Fakültemiz
Genel Bilgiler

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektedir. Bu bakımdan Fakültemizin yüklendiği görev; Türk Sanatında; yerel estetik bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere sahip yeni sanatsal ürünlerin ve yeni sanat kuramlarının ortaya çıkmasını sağlamak, görsel okur- yazarlığı kazanmış, farklı disiplinlerden yararlanabilen, özgün ve toplumsal sorumluluğu da göz önüne alarak özgür düşünebilen; çağın bilgi birikimi ve teknolojisini birlikte kullanabilen; yerel ve evrensel değerlerden yararlanmasını bilen...rr

Tarihçe

Sanat eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gören , sürekli olarak kendini yenileyen, artan yeni sanatsal ürünleri ile gerek ulusal, gerekse uluslararası sanat ve tasarım alanlarında da başarısını her geçen gün artıran Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11.03.1999 tarihli ve 6923 sayılı yazısı üzerine 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre bakanlar kurulunca 12.03.1999 tarih ve 99/12628 sayılı bakanlar kurulu kararı ile birlikte Yüksek Öğretim Kurulunun 12.06.1999 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.03.01- 14...rr

Dekan'ın Mesajı

dk

Sanat, bireyin yaşamında ve onu çevreleyen her ortamda var olan bir olgu olduğu için,  insanın vazgeçemeyeceği gereksinimlerinden biridir. Çünkü sanat, bireyin yaşadığı toplumda etrafında olup bitenlere karşı kendini farklı biçimlerde ifade edebildiği etkili bir araçtır. Sanat yaşamaktır: İnsan bilincini yeniden düzenleyebilecek kazanımları sağlayan ve bu sayede duygu birliği oluşturan; gücü ve insanın üretken yönünü teşvik eden;  farklı ülkeler, kültürler, sosyal ve etnik gruplar arasında köprü...rr

 
Bölümlerimiz
Grafik Bölümü
Resim Bölümü
Seramik Bölümü
Animasyon Bölümü
İç mimarlık Bölümü