Tarihçe

Sanat/tasarım eğitimini çağdaş, estetik kaygıları gözeten, eleştirel düşünebilen, birey ve toplum yararına üretebilen, vatandaşlık bilinci ile yetişen bir toplum oluşturmayı ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gören, sürekli olarak kendini yenileyen, artan yeni sanat/tasarım ürünleri ile gerek ulusal, gerekse uluslararası sanat/tasarım alanlarında kendisini gösteren ve başarı elde edebilen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11.03.1999 tarihli ve 6923 sayılı yazısı üzerine 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre bakanlar kurulunca 12.03.1999 tarih ve 99/12628 sayılı bakanlar kurulu kararı ile birlikte Yüksek Öğretim Kurulunun 12.06.1999 tarih ve B.30,0.EÖB.0.00.00.03.03.01- 1461-19356 sayılı yazıları ile üç bölüm halinde açılmıştır. Yine Yüksek Öğretim Kurulunun 20.04.2000 tarih ve B:30.00.00.03.06.03.897-7915 sayılı onayları ile 2000-2001 öğretim yılında Grafik bölümüne 40 öğrenci alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2003-2004 Öğretim yılında Grafik Bölümü İkinci Öğretime 20 öğrenci, Resim Bölümüne 20 öğrenci alınmış olup, eğitim öğretim sürdürülmüştür.2022-2023 eğitim öğretim akademik yılında ise Görsel İletişim Tasarımı Bölümü birinci öğretime 82 ikinci öğretime 72 olmak üzere toplam 154 öğrenci, Resim Bölümü birinci öğretime 50, Çizgi Film Animasyon Bölümü birinci öğretime 60 öğrenci, Seramik ve Cam Bölümü birinci öğretime 30 öğrenci, El Sanatları Bölümüne 20 öğrenci kabul edilmiştir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne henüz öğrenci kabul edilmemektedir. 

Fakültemizin fiziki altyapısı, her geçen gün güçlendirilmekte ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ve donanımla zenginleştirilmektedir. Bu kapsamda fakültede 58 adet MAC tabanlı bilgisayar ile 160 adet PC tabanlı bilgisayar, 50 adet çizim tableti, Web Tabanlı Televizyon Stüdyosu, Gravür Baskı, Serigrafi, Fotoğraf vb. birçok atölye öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Baskı atölyeleri hem yüksek hem çukur hem de düz baskı tekniklerinin uygulanabileceği şekilde donatılmıştır. Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümlerinin atölyelerinde, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu gerekli araç- gereç ve donanımın yanı sıra, bilgi düzeyinde kullanabilecekleri derslikler fakülte tarafından karşılanmıştır.

Fakültemiz binasının kullanım alanı yaklaşık olarak 22000 m2’dir. Fakültemizde 65 m2’lik atölyelerin yanı sıra 70, 142 ve 327 m2’lik atölyelerde hizmet verilmektedir. Atölyelerin yanı sıra öğrencilerin boş zamanlarında çalışabilecekleri bir adet çalışma ofisi ve kitaplık bulunmaktadır. Ayrıca etkinlikler için iki adet 327 m2’lik sergi salonu, 4 adet amfi, 9 adet teorik amaçlı derslik, bir kafeterya ve bir yemekhane bulunmaktadır.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştirmektedir. 2022 yılı itibariyle geleneksel olarak 15.si gerçekleştirilen “Çizgi Film Animasyon Festivali”, 2021 yılı itibariyle 5.sinin yapıldığı “Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması”, “Uluslararası Demokrasi Şöleni Sanat Çalıştayı ve Sergileri”, “Posterland.org, Uluslararası Organ Bağışı” konulu uluslararası afiş yarışmaları, “Ahmet Yakupoğlu Sempozyumları”, “Çizgi Film Animasyon Sempozyumu”, “Uluslararası Katılımlı İletişimde Tasarım Tasarımda İletişim Sempozyumu” buna örnek olarak verilebilir. Diğer etkinlikler ile birlikte 2022 yılı da dahil fakültemizin gerçekleştirdiği etkinlik sayısının toplamı yaklaşık 600’ü bulmuştur. Bu etkinlikler içerisinde sergiler en önemli kısmı oluşturmaktadır.

Bunun dışında büyük kentlerdeki sanatsal ve kültürel organizasyonlara (bienal, fuar, sergi, workshop, çalıştay vb) katılım sağlanmakta, kültürel ve eğitsel amaçlı müze, ören yerleri ile tarihi mekanlara geziler düzenlenmektedir. Kütahya’nın büyük kentlere yakın olması (İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya, Bursa vb.) fakültemizin bu etkinliklere katılması açısından ulaşımı kolaylaştırmakta ve öğrenciler açısından da bir avantaj sağlamaktadır.

Öğrenciler öğrenim görmek için fakültemizi tercih ettikleri takdirde, öncelikle Türkiye’de eşine az rastlanan bir yerleşkede ve mimari yapıların kimlikli olduğu bir ortamda eğitim göreceklerdir. Ayrıca öğrenciler, geniş mekanlarla birlikle alt yapı ve donanım bakımından yeterli bir ortamda uygun bir atmosferde eğitim alabileceklerdir. Fakültemizde öğrenim gören öğrenciler şartları yerine getirdikleri takdirde “Erasmus Plus” öğrenci değişim programı sayesinde yurt dışında eğitim görme imkânlarını da kazanabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler, bölümler arasındaki entegrasyon sayesinde, çift anadal yapabileceklerdir. Paydaşlarımız ve akademik personelin önerileri ile açılan veya açılacak olan yeni dersler sayesinde, öğrenciler, mesleki beceri ve donanıma sahip olabilecekleri gibi gerçek yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri getirebilecek konuma gelebileceklerdir.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma