»»» TAKI TASARIMI ve İMALATI ANASANAT DALI

Misyon:

Kuyumculuk alanının farklı disiplinlerden yararlanabilen, özgün ve toplumsal sorumluluğu da göz önüne alarak özgür düşünebilen; çağın bilgi birikimi ve imalatını birlikte kullanabilen; yerel ve evrensel değerlerden yararlanmasını bilen; tasarım alanında var olan veya olacak olan problemlere çözüm önerileri getirebilen; endüstriyel tasarım ve üretim gerekleri ile sanata ait tasarım ve üretim tekniklerini bir potada eritebilecek eleştirel düşünebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde gereksinimlerini karşılayacak  donanımda üst düzey bireyler yetiştirmek.

Vizyon: 

Geçmişten günümüze ülke olarak dünya genelinde köklü bir alt yapıya sahip kuyumculuk sektörü, çağın getirdikleri doğrultusunda donanımlı ve yenileşmeye açık kalite düzeyi yüksek eğitilmiş bireyler yetiştirmek. Ülkemizin sosyo- kültürel ve ekonomik anlamda kuyumculuk alanında ihtiyaç duyduğu ve ileride duyabileceği alanlara yönelik geliştirici çalışmalar yapmak; teknolojiyi takip eden ve bunu en iyi biçimde kullanabilecek fiziksel ortamı sağlamak. Kuyumculuk alanında; geçmişin bilgi birikimlerini koruyup, günümüzün gereksinimlerine cevap verirken,  geleceğe yön vermek.

Alınacak Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Takı tasarımı ve imalatı Ana Sanat Dalında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:

Lisans Programına başvuracak adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekir.  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin uyguladığı sınavdaki ilgili alandan Ana Sanat Dalının belirleyeceği taban puanı alarak yetenek sınavını başarı ile tamamlamış olmak.

Üst Kademeye Geçiş:

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Takı tasarımı ve imalatı Ana sanat dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlilik/doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021, Salı