Sıkça Sorulan Sorular

Seramik-Cam Bölümü Kaç ana sanat dalını bünyesinde barındırmaktadır?

Seramik- Cam Bölümü Seramik Anasanat Dalı ve Cam Anasanat Dalı olmak üzer iki Anasanat Dalını bünyesinde barındırmaktadır.

Seramik- Cam Bölümüne alım koşulları nelerdir?

Seramik - Cam Bölümüne öğrenci alımı Özel Yetenek Sınavına girme şartı aranmaktadır. Özel Yetenek Sınavı başvurusu için adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girmiş ve herhangi bir puan türünden en az 160 puan almış olması gerekmektedir. Ön kayıt esnasında adayların en yüksek olan AOBP puanı dikkate alınacaktır. Merkezi yerleştirme ile bir başka yükseköğretim programına kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar da Özel Yetenek Sınavı’na ön kayıt yaptırabilirler. Herhangi bir örgün yükseköğretim programına kayıt yaptırmış olan adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bir başka öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilmiş olan adaylar ön kayıt başvurusunda bulunamazlar. Ön kayıt, Uzaktan Kayıt Modülü’ndeki adımlar dikkate alınarak yapılacaktır.

Özel Yetenek Sınavı, desen ve imgesel olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Adayların, Özel Yetenek Sınavı’nın desen ve imgesel bölümlerinden aldıkları puanların ortalaması (başarı puanı), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanı ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) kullanılarak yerleştirme puanları elde edilir. Adaylar ilk tercih ettikleri anasanat dalından başlayarak yerleştirme puanına göre asil listede yer aldığı ilk anasanat dalına yerleştirilir. Aday, en son tercihinin asil listesine girebilecek yeterlilikte yerleştirme puanı alamadıysa başarısız sayılır. Özel Yetenek Sınavı’nda 50 ve üzerinde başarı puanı almış tüm adaylar yedek kontenjanlarına ön başvuru yapabilirler. Yedek kontenjanlar ilan edildikten sonra adaylar sadece bir anasanat dalının yedek kontenjanına ön başvuru yapabilecektir. Herhangi bir anasanat dalını asil olarak kazanan ve kaydını kesinleştiren aday, yedek kontenjanlarına ön başvuru yapamaz. Değerlendirme sonuçları, asil kazananların listesi ve yedek adayların listesi şeklinde Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binası ana giriş kapısında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (www.dpu.edu.tr) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (gsf.dpu.edu.tr) web sayfalarında ilan edilecektir.

Seramik- Cam Bölümü kaç sene okutulmaktadır? Hazırlık sınıfı mevcut mudur?

Seramik- Cam Bölümü 4 (Dört) sene okutulmaktadır. Hazırlık Sınıfı mevcut değildir.

Seramik- Cam Bölümü Mezuniyet Şartları nelerdir?

Genel akademik not ortalamasının minimum 2.00 / 4.00 olması ve başarısız olunan bir ders kalmaması gerekmektedir. Öğrenciler 30 günlük staj yapmakla yükümlüdürler.

Seramik- Cam Bölümü üst kademeye geçiş imkanları nelerdir?

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Seramik-Cam bölümünde veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Seramik- Cam Bölümü’ne Dikey geçiş için koşullar nelerdir?

Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, Seramik – Cam programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokullarının El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, Mimari Dekoratif Sanatlar, Seramik, Seramik Sanatı Tasarım ve Teknolojisi son sınıf öğrencileri ve mezunları, Seramik-Cam Bölümüne dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

Seramik- Cam Bölümü’nde Ölçme değerlendirme Kriterleri nelerdir?

Öğrenciler dönem boyunca teorik derslerin %70’ine, uygulama ve atölye derslerinin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Dönem boyunca bir yarıyıl içi (vize) ve bir yarıyıl sonu (final) sınavı gerçekleşecektir. Dersi veren öğretim elemanının inisiyatifi ile başka sınavlar ve etkinlikler de gerçekleştirilebilir. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.

Seramik- Cam Bölümü’ne yatay geçiş için koşullar nelerdir?

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişle ilgili Ek Madde 1 kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi uymaları gerekmektedir.  Yatay Geçiş için gerekli belgeler, müracat ile değerlendirme takvimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (www.dpu.edu.tr) web sayfalarında ilan edilecektir.  Yatay Geçiş yapmak isteyen adayların yerleştirmeleri YÖK Esasları ile  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi uyarınca yapılmaktadır.

Seramik- Cam Bölümü’ne Çift Dal için koşullar nelerdir?

Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.  Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.  Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de sahip oldukları aynı türdeki taban puanının çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmaması koşuluyla çift anadal diploma programına başvurabilirler.  Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir  Başvurularda anadal programında çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir. Çift dal için gerekli belgeler, müracat takvimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (www.dpu.edu.tr) adresinden web adresinden ilan edilmektedir. Bölümümüze Cift dal yerleştirmeleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi  uyarınca yapılmaktadır.

Seramik- Cam Bölümü Ders program ve müfredatına nereden ulaşabilirim?

Seramik - Cam Bölümü Ders program ve müfredatına https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0976311003550534456333453554036606333423418437679333453778431120 web sayfasından ulaşılabilişiniz.

Seramik- Cam Bölümü derslik atölye, laboratuvar ve çalışma ortam imkânları nelerdir?

Üniversitemiz bünyesinde bulunan merkez kütüphane ile Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan derslikler ve çalışma ofisleri yanında, Bölüm bünyesinde 2 Serbest Çamur Şekillendirme atölyesi, 1 Alçı ve Model kalıp Atölyesi, 1 Çamur Torna Atölyesi, 1 Teknoloji Laboratuarı, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Sırlama Odası, 1 Fırın Odası ve 1 adet Döküm Atölyesi barındırmaktadır. Fakülte geneline hizmet edecek kütüphane oluşturma sürecide başlamış durumdadır. 

Seramik- Cam Bölümü ait atölyelerin teknik teçhizatı ne düzeydedir?

Seramik atölyeleri her atölyenin niteliğine bağlı olarak gerekli malzeme araç ve gereçlerle donatılmış durumdadır.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, Çarşamba