Genel BilgilerKütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektedir. Bu bakımdan Fakültemizin yüklendiği görev; Türk Sanatında; yerel estetik bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere sahip yeni sanatsal ürünlerin ve yeni sanat kuramlarının ortaya çıkmasını sağlamak, görsel okur- yazarlığı kazanmış, farklı disiplinlerden yararlanabilen, özgün ve toplumsal sorumluluğu da göz önüne alarak özgür düşünebilen; çağın bilgi birikimi ve teknolojisini birlikte kullanabilen; yerel ve evrensel değerlerden yararlanmasını bilen; tasarım alanında var olan veya olacak olan problemlere çözüm önerileri getirebilen; eleştirel düşünebilen, ulusal ve uluslar arası alanda kendi varlığını ortaya koymaya çabalayan, estetik duyarlılığı gelişmiş ve felsefi açıdan donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon açısından ise, yerelden hareketle dünyadaki değerleri de dikkate alarak farklı ve özgün tasarımlar ile sanat eserleri ortaya koyabilecek eğitim ortamı oluşturmak; özgüveni gelişmiş ve geleceğe yönelik projeler ortaya koyabilecek bireyler yetiştirmek; ülkemizin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda tasarım ve sanat alanında ihtiyaç duyduğu ve ileride duyabileceği alanlara yönelik programlar geliştirmek; teknolojiyi takip eden ve bunu en iyi biçimde kullanabilecek fiziksel ortamı sağlamak amaçlanmaktadır.

Fakültemiz; yurt içi ve yurt dışından benzer eğitim kurumlarıyla yakın ilişkiler içinde bulunmakta ve işbirliğini sürdürmektedir. Fakültemiz; Görsel İletişim Tasarımı,Çizgi Film / Animasyon, Resim, Seramik, El Sanatları ve Sinema-Televizyon Bölümleri'nden  oluşmaktadır. El Sanatları, Sinema-Televizyon Bölümlerine henüz öğrenci kabul edilmemektedir.

Fakültemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle 1302 lisans ve 84 yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimize tam zamanlı 42, yarı zamanlı 8 akademik personel ile,17 idari personel hizmet vermektedir. Ayrıca fakültenin elemanı olup doktora ve yüksek lisans eğitimi için diğer üniversitelerde öğrenim gören 2 akademik personeli vardır.  

Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, Perşembe