Tarihçe

Sanat eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gören , sürekli olarak kendini yenileyen, artan yeni sanatsal ürünleri ile gerek ulusal, gerekse uluslararası sanat ve tasarım alanlarında da başarısını her geçen gün artıran Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11.03.1999 tarihli ve 6923 sayılı yazısı üzerine 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre bakanlar kurulunca 12.03.1999 tarih ve 99/12628 sayılı bakanlar kurulu kararı ile birlikte Yüksek Öğretim Kurulunun 12.06.1999 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.03.01- 1461-19356 sayılı yazıları ile üç bölüm halinde açılmıştır. Yine Yüksek Öğretim Kurulunun 20.04.2000 tarih ve B:30.00.00.03.06.03.897-7915 sayılı onayları ile 2000-2001 öğretim yılında Grafik bölümüne 40 öğrenci alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2003-2004 Öğretim yılında Grafik Bölümü İkinci Öğretime 20 öğrenci, Resim Bölümüne 20 öğrenci alınmış olup, eğitim sürdürülmüştür.
Fakültemiz 2000 yılında faaliyete geçtiği şehir merkezinde bulunan Çamlıbahçedeki binada bir yıllık eğitimin ardından, 2001-2002 öğretim yılları arasında, Germiyan Kampusündeki Kütahya Meslek Yüksek Okulu binasında iki yıl boyunca eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. Şu anda ise, Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Seramik'in yanı sıra Çizgi Film / Animasyon Ana Sanat Dalı Programı ile eğitim-öğretimini merkez kampuste bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi  binasında sürdürmektedir.

Fakültemizde fiziki altyapı, her geçen gün daha da güçlendirilmekte ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ve donanımla zenginleştirilmektedir. Bu kapsamda fakültede 20 adet MAC tabanlı bilgisayar ile 103 adet PC tabanlı bilgisayar öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Baskı atölyesi hem yüksek hem çukur hem de düz baskı tekniklerinin uygulanabileceği şekilde donatılmıştır. Bu atölyeden lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans öğrencileri de yararlanmaktadır. Resim ve Seramik Bölümleri’ndeki atölyelerinde, öğrencilerin ihtiyaç duydukları gerekli teknik araç- gereç donanımının yanı sıra seçmeli derslerde kullandıkları bazı malzemeler fakülte tarafından karşılanmaktadır. Baskı resim ile seçmeli vitray dersleri bunlardan bazılarıdır.

Yeni bina ile birlikte kullanım alanı yaklaşık olarak 22000 m2’yi bulmuştur. Yeni bina içerisinde 65 m2’lik atölyelerin yanı sıra 70, 142 ve 327 m2’lik atölyelerde hizmet verilecektir. Atölyelerin yanı sıra her öğretim elemanına birer adet çalışma ofisi, iki adet 327 m2’lik sergi salonu, 4 adet amfi, 8 adet teorik amaçlı derslik, bir kafeterya, bir yemekhane, yüksek lisans öğrencilerinin gruplar halinde çalışabilecekleri atölyeler, internet odası, kitaplık vb. bulunacaktır. Ayrıca her atölyede öğrencilerin derslerde gerekli olacak tüm altyapı ve teknik donanım mevcuttur.
Güzel Sanatlar Fakültesi her yıl bir çok etkinlik gerçekleştirmektedir: Bunlardan biri Ulusal düzeyde “Çizgi Film Festivali” ve diğeri ise 2010 yılı itibariyle 4.sünün yapıldığı “Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması”’dır. Bunun dışında her yıl hem Kütahya’da hem de Kütahya dışında etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 2010 yılı itibariyle fakültede ve dışında gerçekleştirilen etkinlik sayısının toplamı yaklaşık 120’dir. Bu etkinlikler içerisinde sergiler sayı olarak yaklaşık 70’ın üzerindeki oranıyla en önemli kısmı oluşturmaktadır.Bunun dışında büyük kentlerdeki sanatsal ve kültürel organizasyonlara (bienal, fuar, sergi, grafist-tasarım günleri), kültürel ve eğitsel amaçlı müze, ören yerleri ile tarihi mekanlara geziler düzenlenmektedir. Kütahya’nın büyük kentlere yakın olması (İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya, Bursa vb.) fakültemiz açısından ulaşımı kolaylaştırmakta ve öğrenciler açısından da bir avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca fakültemizin öğretim elemanları kitap, makale, bildiri vb. gibi bilimsel yayınlar yapmakta ve sanatsal anlamda bianel, fuar, sergi, seminer, panel, söyleşi vb. gibi etkinlikler gerçekleştirmekte ve projeler ile akademik araştırmalara imza atmaktadırlar.

Öğrenciler öğrenim görmek için fakültemizi tercih ettikleri takdirde, öncelikle Türkiye’de eşine az rastlanan bir kampus ve mimari yapıların bir kimlik oluşturduğu ortamda eğitim göreceklerdir. Ayrıca yeni binamıza taşındığımız takdirde geniş mekanlarla birlikle alt yapı ve donanım bakımından yeterli bir ortamda motivasyonları artmış ve verimli bir atmosfer bularak öğrenim göreceklerdir. Fakültemizde öğrenim gören öğrenciler şartları yerine getirdikleri takdirde Erasmus Öğrenci değişim Programı sayesinde yurt dışında eğitim görme imkanlarını da kazanabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler, bölümler arasındaki entegrasyon sayesinde, çift anadal yapabilmektedirler. Tam zamanlı öğretim kadrosu yanında yarı zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarıyla dersleri yürütmeye çalışan fakültemiz, öğrencilere nitelikli bir eğitim vererek öğrencilerin alanlarında donanımlı bir şekilde yetişmelerine olanak sunmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerden dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye’deki Fakülteler içerisinde en hızlı büyüyen ve gelişen fakülteler arasında yer aldığı söylenebilir.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, Cuma