Dekan Yardımcıları

Doç. Eren Evin KILIÇKAYA (Dekan Yardımcısı)

       2003 yılında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Bölümü’nden derece ile mezun oldu. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalı’nda lisansüstü eğitimine başladı. 2004 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik  Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılında “Grafik Tasarımda Görünmeyen Çoğunluk: Beyaz Alanlar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile yüksek lisansının tamamladı. Sanatta Yeterlik eğitimi almak üzere Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında “İşaret Sistemlerinde Üç Boyutlu Tipografi ve Çevresel Uygulamalar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile sanatta yeterliliğini tamamlayarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne görevine geri döndü. Aynı Fakültede dekan yardımcılığı görevini ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Tipografi derslerini yürüterek akademik hayatına devam etmektedir.

Görevleri : 

 1. Dekan görevi başında olmadığı zaman ona vekâlet etmek,
 2. Fakülte Öğrenci İşleri
 3. Ders Programı Koordinatörlüğü
 4. Staj, Yatay-Dikey geçişler
 5. Muafiyet ve İntibak işlemleri
 6. Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu iş ve işlemleri
 7. Dış İlişkiler Fakülte Koordinatörü
 8. Fakülte web sitesi güncellenmesinin takibi
 9. DPÜ Müze Müdürlüğü ile İletişim ve Koordinasyon
 10. Personel Özlük İşleri ve Personel Disiplin İşleri
 11. Özel Yetenek Sınavı iş ve işlemleri
 12. Laboratuvar, Atölye ve Sınıflar
 13. Akademik, Kültürel ve sportif faaliyetler
 14. Fakülte Kalite Koordinatörlüğü işlerinin kontrolü (Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Canan ÖZKAN)
 15. Fakülte Proje Koordinatörlüğü işlerinin kontrolü (Koordinatör: Doç. İsmet YÜKSEL)
 16. Fakülte Dergisi Koordinatörlüğü işlerinin kontrolü (Koordinatör: Doç. Dr. Hami Onur BİNGÖL)
 17. Fakülte Basın Temsilciliği işlerinin kontrolü (Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Said Tuğcu)
 18. Bilimsel faaliyetler, diğer Üniversitelerle ve diğer kurumlarla iş birliği
 19. Dekanın vereceği diğer işler 
 
 
 

  

 
Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma