»» “Kütahya‘nın Kimliği“ Projesi

PROJE ADI : KÜTAHYA’NIN KİMLİĞİ (Belgesel)(Frig Vadisi, Aizonai, Ulu Camii, Dönenler Camii, Kaplıcalar, Kossuth Müzesi, Dumlupınar Şehitliği, Murat Dağı, Kütahya Kalesi, Şehir Merkezi ve Saat Kulesi)

 

BİRİMİ : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BİLİM ALANI : SOSYAL BİLİMLER (GÜZEL SANATLAR)

PROJE ÇALIŞANLARI: Arş.Gör. Sercan KEHRİBAR, Doç. Dr. Levent Mercin , Fatih KARA, Mustafa Semih SARAOĞLU

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : Kasım 2014

PROJE BİTİŞ TARİHİ . Mayıs 2016

 

PROJENİN AMACI VE ÖZETİ: Projenin genel amacı, Kütahya’daki tarihi yapıların ve mekanların belgesel filmini çekmektir. Bu amaç yanında, onları görsel kayıt altına almak, gelecek kuşaklara aktarmak, Kütahya’nın tanıtımına, tarihine görsel bir değer katmaktır. Bu sayede tarihsel ve kültürel değerler geleceğe ışık tutacak ve yeni nesillere kaynak oluşturacaktır.  Bununla da kalmayıp elde edilen verilerin hem görsel medyada hem de internet ortamında paylaşılması, Kütahya’ya gelecek olan turist sayısının artmasına, üniversite tercihlerinde öğrencilerin teşvik edilmesine de katkı sağlayacaktır.

       PROJENİN GEREKÇESİ: Yazının tarihi M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzandığı bilinmektedir. Ancak yazı birden bire çıkmadı. İnsanlar önce mağara duvarlarına, kaya ve taşlara yaşadıkları olayları betimleyen resimler yaptılar. Ancak bu resimler bir olayı anlatsalar yazı niteliği taşımamaktaydı. Daha sonraları ise simgeler basitleştirilerek çivi yazısı ve hiyeroglif yazıları olarak bildiğimiz yazı ortaya çıktı. Sebep ise insanların birbirleri arasındaki iletişimi sağlamak ve depolarda bulunan malları kaydetmek amacıydı.

       Bu bilgilerin aktarımı ise 20. yy kadar kitap, dergi ve ansiklopediler ile daha yaygın bir şekilde gerçekleştirilirken, 20. yy dan sonra teknolojinin ilerlemesiyle televizyon, bilgisayar  ve yeni kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmeye başlamıştır. Çünkü bu araçlarla bilgiye ulaşmak daha kolay, daha hızlı ve ucuz olmaya başlamıştır. Ayrıca bilgiyi sunmak sadece yazılarla sınırlı kalmamış, görüntülü ve hareketli şekilde de aktarılmaya başlanmıştır.

       Bu gelişme sonucunda sinema, televizyon ve internet en sık kullanılan araçlar arasına girmiştir. Bu araçlardaki bilgiler ise daha çok hareketli, görüntülü olanlar tercih edilir olmuştur: Bunlardan biri de belgesellerdir. Belgesel bu araçlar ile kendine bir sunum ortamı bulmuştur. Bu sunum şekli her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle de kültürel ve tarihi alanların sunumunda çok etkili bir teknik alan olarak görülmüştür. Tarihi mekanların ve onlarla alakalı hazırlanan belgesellerin, izleyici üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha anlamlı olduğu saptanmış ve izleyicideki aklında kalıcılığı arttırmış ve bilgiyi kitaptan okuyarak alamayanlar için alternatif bir bilgi edinme aracı haline gelmiştir. Bu belgeseller ayrıca geçmişi geleceğe taşıyacak birer belge niteliği de taşımaktadır.

       Tarihin direği olan belgeler, mekanlar, anıtlar, görseller belgesel filmlere malzeme olmaktadır. Belgeseller ile sürekli değişen, kaybolup giden değerlerin sonraki kuşaklara aktarılmasına aracılık etmekte, böylelikle toplumsal hafızanın canlı tutulmasını sağlamaktadır. Başka bir deyişle, tozlu raflarda, arşivlerde bekleyen belgeler ya da her gün baktığımız ama göremediğimiz değerler, belgesel film aracılığıyla canlı bir ruha bürünmekte ve yaşayan bir canlı varlık olmaktadır.

       Bir şehrin coğrafi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanlarının tanıtımında yazılı materyaller yanında belgesellerinin çekilmesi önemli bir yöntem olacaktır. Türkiye’deki her şehrin olduğu gibi Kütahya’nın da değerlerini tanıtmak öncelikle şehrin sonra da ülke ekonomisinin canlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Kütahya bu tanıtım ihtiyacını hisseden şehirlerden biridir.  

       Kütahya’da insanlığı ilgisini çekecek onlarca yapı bulunmaktadır. Bu yapılar ve mekanlar sadece Türkiye’de değil Dünya tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Ancak bu yapı ve mekanların tanıtımı için geniş bir açıdan çalışılan belgeselin olmadığı taramalarda ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, Kütahya’da bulunan birçok yapı ve mekanın tanıtımının belgesel aracılığıyla yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla bu proje teklifi hazırlanmıştır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma