Aday Öğrenci

ÇİZGİ FİLM ve ANİMASYON BÖLÜMÜ 2021 YKS ADAY ÖĞRENCİ         

2021 YKS kılavuzunda yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünü tercih edecek aday öğrenciler için hazırlanmış önem arz eden bilgilendirmeler aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN BULUNDUĞU YERLEŞKE/KAMPÜSE İLİŞKİN BİLGİLER

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya il merkezinde: Evliya Çelebi ve Germiyan Kampüsü olmak üzere iki kampüse sahiptir. Güzel Sanatlar Fakültesi 7500 dekarlık alana sahip olan Evliya Çelebi Kampüsü içerisinde konumlanmıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin mimari felsefesi olan Osmanlı-Selçuklu tarzı, gelen insanları kucaklayan formda, ortada iki büyük kulenin yer aldığı, yanlara doğru küçülen kuleler ve bu kulelerin arasındaki kemerli girişlerin olduğu taş kapıdan sağlanmaktadır. Kampüs alanında mevcut yapılanma ile gelişme alanlarını ayıran, kampüsü çevreleyen geniş bir ring yolu oluşturulmuş ve fakülte bloklarının içine taşıtların girmesi engellenmiştir. Taşıt ve yaya sirkülasyon alanları büyük ölçüde birbirinden ayrılmıştır.

 Resim 1 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesi uydu görüntüsü (https://www.google.com/maps/)

  Resim 2 Evliya Çelebi Kampüsü içerisinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Binasına ait bir görüntü
 

ÇİZGİ FİLM ve ANİMASYON BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

Program Dili

Türkçe

Program Süresi

4 (Yıl)

Program Azami Süresi

7 (Yıl)

Program Kontenjan

I. Öğretim – 60 öğrenci          

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Nazik ÇELİK YILMAZ

Tarihçe

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulunun 20.04.2000 tarih ve B:30.00.00.03.06.03.897-7915 sayılı onayları, 2000-2001 öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ise Grafik Bölümü Çizgi Film Animasyon ASD 30 öğrenci alarak eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ise Çizgi Film ve Animasyon Bölümü olarak güncellenmiştir.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Çizgi Film ve Animasyon alanında 240 AKTS(ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çizgi Film ve Animasyon Ana Sanat alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Özel yetenek sınav sistemi ile kabul işlemleri yapılmaktadır.

Üst Kademeye Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Çizgi Film ve Animasyon, Grafik, Görsel İletişim Tasarımı Ana Sanat dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Mezuniyet Koşulları

240 AKTS tamamlamak.

Mezun İstihdam Olanakları

Öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra bölümle ilgili görmüş oldukları eğitimden yola çıkarak ilgi duydukları birçok farklı alanda ağırlıklı olarak çalışabilmektedirler. Bunlardan bazıları; 2B – 3B animasyon, model, rig, render, konsept tasarımı, özel efekt, storyboard ve oyun tasarımı olarak sıralanabilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Teorik ve uygulama ödevleri, staj, süreç ve ürün odaklı değerlendirme.

Kaynak:https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=18&curSunit=18141


İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

Yoktur.


STAJ UYGULAMASI

Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde staj uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için 2 dönemlik 4. sınıf dersi olan staj I ve Staj II dersinin öğrenci tarafından seçilmiş olması önemlidir. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 30 iş günü mecburi staj yapmaları gerekmektedir. Staj, danışmanın uygun gördüğü, alan ile ilgili özel ve resmi iş yerlerinde istenilen il ve ilçede gerçekleştirilebilir. Staj uygulaması konusunda ayrıntılı bilgiye Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin almış olduğu 31.05.2018 sayılı staj yönergesinden ulaşılabilir.

Kaynak: https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/Staj_Yoenergesi(1).pdf

                                                                           

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ KIYAFET VE DONANIM MALZEMELERİ

Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden mezun olan ve iş hayatına atılan öğrencilerimiz, çalıştıkları kurum ve kuruluşların kılık kıyafet kurallarından sorumludurlar. Çizgi Film ve Animasyon alanında kullanılan en önemli cihaz bilgisayardır. Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden mezun olan bir öğrencinin kendi iş yerini açması veya freelance (hiçbir kuruma bağımlı olmadan çalışma) çalışması dışında, iş yerleri başta bilgisayar olmak üzere mesleğin gerektirdiği bir çok donanım imkanını sağlamaktadır.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKÂNLARI

  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri günde 4 saat, haftada en çok 15 saattir.
  • Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
  •  Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışma yaptırılabilir.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
  • Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Ayrıntılı bilgiye aşağıda verilmiş olan linkten ulaşılabilir.

Kaynak: https://sks.dpu.edu.tr/index/sayfa/1729/kismi-zamanli-ogrenci-calistirma

Yukarıda belirtilen maddelerin yanında Yüksek Öğretim Kurumları kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları içeren detaylı bilgiye aşağıda verilmiş olan linkten ulaşılabilir.

Kaynak:https://www.yok.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma