Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Zafer Kalkınma Ajansından Dezavantajlı Guruplar İçin İstihdam Projesi

                                         

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL’ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansına sunduğu “Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor” adlı Projesi 2 Milyon 37 bin TL’lik bütçe ile kabul edildi.

Bu proje ile birlikte Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, birinin eş oranda ortağı olduğu, diğerinin ise sahibi olduğu ve her iki projede de Rektörümüz Prof. Dr. Kazım UYSAL’ın çok önemsediğini belirttiği ve desteklediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında biri 2019 yılı son çeyreğinde diğerinin ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde, her ikisi de öncelikle Kütahya’daki dezavantajlı gurupların eğitimi ve istihdamına yönelik olan, ikinci projesi çıkmış oldu.

 “Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor” Projesinin genel hedefi, “UNESCO tarafından “zanaat ve halk sanatları” alanında” yaratıcı şehir” ilan edilen Kütahya’da süs taşı şekillendirme ve gümüş takı işlemeciliği gibi ilin tarihinde yer alan ancak unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat alanının yeniden canlandırılarak başta engelli bireyler olmak üzere dezavantajlı grupların istihdamının ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik alternatif bir iş kolunun oluşturulmasına katkı sağlanması” olarak planlandı.

Kütahya UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Zanaat ve Halk Sanatları alanında 31 Ekim 2017 tarihinde Türkiye’den dâhil olan ilk ve tek şehirdir. Tarihsel olarak zanaat ve halk sanatları ilin önemli bir geçim kaynağı olup çiniden el işlemeciliğine kadar geniş bir yelpazede yaratıcı ve kültürel endüstrilerde faaliyetler yürütülmektedir. İlin kalkınmasında önemli bir potansiyel oluşturan bu alan şehrin kalkınma stratejisinde kültür, sanat ve zanaat ile istihdam olanakları açısından önemli bir fırsat olarak kabul edilmektedir. Bu proje ile orta ve uzun vadede ilin mevcut sanat ve tasarım potansiyelini gümüş ve takı işlemeciliğine yönlendirerek bu alanda kapasite ve nitelikli insan kaynağı oluşturulması düşünülmektedir.

Projenin özel amaçları ise, Kütahya’da atıl durumda bulunan merkezi konumdaki tarihi bir konağın süs taşı şekillendirme ve gümüş takı işlemeciliğine yönelik bir eğitim ve üretim merkezi haline dönüştürülmesini, bu merkezde engellilerin temel ve butik kuyumculuk ile ileri takı tasarımı konusunda mesleki bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak, istihdam edilebilirliklerini sağlamaktır.

İlin sosyo-ekonomik dokusu ve potansiyeli ile son derece uyumlu bir konuya sahip olan projenin hedef grubu için 100 engelli birey belirlenmiş olup bu bireylere sağlanacak eğitim olanakları ile mesleki bilgi düzeylerinin artırılması ve istihdam edilebilirliklerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle proje SOGEP’in 1 ve 3 no’lu öncelikleri olan “İstihdam Edilebilirliği Artırmak” ve “Sosyal İçerme” ile de doğrudan uyumludur. Proje kapsamında atıl bir tarihi konağın faaliyete geçirilerek ekonomiye kazandırılacak olması yine projenin önemli unsurlarından birisidir. Projenin gerçekleştirileceği merkez (Mahmut Hoca Efendi Konağı) ise Kütahya’nın en işlek ve ulaşımı kolay lokasyonlarından birinde yer almakta olup fiziki açıdan engellilerin ulaşım ve kullanımına uygundur. Ayrıca bu lokasyon halihazırda Kütahya ilinde birçok kültür ve sanat faaliyetinin icra edildiği merkezlerin yer aldığı bir muhittir.

İki (2) Milyon TL’nin üzerinde bütçesi olan proje, çalışanlarının tamamen gönüllülük esasına dayalı yürütülecek olması ile örnek bir proje olarak gerçekleştirilmesi planlandı. Proje kapsamında Süs Taşı İşleme Atölyesi, Gümüş Takı İşleme Atölyesi, Takı Tasarım Atölyesi ve İleri Teknoloji Takı Tasarım Atölyesi kurulması hedeflendi. Projenin hem fikrini hem de yazımını gerçekleştiren GSF Dekanımız Prof. Dr. Levent MERCİN, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr., Haldun ŞEKERCİ Öğr. Gör. M. Tahir İYİOĞLU ve Doktora Öğrencisi Merve ARIYÜREK aynı zamanda proje çalışanı olarak görev alacak.

Proje fikri ilk olarak GSF Dekanı Prof. Dr. Levent MERCİN ve DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Haldun ŞEKERCİ’nin Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz’u ziyaretinde dile getirildi. Veli beyin projeyi ilginç bulması ve Taylan Uygun Bey’e yönlendirmesi ile kurgusal olarak şekillenmeye başladı. Projenin Erce Şengül ile paylaşılması ile bütçe ve sosyal yönü olgunlaştı. Hazırlanan proje öneri formu Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine sunuldu. Ön değerlendirmede proje iyi projeler arasına girdi. Bu özelliği ile Üniversitemizden sunulan projeler arasından seçilen tek proje oldu.

Projede amaçlanan istihdam konusunun nasıl sağlanabileceği ile ilgili DPÜ Rektörümüz Prof. Dr. Kazım UYSAL ve GSF Dekanımız Prof. Dr. Levent MERCİN Kütahya’daki Kamu kurumu ve kuruluşlarının yetkilileri ile görüşürken, Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Haldun ŞEKERCİ İstanbul’daki kuyum sektörü yetkilileri ile görüşmeler yaptı. Bunlar yapılırken proje bilgi formu, bütçesi vb. belgelerin doldurulması, yani projenin yazım süreci de devam etti. Bu süreç bazen sabahlara kadar sürdü. Bu süreçte Zafer Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan proje gurubu da, proje çalışanlarına sürekli destek verdi.

GSF Dekanımız Prof. Dr. Levent MERCİN, başta engelli bireylerin eğitilmesini ve onların istihdam edilmesini kendisine öncelikli hedef koyan bu projenin desteklenmesinden dolayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze, Kütahya Valiliğimize, Zafer Kalkınma Ajansımıza teşekkürü bir borç biliyoruz dedi.   

Proje destek arayışı ve müracaat sürecinde Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Kazım UYSAL desteğini hiç esirgemediği; projenin çalışanlarıyla birlikte projenin başarılı olması için çok çaba gösterdiği için, kendilerine hasseten teşekkür eden Mercin, aynı zamanda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ’e hem desteği hem de proje yürütme deneyimlerini proje çalışanlarıyla sürekli paylaştığı; Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli OĞUZ’un  Erce ŞENGÜL’ün ve Taylan UYGUN’un proje fikrinin özgünlüğüne inandıkları ve destekleri; Cenk DEDEOĞLU, Kutlu ESER’e ve Elif ZEYTİN’in proje yazım sürecinde verdikleri destekleri için teşekkür etti.

Ayrıca Mercin, Projenin yerel anlamda ortağı, iştirakçisi ve destekçisi olan başta Kütahya Valimiz Ali ÇELİK olmak üzere, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’e, Gediz Belediye Başkanı Muharrem AKÇADURAK’a, Simav Belediye Başkanı Adil BİÇER’e, Kütahya İŞKUR İl Müdürlüğüne, Kütahya Sakatlar Derneğine, ETİ Gümüş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin YILDIZ’a çok teşekkür etti.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, Çarşamba