DPU GSF 2022 Özel Yetenek Sınavı İlanı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2022 ÖZEL YETENEK SINAVI İLAN METNİ

 

Başvuru sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Başvuru yardımcı kılavuzu için tıklayınız!

1- "Yeni bir hesap oluştur" butonu ile hesabınızı oluşturun.
2-"Başvurular" sekmesi altında "yayımlanan ilanlar" kısmında "seç" ile birlikte başvuru ya devam ediniz.
3-Tercih edeceğiniz öncelikli bölüme göre "yeni başvuru ekle" tıklayınız. "Branş" lise mezuniyet alanınızdır.
4- Başvuru ilanını dikkatlice okuyunuz. Doğum tarihi ve nüfus cüzdanı seri no giriniz. Kimlik bilgileri KPS den sorgulayınca bilgiler otomatik olarak ekrana düşecektir.
5- "Dosya Seç" ile fotoğrafınızı yükleyiniz.
6- İletişim Bilgilerini doldurunuz. Email adresinizin doğru olduğundan emin olunuz.
7- Lise mezuniyet bilgilerini YÖKSİS ten sorgulayıp getirebilirsiniz. Lise tipi "Normal" ya da "Alan içi kapsamına giren meslek liseleri" olarak seçim yapılacaktır. Lise Kayıt tarihi net olarak bilinmiyor ise mezuniyet tarihinden 4 yıl önceki tarih yazılabilir.
8- "ÖSYM sorgula" ile sınav bilgilerinizi getirebilirsiniz.
9- Program tercihleri ile tercih edeceğiniz diğer bölümler var ise ekleyebilirsiniz. Tercih sıralaması önemlidir. 
10- "Yukarıda yer alan metni okudum, onaylıyorum" kısmını işaretleyiniz.
11- "Kaydet" butonu ile kaydınız tamamlanacaktı ve "Başvurunuz başarıyla kaydedilmiştir" ekranı gelecektir.
12- "Başvuru yazdır" butonu ile başvuru belgenizi kayıt onay birimi onay verdikten sonra görüntüleyebilir ve  çıktısını alabilirsiniz.  

 

 

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nin aşağıdaki bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Bölüm

Kontenjan*

  Ön Kayıt Tarihi

Sınav Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Çizgi Film-

Animasyon

Bölümü

  60

08 Ağustos-12 Ağustos 2022

(Saat:10.00)- (Saat:15.00)

17 Ağustos 2022

(Saat:10.00)

23– 25 Ağustos 2022

(Saat:09.00)- (Saat:17.00)

Resim

Bölümü

 50

08 Ağustos-12 Ağustos 2022

(Saat:10.00)- (Saat:15.00)

17 Ağustos 2022

(Saat:10.00)

23– 25 Ağustos 2022

(Saat:09.00)- (Saat:17.00)

Seramik ve Cam                                     

Bölümü

 30

08 Ağustos-12 Ağustos 2022

(Saat:10.00)- (Saat:15.00)

17 Ağustos 2022

(Saat:10.00)

23– 25 Ağustos 2022

(Saat:09.00)- (Saat:17.00)

 

*2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayınlanan bilgilere uygun olacak biçimde değişiklik gösterebilir.

 

A-ÖN KAYIT İLE İLGİLİ BİLGİLER

1-Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film-Animasyon, Resim, Seramik ve Cam Bölümlerine öğrenci alımları için ön kayıtlar 08-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Uzaktan Kayıt Modülü ile internet üzerinden yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Adaylar bölüm tercihlerini sıralı biçimde Uzaktan Kayıt Modülü aracılığı ile belirleyecektir. Adayların başarı sıralamasında öncelikli olarak Özel Yetenek Sınavı yerleştirme puanı esas alınacak, daha sonra tercih sırası dikkate alınacaktır.

 

B-ÖN KAYIT ŞARTLARI

1.Özel Yetenek Sınavı başvurusu için adayların 2021 veya 2022 yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmiş olması gerekmektedir.

-2021 yılı veya 2022 yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanını kullanacak adayların Çizgi Film Animasyon Bölümünü tercih edeceklerin en az 225, Resim, Seramik ve Cam Bölümlerini tercih edecek adayların ise 160 ham puan almış olması gerekmektedir. *

 

2.Liselerin Sanat ve Tasarım, Dekoratif Sanatlar, Tasarım Teknolojileri, Endüstriyel Ürünler Tasarımı, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Grafik ve Animasyon, Grafik ve Fotoğraf, Resim, Sanat, Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Çini, Tasarım ve Teknolojisi ile Uygulamalı Resim alanlarından mezun olan adayların TYT sınavından Çizgi Film Animasyon Bölümünü tercih edeceklerin en az 185, Resim ve Seramik Bölümlerini tercih edecek adayların ise 150 ham puan almış olması gerekmektedir, engelli öğrenciler için ise 100 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

 

3.ÖSYM tarafından yapılmış olan merkezi sınava engelli öğrenci statüsünde katılmış ve durumunu belgelemiş olan adayların Özel Yetenek Sınavı ve yerleştirme işlemi engelli aday statüsünde gerçekleştirilecektir. Engelli adaylardan TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına engelli aday olarak kabul edilir. Engelli adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemi kendi aralarında ve kontenjan dâhilinde yapılır.

a)Engelli adaylar için GSF özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden her bir bölümünün ilan edilen kontenjanın %10'u kadar kontenjan açılacaktır. Yeterli sayıda başarılı engelli adayı olmaması durumunda, bu kontenjanlar diğer adaylara aktarılacaktır.

b)Engelli adayların sınav değerlendirmeleri kendi aralarında, ayrı olarak gerçekleştirilecektir.

4.Merkezi yerleştirme ile bir başka yükseköğretim programına kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar da Özel Yetenek Sınavı’na ön kayıt yaptırabilirler. Herhangi bir örgün yükseköğretim programına kayıt yaptırmış olan adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir.

5.Bir başka öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilmiş olan adaylar ön kayıt başvurusunda bulunamazlar.

6.Ön kayıt, Uzaktan Kayıt Modülündeki adımlar dikkate alınarak yapılacaktır. Ön kayıtta verilen bilgilerden herhangi birinin yanlış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz kabul edilir.

7.Özel Yetenek Sınavı, imgesel ve desen olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Adayların, Özel Yetenek Sınavı’ndan aldıkları puanı (başarı puanı) Temel Yetenek Sınavı (TYT) puanı ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) kullanılarak yerleştirme puanları elde edilir. Adaylar ilk tercih ettikleri bölümden başlayarak yerleştirme puanına göre asil listede yer aldığı ilk bölüme yerleştirilir. Aday, en son tercihinin asil listesine girebilecek yeterlilikte yerleştirme puanı alamadıysa başarısız sayılır.

8.Özel Yetenek Sınavı’nda 50 ve üzerinde başarı puanı almış tüm adaylar yedek kontenjanlarına ön başvuru yapabilirler. Yedek kontenjanlar ilan edildikten sonra aday sadece bir bölümün yedek kontenjanına ön başvuru yapabilecektir. Herhangi bir bölümü asil olarak kazanan ve kaydını kesinleştiren aday, yedek kontenjanlarına ön başvuru yapamaz.

9.Değerlendirme sonuçları, “Asil Olarak Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar Listesi” ve “Yedek Adaylar Listesi” şeklinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (www.dpu.edu.tr) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (gsf.dpu.edu.tr) web sayfalarında ilan edilecektir.

 

1-SINAVDA GETİRİLMESİ GEREKEN ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELER İLE BELGELER

  1. Adaylar sınava gelirken, kurşunkalem, silgi, kalemtıraş ve kâğıtları altlıklarına sabitlemek için kalın kıskaç getireceklerdir. Kâğıt ve kâğıt altlığı (duralit) fakültemiz tarafından karşılanacaktır.
  2. Adayların sınav giriş kartları ile kimlik belgeleri yanlarında olmak zorundadır.
  3. 2022 yılı Özel Yetenek Sınavı, desen ve imgesel olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Özel Yetenek Sınavı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasında, 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü iki aşamalı olarak saat 10:00 – 11:35 ve 11:40 – 13:10 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Ön kayıt yaptırmış olan tüm adaylar sınav tarih ve saatini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi web sitesindeki duyuruları takip etmekle yükümlüdürler.
  4. Adaylar sınav başlangıç saatinden bir saat önce (09.00) sınavın yapılacağı binaya alınmaya başlanacak ve sınav başlangıç saatinden en geç yarım saat önce (09.30) sınav salonlarında hazır bulunacaklardır.

 

2-KESİN KAYITLAR

  1. Öncelikle tercih ve sonra yerleştirme puanı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıtları 23-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
  2. Kontenjan açığı olması durumunda yedek listede yer alan adaylar 29 Ağustos-13 Eylül 2022 tarihleri arasında açık kalan kontenjanlara başvuru yaptıkları takdirde yerleştirileceklerdir. Yedek kontenjanlara başvuru yapmış olan adaylar öncelikle tercih, sonra yerleştirme puanı önceliğine göre yerleştirileceklerdir. Puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yedek kontenjanı sayısında aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Yedek kontenjanından kesin kayıt hakkı kazandığı halde ilan edilen süre içerisinde kayıt yaptırmaya gelmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.
  3. Yedek kontenjanlardan kesin kayıt hakkı kazanan adayların sıralı listesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (www.dpu.edu.tr) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (gsf.dpu.edu.tr) web sayfalarında ilan edilecektir.
  4. Aday kesin kayıt başvurusunu şahsen yapmak zorundadır.
  5. Adayların, ilan edilen listeleri gününde takip etme sorumlulukları kendilerine aittir. Adaylar ayrıca aranıp bilgilendirilmeyeceklerdir.

 

3-KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.TYT sonuç belgesi aslı

2.Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı

3.Nüfus cüzdanının fotokopisi veya aslı.

4.Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için, Askerlik Şubesi’nden alınacak herhangi bir yükseköğrenim kurumuna kaydolmak için bir sakınca olmadığına dair belge

5.1 adet 4,5cm x 6cm ebadında vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir).

 

Açıklama: Özel Yetenek Sınavı 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Saat 10:00’da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır. Sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi mecburidir. Adaylar ön kayıt onayı verildikten sonra tercih değişikliği talebinde bulunamazlar.

 

Yazışma Adresi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tavşanlı Yolu 10. Km. 43100 KÜTAHYA

 

İrtibat Tel: 0 (274) 443 2517 - 0 (274) 443 2518 - 0 (274) 443 2536

 

ASİL ADAYLAR, KESİN KAYIT VE YEDEK KONTENJANLARA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN YERLEŞTİRME TAKVİMİ*

Süreç

Başlangıç Tarihi

Saat

Bitiş Tarihi            

Saat

Asil Kazanan Adaylar İçin Kesin Kayıt

23 Ağustos 2022 Salı

09.00

25 Ağustos 2022 Perşembe

17.00

Yedek Kontenjanlar İçin Birinci Başvuru

29 Ağustos 2022 Pazartesi

11.00

31 Ağustos 2022 Çarşamba

17.00

Yedek Kontenjanlar İçin Kesin Kayıt (I. Dönem)

01 Eylül 2022 Perşembe

10.00

02 Eylül 2022 Cuma

17.00

Yedek Kontenjanlar İçin İkinci Başvuru

05 Eylül 2022 Pazartesi

11.00

06 Eylül 2022 Salı

17.00

Yedek Kontenjanlar İçin Kesin Kayıt (II. Dönem)

07 Eylül 2022 Çarşamba

10.00

08 Eylül 2022 Perşembe

17.00

Yedek Kontenjanlar İçin Üçüncü Başvuru

12 Eylül 2022 Pazartesi

11.00

13 Eylül 2022 Salı

17.00

Yedek Kontenjanlar İçin Kesin Kayıt (III. Dönem)

14 Eylül 2022 Çarşamba

10.00

15 Eylül 2022 Perşembe

17.00

 

* Yedek kontenjanlar için her bir kesin kayıt döneminden sonra yedek kontenjan olması durumunda başvuru alınacaktır.

16 Ağustos 2022, Salı / 21376 defa okundu.