Eser Bağış Komisyonu

Eser Bağış Komisyonu
MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenen
kuruldur. Değerlendirmeye esas alanlarda uzman kişiler olmak üzere 7(yedi) kişiden oluşur ve
gerekli durumlarda toplanır.
Eser Bağış Komisyonunun Görevleri

MADDE 18 – (1) Müzenin faaliyetlerine yönelik koleksiyon oluşumu, bağış kabulü,
Müzenin koleksiyonuna kazandırılacak eserlerin değer tespiti ve onay işlemlerini yürütür.

ESER BAĞIŞI KOMİSYON ÜYELERİ
1- Doç. Dr. Fikret ÖZBAY Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Klasik Arkeoloji ABD Öğretim Üyesi
2- Doç. Dr. Pınar YAZKAÇ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GSMYO Müdürü
3- Yaşar ATASEVEN Sanatçı
4- Öğr. Gör. Ayşen ARAT Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları
Bölümü Öğr. Elemanı
5- Mehmet KOÇER Çini Sanatçısı
6- Adil ÖZKAN Sanatçı
7- Muammer Özer Kütahya İl Kültür Turizm Müdürlüğü Şb. Md.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma