SERAMİK-CAM BÖLÜMÜ

Seramik Ana Sanat Dalı 2006–2007 akademik yılında 30 kişilik öğrenci kontenjanıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Programın genel amacı; bireyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı sanatçı adayları yetiştirmektir. Seramik öğrencisi dört yıllık eğitim süresince yalnızca sanat alanının teknik uygulamalarını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda sanat alanında kültürel, felsefi, tarihsel ve toplumsal bir bakış açısı kazanarak teknik ve kuramsal olarak donanımlı bir sanatçı adayı olarak yetişir.        
Bölümümüzün amacı; evrensel düzeyde özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş sanatçı adayları yetiştirmek, öğrencilerimizin, kendine özgü duyarlılığını öne çıkararak, yaratıcılığını geliştirmesine olanak sağlayacak bir ortamda eğitimini kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürmektir.
       
Seramik Bölümü Kütahya ili içinde gelenekselden çağdaşa estetik kaygı ve beğeni duygularının geliştirilmesi ekseninde yeni sanatsal ve kültürel etkinlikleri geliştirmek açısından önemlidir. Seramik Bölümü, Türk sanatını; yerel estetik bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve dünya çapında rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere ve yeni sanatsal kuramlara dönüştürmeyi görev kabul eder. “Toplumda, gelenekselden çağdaşa estetik kaygı ve beğeni duygularının oluşturulması ve geliştirilmesi ekseninde, yeni sanatsal kuramlar geliştirmek ve öğrencilerimizin özgür düşünce ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkararak, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak fırsatlar sunmak” bölümün vizyonunu ortaya koyar.

Seramik Bölümü 2010 yılı ile birlikte ilk mezunlarını verme heyecanını yaşamaktadır. Bugün itibarıyla lisans öğrenimlerine devam eden öğrenci sayımız; I. sınıfta 8, II. sınıfta 3, III. sınıfta 8, IV. sınıfta 36 ve ayrıca 9 intibak öğrencisi olmak üzere toplam 64’ dır.

Bölüm Başkanı
Prof. Nurettin GÜLAÇTI
Bölüm Başkan Yardımcıları
Doç. İsmet YÜKSEL 
Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020, Çarşamba