I. Dumlupınar Seramik Yarışması ve I. Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi

PROJE ADI                            :  I. Dumlupınar Seramik Yarışması ve I. Evliya Çelebi Çini Yarışması

BİRİMİ                                     : Güzel Sanatlar Fakültesi / Seramik ve Cam Bölümü

BİLİM ALANI                           : Sosyal Bilimler (Güzel Sanatlar)

PROJE BAŞLAMA TARİHİ     : 20 Kasım 2013

PROJE BİTİŞ TARİHİ               : 26.02.2014

PROJE BİRİMİ
Yrd. Doç. Nurettin GÜLAÇTI (Proje Yürütücüsü)
Arş. Grv. Gökhan AKCA (Proje Koordinatörü)
Yrd. Doç. Keriman PEKKAN 
Öğr. Grv. M. Birol AKALIN 
Öğr. Grv. Muhammet LGIN
Öğr. Grv. Mustafa KIZIL,
Öğr. Grv. Mustafa Bilge KOÇER
Arş. Grv. Yağmur AKARSU


PROJENİN AMACI VE ÖZETİ:

Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Kütahya, 7 bin yıllık tarihi
geçmişi ile her daim çini ve seramik üretimiyle ün kazanmıştır, bu alanda yetiştirdiği üstatların ürettiği
eserlerle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı çini ve seramik merkezlerinden biri olması özelliğiyle
tarih sayfalarındaki yerini korumuştur.
Kütahya’yı tarihte önemli bir konuma taşıyan bir diğer unsur 30 Ağustos 1922’de bizzat Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün kumanda ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi’dir. 137.000 şehit verdiğimiz Dumlupınar
Savaşı Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.
2011 yılı ise UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı ilan edilmiş ve aynı zamanda Osmanlı
İmparatorluğu’nun en önemli seyyahı Evliya Çelebi, Avrupa Konseyi tarafından insanlık tarihinde farklı
kültürlerin kaynaşmasında en çok katkıda bulunan 20 kişi arasında gösterilmiştir. Aslen Kütahyalı olan
Evliya Çelebi ölümünden tam 329 yıl sonra bile uluslararası düzeyde Kütahya’yı gündeme taşımayı
başarmıştır.
Çini Seramik Diyarı olarak anılan Kütahya’nın, bu haklı unvanını gelecek kuşaklara aktarabilmek,
Kütahya’nın tanıtımına ve ata yadigârı çini-seramik sanatına katkı sağlamak amacıyla ulusal ölçekte çini ve
seramik yarışmaları düzenlenmesi planlanmaktadır.
Düzenlenen yarışmaların geleneksel boyuta ulaştırılmasına dayanak teşkil etmesi ve tarihsel değerlerimizi
yaşatmak açısından; yarışmaların isimleri “I. Dumlupınar Seramik Yarışması ve I. Evliya Çelebi Çini
Yarışması” olarak planlanmıştır. Her İki yarışmada da 3 (üç) ayrı kategoride olmak üzere toplamda 6
(altı) kategoride değerlendirme yapılmıştır.
 
PROJE HAKKINDA: 
Yarışmalar Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü ile Kütahya
Kültür ve Tanıtım Vakfı’nın ortaklaşa çalışması sonucu Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliğinin sağladığı fon ve Keramika Seramik ile Refsan Firmalarının maddi
katkıları sonucu gerçekleşmiştir.
Bunun yanı sıra yarışmalarda; KÜTAV, Keramika Seramik, Refsan, İznik Çini, Seramik Sanatı Eğitimi ve
Değişimi Derneği, Efsane Çini, Natürel Mühendislik, Hisar Sanat Galerisi, Çini Koop, Çiniciler Odası,
Emek Çini, BM Mobilya ve Çini Sanatçısı Abdurrahman YILDIZ da özel ödül vererek çini ve seramik
sanatının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Süreç içinde Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi ve
Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, destek ve yardımları her daim düzenleme kurulumuzun yanında
olmuştur.
Projenin tanıtımı için web sitesi, tanıtım afişleri ve yarışma şartnamelerini belirtir broşürler Dumlupınar
Üniversitesi akademisyenleri tarafından tasarlanmış olup, proje afiş ve broşürleri, seramik ve çini eğitimi
veren üniversiteler başta olmak üzere toplam 107 üniversitenin ilgili birimlerine gönderilmiştir. Ayrıca
sosyal medya üzerinden projenin tanıtım ve duyuruları aktif olarak gerçekleştirilmiş ve proje tanıtım
görselleri Kütahya ili içinde yerel halkın ve öğrencilerin yoğun olarak kullandıkları mekânlar, alışveriş
merkezleri, kafeteryalar, vb. sosyal alanlarda da kullanılarak projenin duyurulması sağlanmıştır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen her iki yarışmada da yalnızca öğrenci eserleri kabul edilmiş olup,
ülkemizin seçkin üniversitelerinde dekanlık ve bölüm başkanlıkları yapan ve yapmakta olan; Ressam ve
Çini sanatçısı Adil ÖZKAN, Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN, Prof. Ayşegül TÜREDİ ÖZEN, Prof. Candan
TERWİEL, Prof. Emel ŞÖLENAY, Prof. Halil YOLERİ, Prof. İsmail YARDIMCI, Prof.Dr. Sitare
TURANBAKIR, Yrd. Doç. Vedat KACAR, Yrd. Doç. Nurettin GÜLAÇTI ve UNESCO tarafından
yaşayan insan hazinesi ödülü alan Kütahyalı çini sanatçısı Mehmet GÜRSOY’un yer aldığı seçici kurul
kararı ile; “Çini Seramik Diyarı olarak anılan Kütahya’nın, bu haklı unvanını gelecek kuşaklara
aktarabilmek, Kütahya’nın tanıtımına ve ata yadigârı çini ve seramik sanatına katkı sağlamak ve genç
sanatçıları desteklemek amacıyla ulusal ölçekte düzenlemiş olduğumuz çini ve seramik yarışmalarının eser
seçimleri 16 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşen seçici kurul değerlendirme toplantısıyla birlikte
sonuçlanmıştır.
Ankara, İzmir, Kayseri, Antalya, Uşak, Kocaeli, Çanakkale, Isparta, Eskişehir gibi Türkiye’nin dört bir
yanından gelen, farklı kategorilerde eserlerin değerlendirildiği yarışmalarda birincilik, ikincilik, üçüncülük,
mansiyon ve özel ödüller olmak üzere toplamda 33 ayrı eser ödül almaya hak kazanmış ve 56 eser de
sergilenmeye değer görüşmüştür.
Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin, sanatseverlerin beğenisine sunulması amacıyla 24 Şubat
2014 tarihinde düzenlenen ödül törenine ilişkin davetiyeler, afiş ve broşür gönderilen üniversiteler ile
Kütahya ili protokol mensupları ve sanatseverlere elden, kargo-potsa yolu ile ve elektronik olarak
gönderilmiştir.
Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı yarışma kataloglarının tasarımları ve baskıları
gerçekleştirilmiş olup, bu görseller ödül töreni ile birlikte yarışmada eserleri yer alan öğrencilere ve
davetlilere dağıtılmıştır. Aynı zamanda yarışma katalogları ile ödül töreni ve sergi görselleri ile
fotoğraflarının yer aldığı DVD’ler ülkemizin tüm üniversitelerine gönderilerek projenin çıktıları geniş bir
yelpazede paylaşılmıştır.
Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, Çarşamba