GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, 2000-2001 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Disiplinler arası yaklaşım felsefesi, çok yönlü iletişim kanallarının etkin kullanımı ve yeni medya araçlarına uygun tasarımların geliştirilmesi amacıyla Grafik Bölümü’nün adı 2014 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak değiştirilmiştir. Buna bağlı olarak %40 oranında ders ve içeriklerinde güncelleme yapılmıştır. Ayrıca bu değişime bağlı olarak fiziki donanım da zenginleştirilmiştir.

DPÜ GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, görsel iletişim tasarımı eğitimini çağdaş bir toplum oluşturmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektedir. Bu bakımdan bölümümüzün yüklendiği görevler; görsel iletişim tasarımında; yerel bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere sahip yeni görsel iletişim tasarımı ürünlerinin ve yeni tasarım kuramlarının ortaya çıkmasını sağlamak, görsel okur-yazarlığı kazanmış, farklı disiplinlerden yararlanabilen, özgün ve toplumsal sorumluluğu da göz önüne alarak düşünebilen; çağın bilgi birikimi ve teknolojisini birlikte kullanabilen; yerel ve evrensel değerlerden yararlanmasını bilen; görsel iletişim tasarımı alanında var olan veya olacak olan problemlere çözüm önerileri getirebilen; eleştirel düşünebilen, ulusal ve uluslararası alanda kendi varlığını ortaya koyabilen, estetik duyarlılığı gelişmiş ve felsefi açıdan donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüz, kuruluşundan bu yana sürekli olarak kendini yenilerken, artan yeni tasarım ürünleri ile gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki başarısını her geçen gün arttırmaktadır. Bu bağlamda farklı ve özgün görsel iletişim tasarımı ürünlerini ortaya koyabilecek eğitim-öğretim ortamı oluşturmak; özgüveni gelişmiş ve geleceğe yönelik projeler ortaya koyabilecek bireyler yetiştirmek; ülkemizin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda görsel iletişim tasarımı alanında ihtiyaç duyduğu ve ileride duyabileceği alanlara yönelik programlar geliştirmek veya güncellemek; teknolojiyi takip eden ve bunların en iyi biçimde kullanılabileceği fiziksel ortamı sağlamak da amaçlanmıştır. Bu kapsamda şu an Türkiye’deki hiçbir Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde olmayan Web Tabanlı yayın yapan bir Televizyon Stüdyosu kurulmuştur. Bu stüdyoda öğrencilerimiz uygulamalar yapabilmekte ve derslerinin bir kısmını burada işleyebilmektedirler.

Bölümümüze ait Görsel İletişim Tasarımı Programı’na merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilmektedir. Görsel İletişim Tasarımı Programı’nın eğitim-öğretim süresi dört yıl olup, bu programın ilk yılında temel sanat eğitimi ve desen gibi uygulamalı dersler yanında kültür-sanat ve grafik tasarım tarihi gibi teorik dersler yer almakta, daha sonraki yıllarda teorik ders sayıları azalırken uygulamalı meslek derslerinin (grafik tasarım, tipografi, fotoğraf, baskı teknikleri, oyun tasarımı, etkileşimli tasarım, illüstrasyon, animasyon vb.) program içerisindeki yüzdeleri artmakta ve dersler teknolojik araç gereçler kullanılarak işlenmektedir. Öğrencilerin ister bireysel isterse grupla birlikte hazırladıkları projeler sayesinde, aldıkları eğitimin arzu edilen düzeye ulaşması, iletişim tasarımı problemlerine doğru ve hızlı çözüm üretmeleri, rapor hazırlayabilme yeteneği kazanmaları ve bunları sunabilmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin; görsel iletişim tasarımı süreçlerini öğrenmeleri, yaptıkları tasarımları müşterilere sunmaları ve tasarımda çıkabilecek bütün sorunları kendi becerileriyle çözebilmeleri de hedeflenmektedir. Ayrıca alan eğitimiyle ilgili özel sektör veya kamu kurumlarında staj yapma zorunluluğu ile öğrencilerimiz gerçek ortamlarda derslerinin bir kısmını yaparak mesleki deneyim ve becerilerini arttırmaktadırlar.

Bölümümüz son yıllarda görsel iletişim tasarımı sektöründe (televizyon, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları, firmaların tasarım merkezleri vb. gibi) ortaya çıkan gereksinimi karşılaması aşısından öğrencilerine de avantajlar sağlamaktadır.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, kamu kurumlarında grafik tasarımcı, pedagojik formasyon sertifikası aldıkları takdirde öğretmen olabilecekleri gibi, kendi reklam ajanslarını da kurabilirler. Ayrıca reklam ajanslarında, matbaalarda, yayınevlerinde, TV kanallarında ve multimedya şirketlerinde, mizah dergilerinde, animasyon ve oyun stüdyolarında, reklam filmleri, video, yaratıcı metin, hareket ve ses gibi iletişim araçlarının kullanıldığı sektörlerde, firmaların tasarım merkezlerinde, endüstriyel üretim yapan fabrikaların reklam ve tanıtım bölümleri gibi birçok sektörde grafik tasarımcı olarak istihdam edilebilmektedirler.

Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Levent MERCİN
Bölüm Başkan Yardımcıları
Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Said TUĞCU
Öğr.Gör. Dr. Figen YAVUZ
Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma