RESİM BÖLÜMÜ

GENEL BİLGİLER

Resim Anasanat Dalı 2003-2004 öğretim yılında 20 kişilik öğrenci kontenjanıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Resim Anasanat Dalı eğitim programının amacı; bireyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı sanatçılar yetiştirmektir. Dört yıllık eğitim süresince plastik sanatların kavram ve teknikleriyle ilgili Temel Sanat Eğitimi, Görsel Algılama, Kültür Tarihi, Sanat Tarihi, Felsefe gibi sanat-kültür dersleri okutulur.  Sanatsal uygulamalar, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi, sanat kuramları alanlarında uzmanlaşmış ve araştırmalar yapmaktadır.Fakültemiz Resim Bölümü, daha çok öğrenciye hizmet verebilmek için kontenjanlarını artırmıştır.

Başlangıcından bu yana gelen sanatsal davranış biçimlerini çözümleyen çalışmalarla birlikte, çağdaş dünya sanatının anlamını ve bağlantılarını ortaya koyan bilgilendirmelerin desteğinde, öğrencinin, kendine özgü duyarlılığını öne çıkararak, yaratıcılığını geliştirmesine olanak sağlayacak bir ortamda kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülür.

Mezun olan öğrencilerimiz, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, seçmeli dersler ve sanat dersleri sorumlusu olarak çalışabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi  alan  öğrenciler, orta öğretim kurumlarında resim öğretmeni olarak çalışabilirler.

BÖLÜMÜN AMACI

Bireyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı ulusal ve uluslar arası alanda sanatsal etkinliklere katılan sanatçı adayları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

BÖLÜMÜN HEDEFLERİ

Türkiye’deki Güzel Sanatlar Eğitimi veren kurumlar arasında Resim Bölümü olarak, etkin bir rol oynamak, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde sanat eğitimi vermek. Eğitim kadrosu ve öğrencileriyle ulusal ve uluslararası ilişkilerde Güzel Sanatların etkinliğini sağlayacak ürünler ortaya çıkarmak, Akademik ortamda üretilen sanatsal eserlerin toplumla paylaşımını sağlamak, estetik bir değer katmak. Kentin kalkınmasına sanatsal boyutta katkı sağlamak. Sanatı bir yaşam biçimi haline getirmek.

BÖLÜMÜN PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş dünyadaki evrensel değerleri tanıyan, bireysel, sanatsal ve mesleki değerlere sahip ve bu değerler doğrultusunda hareket eden bireyler olmak.
2.Sanat alanı ile ilgili kavram ve terimler bilgisine sahip olmak.
3.Sanat tarihi, estetik, sosyolojisi, psikolojisi ve felsefe ile sanat arasındaki ilişkileri anlayabilmek için bu alanlara ait genel bilgilere sahip olmak.
4.Sanat ve tasarım konusunda gerekli malzeme bilgisi ve teknik donanıma sahip olmak ve bu bilgiyi uygulayabilmek.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr Selda MANT MENAY
Bölüm Başkan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Haydar TAŞÇILAR
Dr. Öğr. Üyesi Gülsevim CAN GÜRBÜZ

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, Salı