Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

(Bilimsel Araştırma Projesi 2019-29)

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya

Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 

Bu projenin hedefleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin kurumsal kimliğinin ve Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin görünürlüğünü sağlamak, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak yer almıştır.  Bu proje kapsamında projenin amacını gerçekleştirmek için çeşitli sanat eserleri (çini, seramik, illüstrasyon, resim, serigrafi, fotoğraf vb.)  üretilmiş,  sergilenmiş ve gerekli görülen kurumlarla paylaşılmıştır. Proje kapsamında elde edilen çıktılarla Üniversitemizi ve Güzel Sanatlar Fakültemizi temsil eden, tanıtan sanat eserleri üretilmiştir. Üretilmiş olan eserler, birçok farklı bölümden proje çalışanının bir araya gelmesi ve birlikte çalışması sayesinde farklı etkileşimler sağlamış ve multidisipliner çalışmalar sayesinde bilgi paylaşımı gerçekleşmiştir. Bu bilgi paylaşımı akademik anlamda hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilerimize yansımıştır. Proje çalışmaları sayesinde gerçekleşen işbirliği, bundan sonraki çalışmalara örnek teşkil edecektir. Bu çalışma ile elde edilecek çıktıların Kütahya Dumlupınar Üniversitesi vasıtasıyla Kütahya ili başta olmak üzere ülke geneline dağılması sonucu fakültemizin, şehrimizin ve üniversitemizin tanıtımı yapılmaktadır. Bilimsel bir alt yapı çerçevesinde üretilen sanat eserleri ile ilgili alanlarda farkındalık oluşturulmuş ve bu sayede yeni çalışma konularının geliştirilmesine olanak sağlanmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma