Dekan Yardımcıları

Doç. Eren Evin KILIÇKAYA (Dekan Yardımcısı)

       2003 yılında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Bölümü’nden derece ile mezun oldu. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalı’nda lisansüstü eğitimine başladı. 2004 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik  Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılında “Grafik Tasarımda Görünmeyen Çoğunluk: Beyaz Alanlar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile yüksek lisansının tamamladı. Sanatta Yeterlik eğitimi almak üzere Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında “İşaret Sistemlerinde Üç Boyutlu Tipografi ve Çevresel Uygulamalar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile sanatta yeterliliğini tamamlayarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne görevine geri döndü. Aynı Fakültede dekan yardımcılığı görevini ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Tipografi derslerini yürüterek akademik hayatına devam etmektedir.

Görevleri : 

 1. Dekan görevi başında olmadığı zaman ona vekâlet etmek,
 2. Fakülte Öğrenci İşleri
 3. Ders Programı Koordinatörlüğü
 4. Staj, Yatay-Dikey geçişler
 5. Muafiyet ve İntibak işlemleri
 6. Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu iş ve işlemleri
 7. Dış İlişkiler Fakülte Koordinatörü
 8. Fakülte web sitesi güncellenmesinin takibi
 9. DPÜ Müze Müdürlüğü ile İletişim ve Koordinasyon
 10. Dekanın vereceği diğer işler
 
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KUZUCANLI (Dekan Yardımcısı)

   2011 yılında Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında aynı üniversite ve bölümde yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılında Harran Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı.  2019 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı’nda “Suriyeli Sığınmacıların Entegrasyon Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 2021 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’ne Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. Şu an aynı Fakültede dekan yardımcılığı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’ndeki görevini yürüterek akademik hayatına devam etmektedir.

Görevleri : 

 1. Dekan görevi başında olmadığı zaman ona vekâlet etmek,
 2. Personel Özlük İşleri ve Personel Disiplin İşleri
 3. Özel Yetenek Sınavı iş ve işlemleri
 4. Laboratuvar, Atölye ve Sınıflar
 5. Fakülte Kalite Koordinatörlüğü işlerinin kontrolü (Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Canan ÖZKAN)
 6. Fakülte Proje Koordinatörlüğü işlerinin kontrolü (Koordinatör: Doç. İsmet YÜKSEL)
 7. Akademik, Kültürel ve sportif faaliyetler
 8. Fakülte Dergisi Koordinatörlüğü işlerinin kontrolü (Koordinatör: Doç. Dr. Hami Onur BİNGÖL)
 9. Bilimsel faaliyetler, diğer Üniversitelerle ve diğer kurumlarla iş birliği
 10. Fakülte Basın Temsilciliği işlerinin kontrolü (Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said TUĞCU) 
 11. Dekanın vereceği diğer işler
 
Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023, Salı