Aday Öğrenci

EL SANATLARI BÖLÜMÜ TAKI TASARIMI VE İMALATI ASD 2021 YKS ADAY ÖĞRENCİ       

2021 YKS kılavuzunda yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Bölümü Takı Tasarımı ve İmalatı Ana Sanat Dalı'nı tercih edecek aday öğrenciler için hazırlanmış önem arz eden bilgilendirmeler aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN BULUNDUĞU YERLEŞKE/KAMPÜSE İLİŞKİN BİLGİLER

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya il merkezinde: Evliya Çelebi ve Germiyan Kampüsü olmak üzere iki kampüse sahiptir. Güzel Sanatlar Fakültesi 7500 dekarlık alana sahip olan Evliya Çelebi Kampüsü içerisinde konumlanmıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin mimari felsefesi olan Osmanlı-Selçuklu tarzı, gelen insanları kucaklayan formda, ortada iki büyük kulenin yer aldığı, yanlara doğru küçülen kuleler ve bu kulelerin arasındaki kemerli girişlerin olduğu taş kapıdan sağlanmaktadır. Kampüs alanında mevcut yapılanma ile gelişme alanlarını ayıran, kampüsü çevreleyen geniş bir ring yolu oluşturulmuş ve fakülte bloklarının içine taşıtların girmesi engellenmiştir. Taşıt ve yaya sirkülasyon alanları büyük ölçüde birbirinden ayrılmıştır.


Resim 1 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesi uydu görüntüsü
(https://www.google.com/maps/)


Resim 2 Evliya Çelebi Kampüsü içerisinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Binasına ait bir görüntü

TAKI TASARIMI VE İMALATI PROGRAM İÇERİĞİ

Program Dili

Türkçe

Program Süresi

4 (Yıl)

Program Azami Süresi

7 (Yıl)

Program Kontenjan

I. Öğretim – 20 öğrenci

 

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Haldun ŞEKERCİ

Tarihçe

2021-2022 Güz Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Takı Tasarımı ve Kuyumculuk alanında 240 AKTS(ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Takı Tasarımı ve İmalatı Ana Sanat alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Bölümümüze Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabulü yapılmaktadır.  Özel yetenek sınavına katılım koşulları fakültemizin https://gsf.dpu.edu.tr resmi internet sayfasından ilan edilmektedir.  

Üst Kademeye Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Takı tasarımı ve imalatı Ana sanat dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlilik/doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Mezuniyet Koşulları

240 AKTS tamamlamak.

Mezun İstihdam Olanakları

Kuyumculuk sektöründeki imalat atölyelerinde üretim elemanı olarak, Kuyumculuk sektöründeki tasarım atölyelerinde tasarımcı olarak, Kuyumculuk alanında serbest tasarımcı olarak, Butik atölyelerde işletmeci olarak, Memur statüsünde teknik eleman olarak, Akademik personel olarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda öğretmen olarak, Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimci olarak, Çıraklık Eğitim Merkezlerinde eğitimci olarak istihdam edilebilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Teorik ve uygulama ödevleri, staj, süreç ve ürün odaklı değerlendirme.İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

Yoktur.

 

STAJ UYGULAMASI

Takı Tasarımı ve İmalatı Anasanat Dalının eğitim öğretim dönemlerinin 7. Yarıyılında 1, 8. Yarıyılında 1 olmak üzere toplam 2 dönem staj eğitim modeli uygulanmaktadır. Öğrencilerden staj eğitimlerini sektörel alandaki işletmelerde yapması istenmektedir. Staj uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için 2 dönemlik 4. sınıf dersi olan Staj I ve Staj II dersinin öğrenci tarafından seçilmiş olması önemlidir. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 30 iş günü mecburi staj yapmaları gerekmektedir. Staj, danışmanın uygun gördüğü, alan ile ilgili özel ve resmi iş yerlerinde istenilen il ve ilçede gerçekleştirilebilir. Staj uygulaması konusunda ayrıntılı bilgiye Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin almış olduğu 31.05.2018 sayılı staj yönergesinden ulaşılabilir.

Kaynakhttps://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/Staj_Yoenergesi(1).pdf

                                                                           
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ KIYAFET VE DONANIM MALZEMELERİ

Eğitime ilişkin eğitimin yapıldığı mekânlarda kullanılmak üzere iş önlükleri ve iş durumuna göre koruyucu maske ile iş gözlüklerinin kullanılması gerekmektedir.

DERS UYGULAMALARINDA KULLANILACAK SARF MALZEME, ARAÇ VE GEREÇ GİDERİ; SINAV, MATERYAL VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ KARŞILIĞI ÖĞRETİM GİDERLERİ

Takı Tasarımı ve İmalatı Programında yer alan bir çok dersin içeriğinde uygulama yer almaktadır. Bu nedenle dersin içeriğine göre kullanılan sarf malzeme, araç ve gereçler çeşitlilik göstermektedir. Eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerden eğitime yönelik olarak sarf malzeme, araç ve gereç gideri sınav materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı bir gider talep edilmemektedir. Birinci sınıf öğrencileri 1. dönem tasarım konusunda temel bilgileri öğrendikleri için genel olarak çeşitli boya malzemeleri, cetveller, çeşitli kağıtlar ile tasarım eğitimine giriş yapmaktadır. 

Takı Tasarımı ve İmalatı Programına yeni kayıt yaptıran birinci öğretim öğrencileri ve okudukları programın normal öğretim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. 


KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKÂNLARI

  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri günde 4 saat, haftada en çok 15 saattir.
  • Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
  •  Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışma yaptırılabilir.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
  • Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Ayrıntılı bilgiye aşağıda verilmiş olan linkten ulaşılabilir.

Kaynakhttps://sks.dpu.edu.tr/index/sayfa/1729/kismi-zamanli-ogrenci-calistirma

Yukarıda belirtilen maddelerin yanında Yüksek Öğretim Kurumları kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları içeren detaylı bilgiye aşağıda verilmiş olan linkten ulaşılabilir.

Kaynak:https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/strateji_dairesi/mevzuat/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%20KISM%C4%B0%20ZAMANLI%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20%C3%87ALI%C5%9ETIRMA%20USUL%20VE%20ESASLARI.pdf 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma