"sırlı Gözlerle Kütahya" Adlı Bilimsel Araştırma Proje Sergisi
"SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA" ADLI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SERGİSİ  11 MAYIS 2015 DE DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE AÇILDI. Proje Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Pınar YAZKAÇ’ın   başkanlığında yürütülen projede  Öğr.Gör.Murat ATEŞLİ, Araş.Gör.Haydar TAŞÇILAR  ve Araş.Gör.Gülsevim CAN’nın  ve Öğr. Resim Bölümü 2.ve 4. Sınıf öğrencileri ile birlikte hazırlanan  Kütahya temalı tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılmış  resimlerden den oluşan  Bilimsel Araştırmalar kapsamında Kütahya ili ve çevresini ;  tarihi,doğal,ve folklorik dokuları resmettikleri ‘SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA ’ adlı karma resim sergisi 11 mayıs 2015 te Güzel Sanatlar Fakültesi  sergi salonunda açıldı. Bu projede; Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencilerinin  yapmış olduğu gezi ve gözlemler sonucunda Kütahya ili ve ilçelerinin  eski ve yeni tarihi doğal güzelliklerini resmederek eserler  vasıtasıyla kalıcı   hedeflenmektedir. Nadide güzelliklerini bünyesinde barındıran  Kütahya ilini ;  farklı yönleriyle ve farkli bir bakış açısı ve özgün yorumlarla resmetmektir. Ayrıca Projemiz; kentlerin özgün kimliklerinin devamlılığının sağlanmasında, kentlerde yaşanan sosyal, fiziksel ve kültürel erozyonun önlenmesinde, kendini yaşadığı kente ait hisseden bireylerin oluşmasında ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması amacını da taşımaktadır. Sergide toplam 30 öğrencinin ve 4 öğretim elamanının  yapmış olduğu toplam  52 adet  eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
“FARKLI ve Birlikte Iıı Kütahya” Sergi, Sanat Eğitimi Paneli ve Workshop
SERGİ, SANAT EĞİTİMİ PANELİ ve WORKSHOP ‘UN AMACI “FARKLI ve BİRLİKTE III KÜTAHYA” Sergi, Sanat Eğitimi Paneli ve Workshop, estetik beğenisi ve algısı yüksek bireyler yetiştirme doğrultusunda öğrencilere yeni ufuklar açmayı, onları sanat alanının önemli isimleriyle bir araya getirerek ve bilgi alışverişinde bulunmalarını; sanatçıların deneyim ile tecrübelerini, sözlü ve uygulamalı olarak izleyebilmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca, sergi, panel ve workshop’a katılacak olan sanatçı ve tasarımcılar ile sektör temsilcileri ve öğrenciler arasında köprü oluşturmayı da amaçlamaktadır. Etkinliklerle ilgili bilgi ve detaylar aşağıdaki web sayfasından elde edilebilir. http://farklisanat.dpu.edu.tr/index/sayfa/3911/kurullar 
Grafik Tasarım Karma Öğrenci Sergisi
Uluslararası Afiş Festivali Büyük Bir Coşkuyla İzlendi
DPU. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN “1. Postarland.org” ULUSLARARASI AFİŞ FESTİVALİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA İZLENDİ Afiş, görsel iletişim kurabilmek için en yaygın kullanılan grafik tasarım ürünlerinden biridir. Afiş, sanatın eleman ve ilkelerinden yararlanılıp estetik kaygılar gözönüne alınarak tasarlanırken, kullanımda işlevselliği ön planda olan bir üründür. Çünkü onun öncelikli amacı bir sanat eseri gibi izleyiciye sadece estetik haz vermek değildir, onun ayrıca insanları bilgilendirmek, onlara mesaj iletmek, sosyal içerikli konularda farkındalık oluşturmak, etkinliklerden haberdar etmek ve bir ürünü tanıtmak gibi bir görevi de vardır. Bu yönüyle afiş, yıllardır vazgeçilmez grafik tasarım ürünlerinden biri olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bu gerekçelerden yola çıkarak bu önemli alanı bilimsel ve sanatsal ortamlarda irdeleyebilmek; bu alanda daha önceden tasarlanmış afişleri inceleyebilmek ve afiş tasarımının gücünü kullanarak “ORGAN BAĞIŞI” konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. “ORGAN BAĞIŞI” konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile işbirliği yapılmış ve bu kapsamda “Uluslararası Afiş Yarışması” gerçekleştirilmiştir. Ayrıca festival kapsamında gerçekleştirilen bu yarışma ile, sosyal bir konu  olan “organ bağışı” irdelenerek insanlığa hizmet etmek; grafik tasarımın önemli ürünlerinden biri olan afiş konusunda alana yeni ürünler kazandırılmasını sağlayarak eğitsel bir misyonu yerine getirmek, Dünya’da ve Türkiye’de bu alanda tasarım yapanları aynı platformda buluşturmak da hedeflenmiştir. Bu amaçla yaklaşık bir yıl önce Doç. Dr. Levent Mercin ve danışmanı olduğu öğrencisi Semih Çelikçi, Yüksek Lisans Tezinin uygulama kısmı olarak “afiş festivali” gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır. Yapılan uzun görüşmelerden sonra bu fikrin uygulanabilir ve gelecekte de sürdürülebilir olduğu kanaatine ulaşmışlardır. Daha sonraki ilk hedef yapılacak festivalin isimini belirlemek ve o ismi tescillemek olmuştur. Sonraki adım ise bir web sayfası kiralamak ve festivalin kurumsal kimlik ve web sayfası tasarımları hazırlamak olmuştur. Bu işlemler yapılırken bir yandan da afiş festivali kapsamında gerçekleştirilecek uluslararası afiş yarışması için destek verebilecek kurum veya kurumlarla görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Türkiye Organ Nakli Vakfı” Uluslararası Afiş Yarışması için işbirliği yapabileceklerini belirtmişler ve bu bağlamda yarışmanın toplamda 10.000 TL olan ödülünü karşılamışlardır. BEMAR Kariyer Okulları ise Amerika’dan gelen grafik tasarımcısı Luba Lukova’nın transfer giderlerinin büyük bir kısmını üstlenmiştir. Posterland.org Uluslararası Afiş Festivali’nin düzenleme kurulunda GSF. Dekan V. Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Girişimcilik Kurulu Birim Sorumlusu Prof. Dr. Osman Şan, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Mercin, Yrd. Doç. Dr. Doğan Arslan, Semih Çelikçi, Vedat Şeker ve Büşra Keçeci yer alırken, bu projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Levent Mercin ve yardımcılığını ise Semih Çelikçi gerçekleştirmiştir. Afiş yarışması uluslararası olduğu için farklı kıta ve ülkelerden profesyonel grafik tasarımcı ve akademisyenlerle görüşülmüş ve nihayetinde Türkiye’den Abdulagani Arıkan, Ali Seylan, Ali Tomak, Ayşegül İzer, Doğan Arslan, Levent Mercin, Onur Yazıcıgil, Selçuk Öziş, Uğur Atan, Yusuf Keş ve Türkiye Organ Nakli Vakfı temsilcisi doktor Salih Gülten; Bosna-Hersek’den Dalida Karić-Hadžiahmetović, İsviçre’den Felix Pfäffli, Finlandiya’dan Kari Piippo, Amerika’dan Luba Lukova ve Elizabeth Resnick, İran’dan Mehdi Saeedi, Pakistan’dan Saima Zaidi, İtalya’dan Sergio Olivetti, Polonya’dan Wieslaw Grzegorczyk ve İsrail’den Yossi Lemel jüri üyesi olarak görev almışlardır. Jüri üyeleri birbirilerinden bağımsız bir şekilde kendi şifreleriyle girebildikleri web sayfasından afişleri tek tek çevrimiçi olarak oyladı ve sonucunda en yüksek puanı alan ilk 100 afiş finalist oldu. Daha sonraki aşamada jüri üyeleri bu 100 afiş arasından ödüle layık gördükleri 5 afiş’i seçti ve belirlenen afişlerden en çok tercih edilen afişler sıralanarak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak belirlenmiştir. Yarışmaya 35 ülkeden toplam 2200 afiş gönderilmiş, şartlara uymayan 30 afiş ilk elemede listeden çıkartılmıştır. 16 Ocak 2015 tarihinde duyurusu yapılan yarışmaya yaklaşık iki ay gibi çok kısa sürede bu kadar afişin gönderilmiş olması, Üniversitemize, jüri üyelerine ve düzenleme kuruluna duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ayrıca ilk defa düzenlenmesine rağmen yarışma kapsamında oluşturulan web sayfasını hem yurtdışından hem de yurtiçinden yüzbinlerce kişi ziyaret etmiş, 1500’ün üzerinde kullanıcı kayıt yaptırmış, sosyal medyada uluslararası düzeyde ciddi oranda paylaşılmıştır. Afiş festivali 5 gün sürecektir. Bu bağlamda iki afiş yarışması sergisi, 1 kişisel afiş sergisi, 1 workshop sergisi, Luba Lukova, Ali Seylan, Doğan Arslan ve Yusuf Keş’in seminerleri ve söyleşileri, Luba Lukova ve Ali Seylan’ın workshopları ve Luba Lukova, Ali Seylan, Doğan Arslan ile Levent Mercin’in katılacakları bir panel gerçekleştirilecektir. Festival etkinliklerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde farklı il ve üniversitelerden öğrenci gurupları da ziyaret etmişlerdir.  Festival 10 Nisan 2015 tarihine kadar Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü atölyeleri ve DPÜ TV sütüdyosunda devam edecektir.   Haber Doç Dr. Levent Mercin Dpü. Gsf. Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı  
"organ Bağışı" Konulu Uluslararası Afiş Yarışması Sonuçlandı
DPÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ ve “TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI” İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN “ORGAN BAĞIŞI” KONULU ULUSLARARASI AFİŞ YARIŞMASI’NDA ÖĞRENCİLERİMİZE ÖDÜL “Uluslararası Afiş Yarışması Projesi” Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve “Türkiye Organ Nakli Vakfı” işbirliği ile birlikte gerçekleştirildi. Yarışmanın amacı, sosyal bir konu olan “organ bağışının” irdelenmesini sağlayarak bu alanda farkındalık oluşturmak, insanlığa hizmet etmek; grafik tasarımın önemli ürünlerinden biri olan afiş konusunda alana yeni ürünler kazandırılmasını sağlayarak eğitsel bir misyonu yerine getirmek, Dünya’da ve Türkiye’de bu alanda tasarım yapanları aynı platformda buluşturmak olmuştur. Bu amaçla yaklaşık bir yıl önce öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Mercin ve danışmanı olduğu öğrencisi Semih Çelikçi, hazırladıkları tezin uygulama kısmını “afiş festivali” olarak gerçekleştirmeye karar verdi. Daha sonraki ilk hedef yapılacak festivalin isimini belirlemek ve o ismi tescillemek oldu. Sonraki adım ise bir web sayfası kiralamak oldu. Bundan sonraki süreçte festivalin kurumsal kimlik ve web sayfası tasarımları hazırlandı. Bu işlemler yapılırken bir yandan da afiş festivali kapsamında gerçekleştirilecek uluslararası afiş yarışması için destek verebilecek kurum veya kurumlarla görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda “Türkiye Organ Nakli Vakfı” Uluslararası Afiş Yarışmasının toplamda 10.000 TL olan ödülü karşıladı, BEMAR Kariyer Okullları ise Amerika’dan gelen profesyonel grafik tasarımcı Luba Lukova’nın transfer giderlerinin büyük bir kısmını üstlendi. Bu projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Levent Mercin ve yardımcılığını ise Semih Çelikçi gerçekleştirdi. Afiş yarışması uluslararası olduğu için farklı kıta ve ülkelerden profesyonel grafik tasarımcı ve akademisyenlerle görüşüldü. Nihayetinde Türkiye’den Abdulagani Arıkan, Ali Seylan, Ali Tomak, Ayşegül İzer, Doğan Arslan, Levent Mercin, Onur Yazıcıgil, Selçuk Öziş, Uğur Atan, Yusuf Keş ve Türkiye Organ Nakli Vakfı temsilcisi doktor Salih Gülten; Bosna-Hersek’den Dalida Karić-Hadžiahmetović, İsviçre’den Felix Pfäffli, Finlandiya’dan Kari Piippo, Amerika’dan Luba Lukova ve Elizabeth Resnick, İran’dan Mehdi Saeedi, Pakistan’dan Saima Zaidi, İtalya’dan Sergio Olivetti, Polonya’dan Wieslaw Grzegorczyk ve İsrail’den Yossi Lemel jüri üyesi olarak görev aldı. Jüri üyeleri birbirilerinden bağımsız bir şekilde kendi şifreleriyle girebildikleri web sayfasından afişleri tek tek çevrimiçi olarak oyladı ve sonucunda en yüksek puanı alan ilk 100 afiş finalist oldu. Daha sonraki aşamada jüri üyeleri bu 100 afiş arasından ödüle layık gördükleri 5 afiş’i seçti ve belirlenen afişlerden en çok tercih edilen afişler sıralanarak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak belirlendi. Yarışmaya 35 ülkeden toplam 2200 afiş gönderildi. Şartlara uymayan 30 afiş ilk elemede listeden çıkartıldı. 16 Ocak 2015 tarihinde duyurusu yapılan yarışmaya yaklaşık iki ay gibi çok kısa sürede bu kadar afişin gönderilmiş olması, Üniversitemize, jüri üyelerine ve düzenleme kuruluna duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ayrıca ilk defa düzenlenmesine rağmen yarışma kapsamında oluşturulan web sayfasını hem yurtdışından hem de yurtiçinden yüzbinlerce kişi ziyaret etmiş, 1500’ün üzerinde kullanıcı kayıt yaptırmış, sosyal medyada uluslararası düzeyde ciddi oranda paylaşılmış ve ulusal gazetelere haber olmuştur. Festival kapsamında ve sonrasında açılacak sergiler, festival kapsamındaki ziyaretler ile festival ve sergilerin haber olmasıyla bu oran daha da artacaktır. Festival kapsamında düzenlenen sergi, workshop, seminer ve söyleşileri izlemek ve katılmak için yurt içinden ve yurt dışından öğrenciler ve akademisyenler Üniversitemize gelmiş ve gelmeye de devam etmektedirler. Türkiye’de böyle bir konu başlığı ile ilk defa gerçekleştirilen söz konusu “Uluslararası Afiş Yarışması”’nda Grafik ASD Yüksek Lisans öğrencimiz İlhami Diksoy’un afiş tasarımı 2200 afiş arasından 1. lik ödülünü aldı. Aynı yarışmada öğrencimiz Emre Oran ise finale kaldı. Yine GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Kadir Aktürk ve Safa Akalay da finale kalarak Uluslararası alanda Üniversitemiz adına çok önemli bir başarıya imza attılar. Bu önemli başarıyı üniversitemize kazandırdıkları için başta ödül alan öğrencilerimiz olmak üzere yarışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Levent Mercin’e, proje yürütücü yardımcısı ve öğrencimiz olan Semih Çelikçi’ye, yine bu projede görev alan öğrencilerimiz Vedat Şeker’e ve Büşra Keçeci’ye içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca desteklerini esirgemeyen Rektörlüğümüze, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na ve tüm personeline, Girişimcilik Kurulu Birimi’ne, Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetimine, BEMAR Kariyer Okulları Yönetimine, DPU TV’e ve adını burada tek tek sıralayamadığımız emeği geçen herkese en içten duygularla teşekkür ederiz. Haber: Doç Dr. Levent Mercin Dpü. Gsf. Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yarışma Sonuçlarına http://www.posterland.org/Home  adresinden ulaşabilirsiniz... 1. lik Ödülü- İlhami Diksoy Sergileme- Emre Oran Sergileme- Kadir Aktürk Sergileme-Safa Akalay Sergileme-Safa Akalay
9. Çizgi Film Festivali‏
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 9. ÇİZGİFİLM/ANİMASYON FESTİVALİ YAPILDI Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Mercin’in belirttiğine göre, günümüzde Çizgi Film ve Animasyon’un önemi; sinema, televizyon reklamcılığı, eğitim, bilgilendirme gibi alanlarda görsel iletişim teknolojilerinin de gelişmesi ile birlikte giderek artmakta ve hatta bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecekte de bu önemin ve gerekliliğin giderek artacağı yönünde bir eğilim olduğu da gözlemlenmektedir. Aynı zamanda sektörün alanında eğitim almış animatörlere olan gereksinimi de arttırmaktadır. Mercin, sektördeki hareketlilik ve geleceğe dair beklentiler dikkate alındığında, Çizgi Film ve Animasyon yapımında yeni yöntem ve tekniklerin hedeflendiği, hatta uygulandığı söylenebileceğini belirtti. Ayrıca bu gerçekliğe paralel olarak çizgi film üretimi, üretilen yapıtların niteliği ve üretilenler arasındaki özgünlüğünün de önem kazandığı, hatta üretilenlerin yerli yapımlar olması ve bunların kamuoyuyla paylaşılması ve seçilen konuların yerel olduğu kadar evrensel anlamda animasyon alanına ve ülkemize katkı sağlamasının da gerekli olduğunu ifade etti. Tüm bu gerekçelerden hareketle, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak öğrencilerin yaptığı çizgifilm/animasyonların profesyonel bir yaklaşımla değerlendirebilmesini sağlamak, sektör temsilcileri ile bu alanda film üreten veya üretilen filmlerde görev alan animatörleri ve sanatçıları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla 8 yıldır yapılan festivalin bu yıl 9.nun gerçekleştirildiği belirtildi (http://www.dpugsfcizgifest.com/). Mercin, ayrıca bu yıl öğrencilerinin çizgi/film animasyon karakterlerinin kıyafetlerini kostüm haline getirdiklerini ve onları giyerek Kütahya merkezde kortej eşliğinde yürüyerek davetiye dağıttıklarını ifade etti.  Festival kapsamında DPÜ GSF Çizfilm/animasyon ASD öğencilerinin çizgi/filmlerinin gösterimi, alanında uzman olan akademisyen ve profesyonel olarak bu alanda söz sahibi olan sanatçıların seminerleri ve workshopları, çizgifilm üreten sütudyo yetkililerinin söyleşileri ve uzun metrajlı çizgifilm gösterimleri gerçekleştirilecektir. 13 Nisan 2015 tarihinde başlayan festival 15 Nisan 2015 tarihine kadar Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde devam edecektir.    Festival hazırlıklarına yaklaşık olarak 8 ay önce başladıklarını belirten Mercin, bu yıl önceki yıllara göre kurumsallaşma adına önemli bir adım attıklarını ve bu bağlamda festivale katılan dğerli konukların seminerlerinin, workshoplarının, gösterilen öğrenci çizgifilmlerinin ve festival görüntülerinin arşivlendiği ve daha sonra takip edilebilecek bir web sayfası kiraladıklarını ifade etti. Kurumsal kimlik ve arayüz tasarımları hazırlanan web sayfasının aktif hale getirildiği, bundan sonra geçmişe dair yapılan tüm festivallerin bu siteden rahatlıkla takip edilebilecek bir belleğe sahip olduğu söylendi. Festivalin hazırlığında birçok kişi görev aldı: Bölüm başkanı Doç. Dr. Levent Mercin, Anasanat Dalı Başkanı Taşkın İnan, Öğrt. Gör. Aycan Gürbüz, Dr. Nazik Çiğdem ve Dr. Haldun Şekerci, Öğretim Elemanları Fatih Kara, Bayram Ermutçi, Ali Osman İncedayı, Özcan Çelik, Arş. Gör. Resul Ay ve Selma Kozak. Ayrıca görünmeyen kahramanlar Çizgifilm/animasyon öğrencileri de bu festivalin düzenlenmesinde önemli rol üstlendiler. Mercin, verimli geçmesini beklediği Festivalin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen DPÜ. Rektörlüğüne, GSF Dekanlığına, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birim yetkililerine, Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve Mahdumlarına teşekkür etti.     Haber: Levent Mercin DPÜ. GSF. Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı  
II. Dumlupınar Seramik Yarışması ve II. Evliya Çelebi Çini Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
II. Dumlupınar Seramik Yarışması ve II. Evliya Çelebi Çini Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu   Kalkolitik dönemden itibaren Hitit, Frig, Roma, Hellen, Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Kütahya, 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile her daim çini ve seramik üretimiyle ün kazanmıştır. Bu alanda yetiştirdiği sanatçı ve ustaların ürettiği eserlerle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı çini ve seramik merkezlerinden biri olması özelliğiyle tarih sayfalarındaki yerini almıştır.  30 Ağustos 1922’de bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün kumanda ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi Kütahya’yı tarihte önemli bir konuma taşımış olup, 137.000 şehit verilen bu savaş, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 2011 yılı ise UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı ilan edilmiş ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli seyyahı Evliya Çelebi, Avrupa Konseyi tarafından insanlık tarihinde farklı kültürlerin kaynaşmasında en çok katkıda bulunan 20 kişi arasında gösterilmiştir. Aslen Kütahyalı olan Evliya Çelebi ölümünden tam 329 yıl sonra bile uluslararası düzeyde Kütahya’yı gündeme taşımayı başarmıştır. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü ve Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı işbirliğiyle; Çini Seramik Diyarı olarak anılan Kütahya’nın, bu haklı unvanını gelecek kuşaklara aktarabilmek,  Kütahya’nın tanıtımına ve ata yadigârı çini-seramik sanatına katkı sağlamak amacıyla, 2014 Şubat’ında ilkleri düzenlenen Dumlupınar Seramik Yarışması ve Evliya Çelebi Çini Yarışmalarının ikincileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başbakanlık Tanıtma Fonu Temsilciliği’nin hibe fonu ile birlikte Keramika Seramik ve ÇiniKop firmalarının sponsor destekleriyle sürdürülmektedir.   Yarışmaların Seçici Kurul Toplantısı 04.05.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, II. Dumlupınar Seramik Yarışmasına başvuran 116 seramik eserin 27’si sergilemeye, bunlardan 6’sı da ödül almaya;  II. Evliya Çelebi Çini Yarışmasına başvuran 61 eserden 50’si sergilemeye, bunlardan 7’si ise ödül almaya hak kazanmışlardır. Yarışma sonuçları Üniversite ve Fakülte web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında ilan edilmiştir. 18 Mayıs 2015 tarihinde, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenecek olan ödül töreni ile ödüller hak sahiplerine verilecek ve ardından yarışma sergileri açılış kokteyli gerçekleştirilecektir. Yarışma Sergisi 26 Mayıs 2015 tarihine kadar açık olup, tüm sanatseverler davetlidir. 
Animasyon Anasanat Dalı Öğrencilerimiz'den Büyük Başarı...
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Çizgifilm/Animasyon Anasanat Dalı öğrencilerimiz Serdar Çotuk ve Buğra Uğur Sofu, İngiltere de düzenlenen “Animex 2015, International Festival of Animation and Computer Games”’de “Durak” isimli filmleriyle “En İyi Karakter Animasyonu” ödülü aldılar. Ayrıca iki öğrencimizde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Altın Koza Film Festivali’nin “Öğrenci Filmleri Yarışması’nda Canlandırma Dalında “Merdivenler ve Durak” adlı filmleriyle finale kaldı. Her iki öğrencinin daha önceden de önemli başarılara imza attıklarını belirten Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Mercin, başta Serdar Çotuk ve Buğra Uğur Sofu olmak üzere, emeği geçen hocalara ve destek veren herkese içtenlikle teşekkür ettiğini belirtti. Kaynak: http://animex.tees.ac.uk/student_awards.cfm
Öğrencilerimizin Büyük Başarısı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRAFİK ANASANAT DALI VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI Konya Selçuk Üniversitesinin düzenlemiş olduğu "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" konulu Afiş Tasarım Yarışmasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı öğrencilerinden Emine SARI birincilik ve yine aynı yarışmada yüksek lisans öğrencilerinden Emine SARI, Bilge ASLANER (2), Yasin ÇELEBİ, Mehmet KOCAMIŞ, Şerife DURDU, Büşra DÖNMEZ ve Funda DİZDAR sergileme alırken; Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Recep PALAZ, İlkay GÜNEBAKAN, Cansu ÇİÇEK, Çiğdem ALBAYRAK ve M.Yakup AKAGÜNDÜZ’de sergileme almışlardır. Farklı üniversitelerden birçok öğrencinin katıldığı yarışmadan ödül alan öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. DPU. GSF. Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanlığı.
Dumlupınar Üniversitesi Web Televizyonu İlk Canlı Test Yayını
http://dputv.com/ Dumlupınar Üniversitesi Web Televizyonu İlk Canlı Test Yayınını Önemli Bir Konuğunu Misafir Ederek Gerçekleştirdi.  DPÜ Web televizyonu ilk test yayınını canlı olarak yaklaşık iki saat süre gerçekleştirdi. Bu canlı yayının ilk konuğu ise İletişimci, Pedagog, Çizgifilm Yapımcısı ve Düşyeri Çizgifilm Sütüdyosu sahibi Ayşe Şule Bilgiç oldu. Yoğun bir ilginin olduğu söyleşi Ayşe Şule Bilgiç’in içten ve samimi görüşleri ve sempatik tavırlarıyla çok keyifli geçti. Ayşe hanım çizgifilm sektörüne nasıl girdiğini, neleri hedeflediğini, yapımcılığını üstlendiği çizgifilmler (Pepe, Leliko, Ayas vb.) yınlandığı zaman nasıl bir tepkiyle karşılandığını ve tepkiler aldığını, ülkemizin bu konuda nerede olduğu nerede olmak zorunda olduğunu; öğrencilere yönelik tavsiyerini açıkladığı söyleşisi yaklaşık olarak iki saat sürdü. Dinleyici kitlesinin motivasyonun hiç düşmediği söyleşide öğrenciler alana yönelik sorular da yöneltti. Ayşe hanım yaşadığı deneyimler ışığında öğrencilerin bu sorularını da içtenlikle yanıtladı. Canlı yayın sonrasında Cemile Karaaslan, Ayşe Şule Bilgiç’e bir plaket takdim ederken, GSF. Dekan Yardımcısı Mahmut Ayhan ise teşekkür belgesi verdi. Söyleşide sunuculuk yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Levent Mercin, DPÜ Web TV kurulumunda son aşamaya gelindiğini ifade ederek, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nün misafiri olan Ayşe Şule Bilgiç’in söyleşisinin canlı olarak yayınlanmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. İlk canlı test yayınını DPÜ TV Stüdyosunda yaklaşık olarak 250 kişi seyrederken, hiçbir reklam veya tanıtım yapılmadığı halde İnternet üzerinden yüzlerce kişi canlı olarak izledi. İzleyici sayısının ilk yayında bu kadar üst seviyede olmasının mutluluk verdiğini belirten Doç.Dr. Levent Mercin, yapılan harcamaların ve emeklerin normal yayınlar başladığı ve programların içeriklerinin doldurulduğu zaman karşılığının daha da fazla alınacağını belirtti. Çok yakında test yayınından çıkılarak normal yayın akışına girileceğini belirtti. 
Güzel Sanatlar Fakültesi
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektedir. Bu bakımdan Fakültemizin yüklendiği görev; Türk Sanatında; yerel estetik bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere sahip yeni sanatsal ürünlerin ve yeni sanat kuramlarının ortaya çıkmasını sağlamak, görsel okur- yazarlığı kazanmış, farklı disiplinlerden yararlanabilen, özgün ve toplumsal sorumluluğu da göz önüne alarak özgür düşünebilen; çağın bilgi birikimi ve teknolojisini birlikte kullanabilen; yerel ve evrensel değerlerden yararlanmasını bilen; tasarım alanında var olan veya olacak olan problemlere çözüm önerileri getirebilen; eleştirel düşünebilen, ulusal ve uluslar arası alanda kendi varlığını ortaya koymaya çabalayan, estetik duyarlılığı gelişmiş ve felsefi açıdan donanımlı bireyler yetiştirmektir.
Etkinlikler
Haberler