Ders İçerikleri

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2+0 (3)

Amaç: Cumhuriyetin temel nitelikleri, Cumhuriyet kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin önemini kavratmaktır.İçerik: Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, ilkeler ve fikirler.

Türk Dili I 2+0 (3)

Amaç: Dilin özelliklerini ve sosyal hayattaki yerini kavratmak; Türkçe’nin tarihî dönemlerini öğretmek; Türkçe’nin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak; anlam ve görevleri bakımında kelimeleri öğretmek.
İçerik: Dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçe’nin tarihî dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları.

İngilizce I 2+0 (2)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; lisans seviyesi için A2 düzeyinde İngilizcede;
-Temel dilbilgisine sahip olmaları,- Dinlediklerini anlamaları,- Karşılıklı konuşabilmeleri,- Okuduğunu anlamaları,- Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Öğrencilerin, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
 

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+1 (2)

Amaç: Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi, internet ve ofis uygulama ve tasarım yazılımları temel seviyede kullanım bilgi ve becerilerini vermektir.
İçerik: Bilgisayar temel kavramları, internet kullanımı, işletim sistemi ve ofis ve tasarım yazılımlarının kullanımı.
 

*Animasyon  Üretim Teknikleri 2+0 (2)

Amaç: Canlandırma bir filmin üretim sürecinde izlenecek alternatif yollar, seçilen üretim metodunun teknik yönlerinin anlatımı ve oluşturma sürecinde yaşanacak olası olumsuzluklara karşı alınacak tedbir ve tepkilerin öğretimi bu dersin genel amacını oluşturmaktadır.
İçerik: Geleneksel yöntemler ile üretilen 2 boyutlu animasyonlar, bilgisayar ile üretilen 3 boyutlu veya 2 boyutlu animasyonlar, stop motion tekniği ile uygulaması yapılan animasyon türlerinin, yapım aşamaları ve kuralları gibi konuların, teknik terimler, yapısal öğeler ile birlikte ulusal ve yurtdışı örnekleri üzerinden detaylı anlatımı dersin içeriğini oluşturur.
 

Animasyon Desen I 2+1 (4)

Amaç: Bu ders ile öğrencilere; canlı model çizim çalışmalarıyla genel anatomi ve çizim bilgisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders animasyon desen I dersinin devamı niteliğindedir.İçerik: Desen çalışması .Çizime konu öğelerin yerleştirilmesi.Çizimde oran.Çizimde ışık ve gölgelerin yeri ve buna yönelik uygulama yapılması.Renk ve doku uygulamaları.Kompozisyon çalışması.Boya malzemeleri ile çalışma.Kısa süreli eskiz çalışması.

Perspektif 3+1 (4)

Amaç: Perspektifi, çeşitli temel ve ileri düzey örnek ve uygulamalar ile grafik tasarım sürecine nasıl entegre edilebileceğini kavratmak.
İçerik: Perspektif temel kavram ve öğeleri hakkında bilgi aktarımı. Temel ve ileri düzey perspektif egzersizleri.

Temel Sanat Eğitim I  5+1 (7)

Amaç: Öğrencinin doğadaki nesnelerin yapısına ilişkin gözlemler yapabilmesi, görme, algılama, farklılıkları ayırt etme yetisinin  geliştirilebilmesi;   sanatın görsel dilini oluşturan tasarım eleman ve ilkelerİçerik: Sanatın görsel dilini oluşturan eleman ve ilkelerin verilmesi (Nokta, çizgi, leke, renk, ritim, denge, form, hacim, zıtlık vb.) Dokunun tanımı, doku çeşitleri ve doku araştırmaları.

Çizgi Film/Animasyon Tarihi 2+0 (3)

Amaç: Fotoğraf ve sinemanın icadından sonra gelişen teknoloji ile birlikte çizgi film ve animasyonun bulunuşu, tarihsel gelişimi gibi bilgilerin öğretimi dersin genel amacını oluşturur.İçerik: Canlandırma sinemasının doğuşundan bugüne kadar olan geçtiği evreleri  ve bu süreç içerisinde yer alan çeşitli buluş, icat ve gelişen teknolojiler ile Çizgi Film/animasyon uygulamalarındaki ve  görsellerindeki değişimleri göstermek Çizgi Film/Animasyon Tarihi dersinin genel içeriğidir.

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II 2+0 (3)

Amaç: Bu dersle öğrencilerin Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere Atatürk’ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimleriniİçerik: Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

Türk Dili II  2+0 (3)

Amaç: Türk Dili II dersi öğrencilere,  yazılı ve sözlü anlatımın temel kurallarını öğretmeyi amaçlar.İçerik: Yazım kuralları ve noktalama işaretleri, anlatım ve anlatım bozuklukları,  kompozisyon çalışmaları ve uygulamaları.

İngilizce II 2+0 (2)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; lisans seviyesi için B1 düzeyinde İngilizcede;-Temel dilbilgisine sahip olmaları,- Dinlediklerini anlamaları,- Karşılıklı konuşabilmeleri,- Okuduğunu anlamaları,- Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Öğrencilerin, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

Temel Bilgisayar Bilimleri 3+1 (4)

Amaç: Öğrencilere, tasarım yazılımlarının temel biligilerini ve uygulamalar üzerinde pratik yaptırmak
İçerik: Tasarım programlarının temel bilgilerinin teorikte ve pratikte verilmesi, mesleki uygulamalar için altyapının oluşturulması.
 

Animasyon Desen II  2+1 (4)

Amaç: Bu ders ile öğrencilere; canlı model çizim çalışmalarıyla genel anatomi ve çizim bilgisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders animasyon desen I dersinin devamı niteliğindedir.İçerik: Desen çalışması .Çizime konu öğelerin yerleştirilmesi.Çizimde oran.Çizimde ışık ve gölgelerin yeri ve buna yönelik uygulama yapılması.Renk ve doku uygulamaları.Kompozisyon çalışması.Boya malzemeleri ile çalışma.Kısa süreli eskiz çalışması.

Temel Sanat Eğitimi II  5+1 (7)

Amaç: Öğrencinin doğadaki nesnelerin yapısına ilişkin gözlemler yapabilmesi, görme, algılama, farklılıkları ayırt etme yetisinin geliştirilebilmesi; sanatın görsel dilini oluşturan tasarım eleman ve ilkeler
İçerik: Görsel anlatımda rengin tanımı, oluşumu, rengin sınıflandırılması. Rengin fiziksel, fizyolojik ve psikolojik etkileri renklerin psikolojik etkileri.Renk skalasının oluşumu, renk olgusu ve etkileri

Temel Fotoğraf I  3+1 (4)

Amaç: Sanat kavramı içinde fotoğrafın nasıl bir yerde olduğunu, fotoğrafın resim sanatına olan etkilerini, hangi yapısal öğelerden oluştuğunu ve ışık-fotoğraf ilişkisini göstererek disipline giriş yapmak bu dersin genel amacıdır.
İçerik: Fotoğrafın yapısal öğeleri belirli örnekler üzerinden incelenerek görsel bir disiplin kazandırılır. Bunun yanı sıra, dersin farklı boyutları olan kamera türleri, parçaları, yardımcı ekipmanları, disiplinin uygulamaya dayanan teknik ve sayısal boyutu teorik olarak verilerek, siyah-beyaz fotoğraf üzerinden ilk uygulama çekimleri yapılır. 

Senaryo Yazımı ve Öykü Geliştirme I 3+1 (3)

Amaç: Animasyon sektörüne özgü yazma sürecinde pratik bilgiler, pedagojik teoriler ve farklı yaklaşımlarla, ihtiyaca cevap veren öykü üretmek, keşfetmek, hayalden planlayarak giriş seviyesinde bir  yazın oluşturmanın teknik öğretimi bu dersin genel amacını oluşturmaktadır.
İçerik: Açıklayıcı bir yazı yazarak, kendi görüşleri ile başkalarının çalışmalarını ifade edebileceği edebi unsur oluşturmak, bu hedef doğrultusunda uygulanması gereken yazın kuralları, teknikler, sözcük oyunları ve yaratıcı ifade ile algı yönetme uygulamaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 

Çizgi Filme Giriş  5+1 (7)

Amaç: Bu ders öğrencilerin; çizgi film teknikleri ile yapım sürecine yönelik uygulama projelerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Çizgi film oluşturma sürecinde kullanılan tekniklerin öğrenilmesi.Çizgi film oluşturma sürecinde hangi aşamalar bulunduğunun görülmesi

Bilgisayarla 2B Animasyon I  3+1 (6)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; Tasarım aracı olarak bilgisayar kullanmaları ve tasarımlarını bilgisayar ortamında düzenleyip görselleştirilmeleri amaçlanmaktadır
İçerik: “Photoshop” grafik tasarım programının araç kutusu, katmanlar, filtreler, efektlerin ve tarayıcının kullanımı


Karakter Geliştirme 2+1 (4)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; işlevsel animasyon(canlandırma) film karakterleri tasarlaması amaçlanmaktadır.
İçerik: Çizgi film oluşturma sürecinde kullanılan karakterlerin tasarlanması.

Senaryo Yazımı ve Öykü Geliştirme II 3+1 (3)

Amaç: Klasik, dramatik yapıya uygun film senaryosunun yazım kurallarının uygulandığı bir dosya sunma becerisini kazandırmak, Senaryo Yazımı dersinin genel amacıdır.
İçerik: Sinemanın keşfiyle ortaya çıkan senaryonun temel kuralları, aşamaları ve film dilinin yaratıcılığı gibi unsurların öğretimi, ülkemizde ve dünyada, belli bir dönemde aşırı ilgi gören senaryo örneklerinin incelenmesi ve uygulama ödevi, ders içeriğini oluşturmaktadır.

Genel Sanat Tarihi 2+0 (3)

Amaç: Sanat Tarihi disiplinin temel kuram ve kavramlarını, Sanat Tarihine konu olan olgu ve imgelerin tarihsel süreç içerisindeki oluşum ve değişim evrelerini ana hatlarıyla incelemektir.
İçerik: Sanat tarihinin temel kavramları. Sanat ve Sanatçı kavramları. Tarih öncesi dönemden itibaren uygarlıkların sanat eserlerinin ortaya çıkışı, etkileri ve özelliklerini inceleme.

Temel Fotoğraf II 3+1 (4)

Amaç: Fotoğrafın güncel uygulama alanları, ihtiyaca göre verdiği cevaplar ve fotoğrafçının konu ile olan ilişkisinin nasıl olması gerektiği bilincini kazandırarak sinemanın özü olan fotoğrafı kavratmak bu dersin genel amacını oluşturmaktadır.
İçerik: D-SLR bir fotoğraf kamerasının imkanları ile yapılabilecek tekniklerin uygulamaları. Fotoğrafta etkili kompozisyon, ışık, hareket, renk kullanımı, tripod ve kameranın kullanımı gibi uygulamalar ile sabit odaklı objektif ile oluşturulacak olan foto-hikaye çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ek olarak, zoom objektif kullanım teknikleri ve uygulamaları ile oluşturulacak kompozisyonlar ders içeriğinin diğer boyutudur.

Mitoloji ve İkonografi 2+0 (3)

Amaç: Antik Yunan ve Roma sanat eserlerinin analizinde geleneksel ve tarihî kaynakların önemini kavrayabilmek, Orta Asya Türk mitolojisi, Yunan mitolojisinin temel figür ve kavramlarıyla Hıristiyan ikonografisinin konuları hakkında bilgi sahibi olabilmek bu dersin genel amacını oluşturmaktadır.
İçerik: Mitoloji ve ikonografi kavramlarının izahati, bu disiplinin kapsamı içerisine giren ve genellikle yaşadığımız topraklardaki antik hikayeleri anlatan sanat eserlerinin analizinde kullanılacak anlam çözümlemesi teknikleri, Olympos Dağı’nın tanrı ve tanrıçaları ile İncil’de anlatılan, seçilmiş konulara ilişkin eserlerin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Görsel Algı ve İletişim 2+0 (3)

Amaç: Görsel iletişim ve insan iletişiminin temel prensiplerinin ve kuramlarının aktarılması ve iletişimin görsel iletişim tasarımındaki rolünün kavratılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Gösterge bilim: İşaret, Sembol, İkon.Edinilmiş deneyler. Görüntünün yorumu.Biçimsel eleştiri. Kavramsal eleştiri.Fikir eskizlerinin oluşturulması.

İleri Fotoğraf 3+1 (4)

Amaç: Günümüzde geleneksel ve kimyasal boyutundan arınarak farklı bir boyuta ulaşan fotoğraf disiplininin sayısal teknoloji imkanları ile sentezlenmesinin ve aydınlık oda uygulamalarının öğretimi dersin genel amacıdır.
İçerik: İleri Fotoğraf dersi, Temel fotoğraf I ve Temel Fotoğraf II derslerinin devamı niteliğindedir. D-SLR fotoğraf kameralarının eşgüdümlü çalıştığı cihazlar, sayısal görüntü formatları, RAW ve RAW üzerinde düzenlenebilecek yapılandırmalar ile Canon DPP, Lightroom, Nikon ViewNX, Adobe Photoshop vb. yazılımlar ile oluşturulabilecek sayısal görüntülerin öğretimi dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Sayısal Karakter Tasarımı 3+1 (5)

Amaç: Bu ders ile öğrencinin; işlevsel animasyon karakterlerini sayısal ortamda, bilgisayar yazılımları ve yardımcı ekipmanları ile tasarlayacak seviyeye gelmesi amaçlanır.
İçerik: Çizgi film üretim sürecinde kullanılacak karakterlerin oluşturulması için  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator vb. yazılımlar ile birlikte tablet uygulamaları, Çizgi Film/animasyona uygun karakterlerin, ihtiyaca yönelik biçimde tüm ayrıntılarıyla sayısal ortamda oluşturulması dersin genel içeriğidir.

Çizgi Film I 5+1 (6)

Amaç: Bu ders ile öğrencilere; Klasik(cell) canlandırma tekniklerinin öğretilmesi ve line-test sistemiyle uygulatılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu derste line test sistemi kullanarak denemeler yapılıp klasik canlandırma teknikleri öğretilmektedir.

Türk Sanat Tarihi 2+0 (3)

Amaç: Geçmişten Orta Asya’dan günümüze kadar olan Türk Sanatının; tüm yönleriyle çıkış noktasını ve etkileşimlerini aktarabilmek. Tüm teknik ve çeşitleriyle Türklerin sanatını inceleyebilmek.
İçerik: İslam öncesi Türk kültür ve sanatı; Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı ve Gazneli devletlerinin sanatları incelenerek, sanat anlayışları, esin kaynakları ve etkiledikleri sanat yaklaşımları açıklanır.

Bilgisayarla 2B Animasyon II  3+1 (5)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; Tasarım aracı olarak bilgisayar kullanmaları ve tasarımlarını bilgisayar ortamında düzenleyip görselleştirilmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: “Photoshop” grafik tasarım programının araç kutusu, katmanlar, filtreler, efektlerin ve tarayıcının kullanımı

Sayısal Ses ve Video 3+1 (4)

Amaç: Güncel yazılımlar üzerinde kurgu, sayısal efekt, ses-görüntü teknikleri gibi uygulamaların giriş seviyesinde öğretimi, Sayısal Ses ve Video dersinin genel amacıdır.
İçerik: Kurgunun temel mantığı ve kurgu tekniklerinin kavranması ele alınır. Tekniklerin uygulama alanları ve çeşitli kurgu yazılımlarının tanıtımı, uygulamada kullanılacak malzemelerin seçimi, zaman çizelgesi üzerine belirli ahenkler ile yerleştirimi gibi uygulamalar dersin içeriğini oluşturur.

Çizgi Film II  5+1 (6)

Amaç: Bu ders öğrencilerin; çizgi film teknikleri ile yapım sürecine yönelik uygulama projelerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Öğrencilerin kendi hazırladıkları bir senaryo ile öğrendikleri tüm bilgilerden yola çıkarak kendi kişisel filmlerini oluşturması


3B Modelleme ve Doku Kaplama 3+1 (5)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; 3 boyutlu karakter donanım yöntemleri ile üretim süreçlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: 3d max programı ile animasyonda kullanılmak üzere üç boyutlu modeller oluşturulması ve bu karakterlerin giydirilmesi.

Temel Görsel Senaryo 3+1 (4)

Amaç: Görsel senaryo kavramının canlandırma film üretim sürecindeki yerini belirlemek, bir canlandırma filmde görsel senaryonun neden önemli olduğu hususunda bilinç uyandırmak dersin genel amacıdır.
İçerik: Kağıt üzerinde çizilen sahnelerin, öyküye uygun biçimde sıralanması, öyküyü anlatması, görsel senaryonun içeriğinde bulunması gereken teknik terimler, işaretler, sanal kamera hareketleri ve ölçeklendirmeleri, sahne yapısı ve mizansenleri, diyalog ve tekstler, üretim sürecinde  uygulanacak olan planların çizimi ve bunlardan yola çıkılarak oluşturulacak görsel senaryo ödevleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Sayısal Tipografi ve Görsel Manipülasyon 3+1 (3)

Amaç: Görsel iletişim tasarımının ana öğelerinden birisi olan tipografinin insanlık tarihindeki rolü, temelleri ve ilkeleri, yazı karakterleri, araçlar ve tekniklerin uygulamalı proje ile video üzerinde doğru kullanımı amaçlanmaktadır.

İçerik: Oluşturulmuş video üzerinde, sayısal olarak kullanılacak tipografinin nasıl olması gerektiği, hangi yazı karakterinin hangi içerikler ile uyuştuğu, baskın video rengi ile yazı karakteri rengi uyumu, et kalınlığı, punto, serif, gotik, x yüksekliği gibi kavramların uygulama üzerinde öğretilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Sayısal Sahne Tasarımı  3+1 (4)

Amaç: Farklı konu ve türlere göre animasyon uygulamalarının, sahne tasarımlarının sayısal ortamda gerçekleştirilmesi bu dersin genel amacıdır.
İçerik: Ders, sahne tasarlamaya imkan verecek güncel yazılımların kullanımı ile yürütülmektedir. Canlandırma bir filmde, sahneyi oluşturacak tüm elemanların üretimi ve uygulamada teknik kurallara bağlı kalma etiği, sahneye ilişkin öngörü yapabilme, görüntü açısı, karakter/lerin sahnedeki konumu, ışık ve diğer materyallerin teknik unsurlara uygun biçimde kullanımının öğretimi bu dersin içerini oluşturur.

3B Bilgisayar Animasyon  5+1 (6)

Bu ders ile öğrencilere; Üç boyutlu Animasyona yönelik karakter hareketlendirme teknik ve yöntemlerinin üç boyutlu animasyon yazılımı(3d Max) aracılığı ile öğretilmesini amaçlanmaktadır.
 

Çizgi Film Uygulamaları 3+1 (6)

Amaç: Çizgi filmlerinde sahneleri tek tek ele alıp bütünü sağlayacak profesyonel bir yaklaşımla canlandırılmaları, ekip çalışmasını pekiştirilmeleri, oyunculuk katılmaları ve kurgulamaları amaçlanmaktadır.
İçerik: Ekip çalışmasıyla profesyonel anlamda bir çizgi film oluşturulması.

Stop Motion Animasyona Giriş  3+1 (4)

Amaç: Stop motion animasyonun tasarım ilkeleri, üretim süreçleri ve tekniğin uygulanmasına ilişkin temel bilgi, sabır ve zaman kullanımının öğretimi, bu dersin genel amacıdır.
İçerik: Giriş seviyesinde kukla veya hamur malzeme ile oluşturulacak bir karakterin, birbirinden bağımsız, farklı framelerde hareket ettirilip, ışık, gölge vb. sinematografik ögeleri göz önünde bulundurma bilinci kazandırarak her hareketin fotoğraflanması ve sayısal ortamda eklektik biçimde sıralanması ile oluşturulacak canlandırma kısa sahneler dersin içeriğini oluşturur.

Çoklu Ortam  3+1 (3)

Amaç: Tipografi, ses, grafik, animasyon veya video ürünlerin sentezlenerek, yazılım aracılığı ile sanal platformda düzenlenmesi teknikleri çoklu ortam dersinin genel amacını oluşturmaktadır.
İçerik: Animasyon, sayısal ses, video, tipografi, taranmış imajlar gibi birbirinden bağımsız öğelerin, tasarımın ilke ve öğeleri çerçevesinde, sayısal ortamda bir araya getirilerek oluşturulacak kısa film, çoklu ortam dersinin içeriğidir.

Sayısal Konsept Tasarım  3+1 (3)

Amaç: Kavramsal tasarım içerikleri oluşturmak  ve sayısal ortamda bu içerikleri tasarlamak için uyulması gereken kuralların öğretimi dersin genel amacıdır.
İçerik: Eskiz, boyama, yazılım ve ürün ekseninde ortaya çıkacak olan, özgünlük, biriciklik ve yaratıcılık öğelerini kullanarak oluşturulacak figür, nesne, mimari unsur, manzara, kompozisyon, mekanik,  organik ya da inorganik her türlü varlık,  bunların üretim sürecinde uyulması gereken tasarım kriterleri ve proje ürünleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Çizgi Film Yapımı I   3+1 (4)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; çizgi film tekniklerinden herhangi birini kullanarak bağımsız film projesi gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Çizgi film tekniklerinden herhangi birini kullanarak bağımsız bir canlandırma film oluşturulması.

Bilgisayarda 3B Animasyon Proje I  5+1 (6)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; üç boyutlu animasyon yöntemlerini kullanarak kısa bir film hazırlaması amaçlanmaktadır.
İçerik: Üç boyutlu animasyon yöntemleri kullanılarak kısa bir film hazırlanması

Reklam Animasyonu  4+1 (4)

Amaç: Pazarlama ilkeleri, reklamın hukuki sınırları ve etik değerleri göz önünde bulundurarak, ürün pazarlamasını, satış rakamlarını yukarı çekmeyi hedefleyen, canlandırma bir ürün ortaya koymak bu dersin genel amacıdır.
İçerik: Reklam animasyonu dersinin içeriği, pazarlaması görsel medya aracılığı ile yapılacak bir öğeyi belirlemekle başlar.Reklamı yapılacak ögenin hedef kiteleyi cezbetmesi, kafasındaki soru işaretlerini kaldırması ve müşteri beklentilerini göz önünde bulundurarak animasyon yapım tekniklerinin tümü kullanılabilir. Seçilen animasyon tekniğinin, görselliği ile reklam senaryosuna ve ürünün pazarlanması doğrultusunda konulan kurallara, içeriklere uygun şekilde uygulanması gerekmektedir. Tüm bu kurallar ve uygulama teknikleri çerçevesinde bir animasyon reklam filminin nasıl hazırlanacağı sorusuna uygulamalı cevap verilmektedir.

İleri Modelleme Yazılımları  3+1 (4)

Amaç: Figür, nesne, mimari unsur, mekanik, organik ya da inorganik her türlü olgunun ileri seviyede 3B yazılım, filtre, renderer vb. kullanarak modelleme tekniklerinin öğretimi bu dersin genel amacıdır.
İçerik: Z-brush gibi detaylı çalışma olanakları sağlayan 3 boyutlu modelleme programları ile ileri modellemeye giriş yapılır. Karakter, 3dmax, Maya  vb. programlar yardımıyla topoloji ve kaplama yapılarak canlandırma film ve oyun benzeri konseptlerde kullanımına hazır hale getirilir. 

Staj I 0+0 (4)


Çizgi Film Yapımı II  3+1 (4)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; çizgi film tekniklerinden herhangi birini kullanarak bağımsız film projesi gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Çizgi film tekniklerinden herhangi birini kullanarak bağımsız bir canlandırma film oluşturulması.

Bilgisayarda 3B Animasyon Proje II   5+1 (6)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; üç boyutlu animasyon yöntemlerini kullanarak kısa bir film hazırlaması amaçlanmaktadır.
İçerik: Üç boyutlu animasyon yöntemleri kullanılarak kısa bir film hazırlanması.

Sayısal Görsel Efekt  3+1 (4)

Amaç: Dijital ortamda üretilen canlandırma filmler içerisinde kullanılacak model ve parça dinamiklerini, keyframing ve karmaşık görsel etkilerin hangi yollarla yapılabileceğini göstermeyi amaçlar.
İçerik:Canlandırma film içindeki sahnelerde kullanılacak 3 boyutlu veya 2 boyutlu görsel eklentiler, Adobe After Effect vb. programlar yardımıyla keyframing ve belirli bir aksiyon temelinde animasyon içeriğine hareket verme yolları gösterilir.

İleri Görüntü İşleme  3+1 (4)

Amaç: Green box stüdyo görüntülerinin sayısal ortamda nasıl işlenebileceği ve yaratıcı efekt tekniklerinin öğretimi bu dersin genel amacıdır.
İçerik: Adobe After Effects, 3D Max, Maya, Lightwave, Cinema 4D vb. yazılımların içine dışarıdan çağırılan görüntülerin uzman seviyesinde yapılandırılması, güncel renderer ve yama yazılımlar ile işlenmesi ve bu doğrultuda, yüksek çözünülürlüklü, HD format kısa film hazırlanması dersin genel içeriğidir.

Staj II 0+0 (4)

İllüstrasyon I  3+1 (8)

Amaç: Bu dersin amacı öğrencinin önceki yıllarda edindiği teknik ve yaratma becerilerini kullanarak özgün ve yaratıcı görsel anlatım yöntemleri geliştirebilmesini sağlamaktır.İçerik: İllüstrasyonun tanımı, grafik tasarım içinde illüstrasyon, grafik tasarımda kullanıldığı alanlar, endüstri grafiğin alanında kullanımı. Yayın grafiği alanında kullanımı.

Kağıt Animasyon  3+1 (8)

Amaç: Karton, kağıt, keçe, fotoblok vb. objelerin kesilerek, belirli bir senaryo üzerinden hareketle zemin üzerinde oynatılması yöntemlerinin öğretimi dersin genel amacıdır.
İçerik: Karton, kağıt, keçe, fotoblok vb. objelerin kesilerek, stabil bir kamera ile görüntü kaydı dersin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Cut-out animasyon hareket algısı, objelerin parça halinde yer değiştirmesi veya tamamen yeni parça eklenip çıkarılması, eklektik düzlem kullanma becerisi ve tüm bunların yazılım ile sentezlenerek ortaya uzun metrajlı bir cut-out animasyon filmi çıkarılması dersin genel içeriğini oluşturmaktadır.

Vektörel Animasyon  3+1 (8)

Amaç:Vektör tabanlı animasyon yazılımlarının işleyişi ve bu yazılımların kullanımıyla yapılabilecek animasyon oluşturma tekniklerinin öğretimi bu dersin genel amacıdır.
İçerik: Adobe flash, Toon Boom, Adobe After Effects  gibi vektörel tabanlı karakter ve arkaplan hazırlanabilcek yazılımların kullanımı ile animasyon uygulaması yapılır. Reklam ve tanıtım amaçlı uygulanacak görsellerde vektörel animasyonun önemi ve işleyişi anlatılır.

Temel Suluboya Teknikleri  3+1 (8)

Amaç: Temel suluboya teknikleri dersi, görsel senaryo çalışmalarına destek niteliğindedir. Dersin amacı; oluşturulacak bir görsel senaryoda, farklı bir anlatım tekniği olan suluboya ve detaylı uygulamalarından yararlanarak, ortaya çıkacak ürüne profesyonel bir yapı kazandırmakdır.
İçerik: Hahnemühle kağıt üzerinde, suluboya ile yapılacak çalışmalar, canlı model ve natürmort çizimler, ders içeriğinin ilk aşamasını, aynı malzeme ile yapılacak hayalden eskiz çizimler, figür, sahne, alien, yaratık vb. unsurların çizim-boyamaları son aşamasını oluşturmaktadır.

Çizgi Roman  3+1 (8)

Amaç: Bu ders ile öğrencilerin; çizgi Roman projesi geliştirilmesi ve geliştireceği çizgi öykülerin görselleştirilmesini amaçlamaktadır.
İçerik: Çizgi romanda kullanılan tekniklerin gösterilmesi ve uygulamaları.

İllüstrasyon II  3+1 (8)

Amaç: Öğrencinin önceki yıllarda edindiği teknik ve yaratma becerilerini kullanarak özgün ve yaratıcı görsel anlatım yöntemleri geliştirebilmesini sağlamaktır.
İçerik: İllüstrasyonun tanımı, grafik tasarım içinde illüstrasyon, grafik tasarımda kullanıldığı alanlar, endüstri grafiğin alanında kullanımı.

Genel Anatomi  3+1 (8)

Amaç: İnsan vücudunu tanımaya yönelik genel kemik ve eklem yapıları, genel kas yapıları, artistik anatomik oranların öğretimi bu dersin amacını olusturur.
İçerik: Figür hareketleri sırasında değişen kemik, kas ve eklem konumlarının tasarımcı adayı tarafından doğru şekilde resmedilmesi, renklendirilmesi, sayısallaştırılması ve canlandırılması gibi unsurların öğretimine destek olacak şekilde, insan vücudunda bulunan kemik ve kas isimleri, hangi pozisyonda hangi kas ve/veya kemiklerin ağırlıklı olarak çalıştığı ve kasıldığı gibi bilgiler ve bu gibi unsurların çizim teknikleri, Genel Anatomi dersinin içeriğini oluşturmaktadır.

Fantastik Yaratık Tasarımı  3+1 (8)

Amaç: Tasarımın temel öğe ve ilkeleri çerçevesinde, insan figürü dışında kalan, benzersiz, olmayan fantastik figürlerin, geleneksel ve sayısal teknikler ile oluşturulması Fantastik Yaratık Tasarımı dersinin genel amacıdır.
İçerik: Genel insan anatomisi ve gerçekte var olan kavramlar dışında, yaratık oluşturmanın yolları, fantastik olarak kurgulanan karakterin, sahip olduğu obje(ler) veya yaşadığı çevreyle birlikte kağıt üzerinde tasarlanması, oluşturulan yaratığın taksonomisi, tonal düzen, vücut yapısı ve anatomisi, kostüm, bedenin alacağı poz, oluşturulan tür üzerindeki temel aydınlatma teknikleri, karaktere özgü benzersizlik gibi profesyonel bilgilerin öğretimi dersin içeriğini oluşturur.

Sinema Kuramları  3+1 (8)

Amaç: Sinemayı, başlangıcından bu yana yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen başlıca kuramları ve kuramcıları öğreterek, sinemaya daha geniş bir perspektiften bakabilmeyi sağlamak.
İçerik: Bilimsel anlamda kuram nedir? Sinemada kuramların ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Sinemada belli başlı kuramsal yaklaşımlar: Biçimci Kuram, Rus Biçimcileri, Gerçekçi Kuram, Yeni gerçekçi kuram, Yapısalcı yaklaşım ve Gösterge bilimsel Sinema Kuramı, Psikanaliz ve Sinema’da Freud.

Stop Motion Stüdyosu  3+1 (8)

Amaç: Stop motion animasyonun üretim süreçleri ve tekniğin uygulanmasını hedef alarak, green box stüdyo, kamera, kamera yardımcı ekipmanları, ışık kullanımı gibi teknikleri öğretmek ve uzman seviyesinde bir ürün ortaya çıkarmak bu dersin genel amacıdır.
İçerik: Stop Motion Stüdyosu dersi, içerik olarak Stop Motiona Giriş dersinin devamı niteliğindedir. İleri düzeyde kukla ve hamur malzeme kullanabilen öğrenciye, bu ders için özel olarak oluşturulmuş ortamda, ışık ve fotoğraf kamerası ekipmanlarının kullanımı, kukla ve figür yapımı, bu unsurların hareket ettirilmesi ve elde edilen imajların sayısal ortamda yapılandırılmasıyla, canlandırma kısa film oluşturma süreçlerinin öğretimini içerir.

3B Anatomi Modelleme  3+1 (8)

Amaç: Genel insan ve hayvan anatomisinin, 3 boyutlu yazılımlar ile detaylı biçimde modellenmesinin öğretimi dersin genel amacını oluşturur.
İçerik: 3d-max, Maya, Z-brush vb. modelleme programları ile birlikte insan veya hayvan anatomisi gibi fiziksel bütünlükleri olan figürlerin modelleme uygulamaları, 3B modelleme yazılımları ile figür modellemenin teknik kuralları, ortaya çıkan yapının yüksek seviyeli bir renderer ile işlenmesi ve vücut parçalarının 3B yazılımlar ile oluşturulması gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Sayısal Renk Teorisi ve Işık  3+1 (8)

Amaç: 2B ve 3B projelerde kullanılacak ışık ve renk araçlarına ilişkin temeller ile pratik uygulamaların öğretimi, Sayısal Renk Teorisi ve Işık dersinin genel amacıdır.
İçerik: Adobe After Effects, Adobe Premiere, Maya, Z-brush, 3D-max, Cinema 4D vb. yazılımların kullanımında karşılaşılan ışık ve renk sorunlarına ilişkin çözümler, yazılım üzerinde ışık ve fizik, renk ve matematik, sayısal ortamdaki saydam, yarısaydam ve opak maddeler üzerindeki ışık ve renk uygulamaları, atmosfer ve ışık, doku ve renk, form ve ışık, ışık ve gölge, yansıyan, süzülen ve direkt ışık türleri gibi unsurların uygulama üzerinden öğretimi Sayısal Renk Teorisi ve Işık dersinin içeriğini oluşturmaktadır.

Film ve Animasyon Analizi  3+1 (8)

Amaç: Ders film eleştirisinin tarihini, kuramını ve alandaki  uygulamaları öğretmeyi amaçlamaktadır. Derste öğrencilerin, filmleri eleştirel bir gözle “okumayı”, filmin anlamını yaratan kod ve uzlaşımları tanımayı ve yorumlamayı öğrenmesi beklenmektedir.
İçerik: Filmlerin sanatsal önemi ve ticari değerleri üzerine savlar. Sanat yapıtı olarak film. Ticari bir mal olarak film. Film eleştirisi örnekleri, eleştirmenin tavrı, eleştirinin yayınlandığı medya kaynağı, eleştirinin etkisi. Film okuma yöntemi, alt metinler, semiyotik yaklaşım. Andre Bazin- Roland Barthes, Christien Mertz, Walter Benjamin eleştirileri. Türkiye’de film eleştirisi tarihi. Hollywood eleştirmenleri. Film eleştirisi yazımı.

Animasyon Proje Sunum  3+1 (8)

Amaç: Düzenlenmiş bir özgeçmiş ile 2B, 3B canlandırma film ve görüntülerden oluşan portfolyo ya da projenin, başlangıç aşamasından sonuç sürecine kadar hangi yolları izleyerek sunuma hazırlanması gerektiğinin öğretimi Animasyon Proje Sunum dersinin genel amacıdır.
İçerik: Canlandırma film projelerinde yapılacak sunum için gerekli materyaller ve uygulama yöntemlerinin detayları, projenin başlaması ile birlikte sunum dosyası oluşturma, görsel materyallerin (animasyon cdsi, afiş, cd kapağı, senaryo dosyası vb.) hazırlanması ve bu hazırlıkların ne doğrultu da ilerlemesi gerektiğine ilişkin uygulamalar dersin içeriğini oluşturur.

Pazarlama Teorileri  3+1 (8)

Amaç: Bu dersin amacı, pazarlamaya ilişkin teoriler, saha araştırmaları, pazarlama yönetimi ve hedef kitlenin beklentilerine yönelik ürün oluşturma gibi konularda öğretim yapmaktır.
İçerik: Uygulanmış modern pazarlama stratejilerinin analizi, alternatif pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesi ve hayali bir müşteri için kapsamlı bir pazarlama planının hazırlanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Yeşil Plan Stüdyosu  3+1 (8)

Amaç: Green box stüdyo ve yardımcı malzemelerinin uzman seviyesinde öğretimi, dersin genel amacıdır.
İçerik: Görsel efekt gerektiren animasyon uygulamalarında, green box stüdyo, ışık, kamera ve kamera yardımcı ekipmanları ile elde edilen görüntülerin, sayısal ortamda düzenlemeye olanak verecek şekilde üretimi dersin genel içeriğini oluşturur. İhtiyaç duyulan verinin üretiminde kullanılacak ortamın oluşturulması ve tekniğin uygulanmasının yanısıra, sayısal montaj ve efekti yapılacak sahnenin After Effects, Cinema 4D vb. yazılımlarda kullanıma hazır hale getirilmesi de önemli faktörlerden birisidir.

3B Mimari Modelleme  3+1 (8)

Amaç: 3B animasyon bir filmde kullanılacak mimari ögelerin tasarımı ve modellemesine ilişkin bilgilerin öğretimi dersin genel amacıdır.
İçerik: 3B modelleme yazılımları ile ölçeklendirme, malzeme seçimi gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak mimari modelleme yapmak, animasyonlarda kullanılacak mekan türlerinin tasarımı ve bu tasarımların canlandırma film için kullanılacak senaryodaki sahneye uygun hale getirilmesi uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

3B Araç Modelleme  3+1 (8)

Amaç: 3B animasyon bir filmde kullanılacak herhangi bir aracın tasarımı ve modellemesine ilişkin bilgilerin öğretimi dersin genel amacıdır.
İçerik: 3B modelleme yazılımları ile ölçeklendirme, malzeme seçimi gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak araç modellemek, animasyonlarda kullanılacak araç türlerinin tasarımı ve bu tasarımların canlandırma film için kullanılacak senaryodaki sahneye uygun hale getirilmesi uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2015, Perşembe