Kalite

Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, ülkemizin 2000’li yıllardan itibaren öncelikli gündemi olan ve önemli ölçüde de başarı elde edilen yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması odaklı yatay ve sayısal büyümeden nitelik ve kalite bakımından büyümeye geçişte önemli bir katkı sağlayacaktır.

Yukarıda bahsi geçen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz bünyesinde kurulan “Kalite Komisyonu”nun amacı, Üniversitemiz stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili Üniversitemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurarak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmektir.

Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Komisyonu Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Fakültemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak: Fakültemizde iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kalite göstergelerini belirlemek ve bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmaları kalite komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, bu çalışmaları içeren raporu belirlenen takvime uygun olarak Kalite Komisyonuna sunmak ile görevlidir.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022, Perşembe