“İklim Aktivizmi: Sanat Eserlerine Yönelik Eylemler” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

“İklim Aktivizmi: Sanat Eserlerine Yönelik Eylemler” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

“İklim Aktivizmi: Sanat Eserlerine Yönelik Eylemler” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen ve Doç. Serpil Akdağlı’nın konuşmacı olarak katıldığı “İklim Aktivizmi: Sanat Eserlerine Yönelik Eylemler” başlıklı Seminer, 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 11.00 de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen seminerde Doç. Serpil Akdağlı; “Sanat ve aktivizm, tarih boyunca toplumların düşünce şekillerini etkileme ve bilgi iletişimini sağlama amacıyla gerçekleşmiştir. Sanat ve aktivizm arasındaki ilişki karmaşık ve çok yönlüdür. Direniş hareketlerinin bir parçası olarak sanatın nasıl kullanıldığı ve bu bağlamda sanatın rolü üzerine ilk çağlardan günümüze kadar olan dönemlerde sanatın ve aktivizmin nasıl evrildiğini anlamak, insanların düşünce yapısının ve toplumsal dinamiklerin nasıl değiştiğini gösterir.”  söylemlerinde bulundu.
Sunumun devamında Doç. Serpil Akdağlı şu açıklamalarda bulundu. Bugün, dünya genelinde birçok aktivist grup, çeşitli meselelere karşı mücadele etmeye devam etmektedir. Günümüze kadar devam eden bu ilerlemelere paralel olarak sanat ve aktivizm daha güçlü bir etkiye sahip olmuştur. Sanatın toplumsal değişime katkıları göz önünde bulundurulduğunda, çevre aktivizmi ve sanat ilişkisi arasında derin ve etkili bağlantıların olduğu görülmektedir. Özellikle 1960’lardan sonra çevresel aktivizm yükselişe geçmiştir. Çevre aktivizmi küresel ve yerel düzeydeki hareketlerin yalnızca bir bileşenidir. Çevre aktivizmi, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğine karşı mücadele ve sürdürülebilirlik gibi konularda mücadelelerle kendini göstermektedir. Karbondioksit emisyonları, küresel ısınma, sıcaklık artışı, deniz seviyesinin yükselmesi gibi etkilerle ortaya çıkan 21. yüzyılın en önemli küresel gerçekliklerinden biri olan iklim krizi insanlığın ve tüm canlıların geleceğini tehdit etmekte bu da eleştirel toplumsal hareketlerin çoğalmasına neden olmaktadır. Çevre aktivizmi, doğanın korunmasına yönelik bilinçli ve etkili eylemler yapmayı hedefler. Sanat, çevre aktivizminin önemli bir parçası olabilir çünkü sanat eserleri insanların duygusal tepkilerini harekete geçirerek onları çevresel konularda harekete geçmeye teşvik edebilir.
Günümüzde de, bazı radikal gruplar veya bireyler, sanat eserlerine karşı saldırgan bir tavır sergileyebilmektedir. Özellikle dini veya politik içerikli sanat eserlerine karşı tepki gösteren gruplar, bu eserlere zarar verme veya yıkma eylemlerinde bulunabilmektedir. Sanat eserlerine yönelik gerçekleştirilen bu saldırıların temel amacı, genellikle eserin temsil ettiği değerlere ya da ideolojilere karşı bir politik mesaj iletmektir. Saldırıları gerçekleştiren gruplar, bu eylemlerle dikkat çekmeyi, tepki çekmeyi veya belirli bir ideolojiyi yaymayı amaçlamaktadır. Açıklamalarında bulunarak sunumunu tamamladı.

Son Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024, Cuma