Müze Danışma Kurulu

Müze Danışma Kurulu
Madde 10: (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından
belirlenen kuruldur. Üniversitenin ilgili alanlarında görevli öğretim elemanları ve/veya
Müzenin ilgili alanlarına yönelik önemli çalışmalar yapmış Üniversite dışından gönüllü
uzmanlardan oluşur. (2) Danışma Kurulu yedi (7) kişiden oluşur ve gerekli durumlarda toplanır.
Müze Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Müzenin faaliyetlerine yönelik etkinlik, koleksiyon
oluşumu, bağış kabulü, ulusal ve uluslararası iş birliği konularında tavsiye niteliğinde görüş ve
önerilerde bulunur.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
1- Doç. Dr. Fikret ÖZBAY Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Klasik Arkeoloji ABD Öğretim Üyesi
2- Arş. Gör. Semra KAYGISIZ Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ABD Öğretim Elemanı
3- Yaşar ATASEVEN Sanatçı
4- Öğr. Gör. Ayşen ARAT Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları
Bölümü Öğr. Elemanı
5- Hamza ÜSTÜNKAYA Çini Sanatçısı
6- Adil ÖZKAN Sanatçı
7- Nida OLÇAR Çini Sanatçısı

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma