“Yörüklerin Günlük Yaşantılarının Sanat Eserlerine Yansıması” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi.

“Yörüklerin Günlük Yaşantılarının Sanat Eserlerine Yansıması” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi.
Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen ve Öğr. Gör. Gökhan
Akca’nın konuşmacı olarak katıldığı “Yörüklerin Günlük Yaşantılarının Sanat Eserlerine
Yansıması” başlıklı konferans, 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 11.00'da çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde Öğr. Gör. Gökhan Akca; Türk sanatı ve
arkeolojisi kaynak olarak Orta ve İç Asya’da prehistorik devirlerden itibaren meydana
çıkan sanat unsurlarını ihtiva eden ve çeşitli isimlerle anılan kültürlere dayanır. Orta ve İç
Asya’nın erken devirlerinde oluşan materyaller bozkır kültürünü meydana getirdikten
sonra, önce Hunların atalarının ve diğer Proto-Türklerin sanat ve arkeolojisini oluşturmuş,
ardından da Hun sanatı ve arkeolojisini meydana getirmiştir. Türk sanatı ve arkeolojisinin
köklerinin Kuzey Asya’da (Sibirya) bulunduğunu ve buz devrine kadar indiğini düşünen
J. Stryzgowski’den bu yana, erken devir Türk kültürü, sanatı ve arkeolojisi konusunda
yapılan çalışmalarda pek fazla ileriye gidilememiştir. Söylemlerinde bulundu.  
Ayrıca Öğr. Gör. Gökhan Akca “Yörüklerin Günlük Yaşantılarının Sanat Eserlerine
Yansıması” üzerine gerçekleştirmiş olduğu sunumda: “Araştırmanın tamamlanmasıyla
Göçebe Türklerin (Yörüklerin) günlük yaşantılarından hareketle binlerce yılda
oluşturdukları kültür, sanat ve genel anlamdaki folklorik değerlerinin, günümüz sanat
anlayışı ve teknik olanakları da göz önünde bulundurularak yeni ve farklı sanat
çalışmalarında uygulanmasının önemli ve gerekli olduğu değerlendirilmektedir.”
Açıklamalarına yer verdi.
Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, Çarşamba