelen Selçuklu
Türklerinin XII. Yüzyılda, ilk çinili mimari yapıları yapmasıyla başladığı bilinmektedir (Aslanapa,
s.101, 1989). Anadolu’da geçmişte kerpiç ve taş gibi malzemeden yapılan mimari yapıların bugün
geldiği noktayı vurgulamak önemli görülmüştür. Çinicilik ve seramik üretimi, uygulama ve
kullanım alanları açısından da her geçen gün gelişme göstermektedir. Günümüz Türkiye’sinde
seramik sektöründe üretilen ve dünyanın farklı ülkelerine yapılan yer ve duvar karoları ihracatı
dışında, özellikle Kütahya’da üretilip ihraç yapılan çiniler birbirinden farklı çok sayıda mimari
eserleri süslemektedir. Bu yapılar içerisinde cami, türbe ve sivil mimari örneklerin bulunması da
dikkat çekmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda mimari yapılarda kullanılan çini ve
seramik ürünlerin görsel etkilerini bir estetik unsur olarak tespit etmek araştırmanın sektörel
önemini de göstermektedir. Günümüz Türkiye’sinde mimari yapıların iç ve dış mekân
süslemelerinde dekoratif unsur olarak seramik malzemenin etkin kullanılmasında Hoca Ahmed
Yesevi Türbe çinilerinin dolaylıda olsa görsel etkisinin büyük katkı sağladığı düşünülmektedir.”
Açıklamalarına yer verdi.
Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, Salı