Dekan Yardımcıları

                                                                                                                      
Doç.Dr.Haldun ŞEKERCİ (Dekan Yardımcısı)

       1974 yılında Antalya’da doğdu. Kuyumculuk ve sarraflığın baba mesleği olması sebebi ile kalfa-usta seviyesinde üniversite eğitimine kadar aktif olarak kuyumculuk mesleğinin tüm alanlarında çalıştı. 2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Takı Teknolojisi Bölümünden;  2004 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümü Dekoratif Ürünler Öğretmenliği Ana Bilim Dalından mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 2006 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Bölümü Dekoratif Ürünler Eğitimi Ana Bilim Dalında;  Doktora eğitimini 2014 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Bölümünde tamamladı.  2005-2015 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Kütahya MYO El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım programında çalıştı. 2015 yılından beri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Bölümü Takı Tasarımı ve İmalatı Ana sanat Dalında Bölüm Başkanı ve Ana sanat Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Bunlara ek olarak Üniversitede ve Fakültede çeşitli idari ve akademik görevleri de yürütmektedir. Bir çok ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, dergilerde bildirileri ve makaleleri yayınlanmıştır. Bilimsel yayınlarda editörlükleri bulunmaktadır. Yine ulusal ve uluslararası karma ve kişisel birçok sergisi mevcuttur. Çeşitli dergilerde hakemlikleri ve yarışmalarda jüri üyelikleri de bulunmaktadır.

Görevleri : 

 1. Dekan görevi başında olmadığı zaman ona vekâlet etmek,
 2. Personel Özlük İşleri ve Personel Disiplin İşleri
 3. Özel Yetenek Sınavı iş ve işlemleri
 4. Laboratuvar, Atölye ve Sınıflar
 5. Fakülte Kalite Koordinatörlüğü işlerinin takibi
 6. Fakülte web sitesi güncellenmesinin takibi
 7. Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu iş ve işlemleri
 8. Fakülte Proje Koordinatörlüğü
 9. Fakülte Dergisi Koordinatörlüğü
 10. Dekanın vereceği diğer işler
 
Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA (Dekan Yardımcısı)

       2003 yılında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Bölümü’nden derece ile mezun oldu. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalı’nda lisansüstü eğitimine başladı. 2004 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik  Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılında “Grafik Tasarımda Görünmeyen Çoğunluk: Beyaz Alanlar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile yüksek lisansının tamamladı. Sanatta Yeterlik eğitimi almak üzere Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında “İşaret Sistemlerinde Üç Boyutlu Tipografi ve Çevresel Uygulamalar” başlıklı tezi ve uygulama sergisi ile sanatta yeterliliğini tamamlayarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne görevine geri döndü. Aynı Fakültede dekan yardımcılığı görevini ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Tipografi derslerini yürüterek akademik hayatına devam etmektedir.

Görevleri : 

 1. Dekan görevi başında olmadığı zaman ona vekâlet etmek,
 2. Fakülte Öğrenci İşleri
 3. Ders Programı Koordinatörlüğü
 4. Staj, Yatay-Dikey geçişler
 5. Muafiyet ve İntibak işlemleri
 6. Akademik, Kültürel ve sportif faaliyetler
 7. Fakülte Basın Temsilciliği
 8. Bilimsel faaliyetler, diğer Üniversitelerle ve diğer kurumlarla iş birliği
 9. Erasmus, Farabi ve Mevlâna ile ilgili İşlemler
 10. Dekanın vereceği diğer işler
Son Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, Pazar