Aday Öğrenci

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ SERAMİK ANASANAT DALI 2021 ÖZEL YETENEK ADAY ÖĞRENCİ

           2021 Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü Seramik Anasanat Dalını  tercih edecek aday öğrenciler için hazırlanmış önem arz eden bilgilendirmeler aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN BULUNDUĞU YERLEŞKE/KAMPÜSE İLİŞKİN BİLGİLER

          Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya il merkezinde: Evliya Çelebi ve Germiyan Kampüsü olmak üzere iki kampüse sahiptir. Güzel Sanatlar Fakültesi 7500 dekarlık alana sahip olan Evliya Çelebi Kampüsü içerisinde konumlanmıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin mimari felsefesi olan Osmanlı-Selçuklu tarzı, gelen insanları kucaklayan formda, ortada iki büyük kulenin yer aldığı, yanlara doğru küçülen kuleler ve bu kulelerin arasındaki kemerli girişlerin olduğu taş kapıdan sağlanmaktadır. Kampüs alanında mevcut yapılanma ile gelişme alanlarını ayıran, kampüsü çevreleyen geniş bir ring yolu oluşturulmuş ve fakülte bloklarının içine taşıtların girmesi engellenmiştir. Taşıt ve yaya sirkülasyon alanları büyük ölçüde birbirinden ayrılmıştır.

Resim 1 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesi uydu görüntüsü

(https://www.google.com/maps/place/K%C3%BCtahya+Dumlup%C4%B1nar+%C3%9Cniversitesi+G%C3%BCzel+Sanatlar+Fak%C3%BCltesi/@39.4794344,29.8943607,2295m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x14c946c7a9c9be19:0x4af583a83f4b83cd!4b1!8m2!3d39.482499!4d29.8960481)

 

Resim 2 Evliya Çelebi Kampüsü içerisinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Binasına ait bir görüntü

https://www.google.com/maps/place/K%C3%BCtahya+Dumlup%C4%B1nar+%C3%9Cniversitesi+G%C3%BCzel+Sanatlar+Fak%C3%BCltesi/@39.4794344,29.8943607,2295m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x14c946c7a9c9be19:0x4af583a83f4b83cd!4b1!8m2!3d39.482499!4d29.8960481

 

SERAMİK PROGRAM İÇERİĞİ

Program Dili

Türkçe

Program Süresi

4 (Yıl)

Program Azami Süresi

7 (Yıl)

Program Kontenjan

I. Öğretim – 30 öğrenci

Bölüm Başkanı

Prof. Nureddin GÜLAÇTI

Tarihçe

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Ana Sanat Dalı olarak 2005 yılında kurulmuş 2006–2007 akademik yılında 30 kişilik öğrenci kontenjanıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Seramik Bölümü 2010 yılı ile birlikte ilk mezunlarını verme heyecanını yaşamıştır. 

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yükseköğretimde Seramik alanında 240 AKTS(ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Seramik Ana Sanat alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Bölümümüze Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabulü yapılmamaktadır.  Özel yetenek sınavına katılım koşulları fakültemizin https://gsf.dpu.edu.tr resmi internet sayfasından ilan edilmektedir.  

Üst Kademeye Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Seramik Anasanat Dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Mezuniyet Koşulları

240 AKTS tamamlamak.

Mezun İstihdam Olanakları

Seramik fabrikaları, seramik ve tasarım atölyelerinde iş bulma imkânlarının yanında, kişisel atölye açma imkânları mevcuttur.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler dönem boyunca teorik derslerin %70’ine, uygulama ve atölye derslerinin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Dönem boyunca bir yarıyıl içi (vize) ve bir yarıyıl sonu (final) sınavı gerçekleşecektir. Dersi veren öğretim elemanının inisiyatifi ile başka sınavlar ve etkinlikler de gerçekleştirilebilir. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.

 

Kaynak: https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=18&curSunit=90904593

         

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI                                 

          Yoktur.

 

STAJ UYGULAMASI

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 30 iş günü mecburi staj yapmaları gerekmektedir. Staj, danışmanın uygun gördüğü, alan ile ilgili özel ve resmi iş yerlerinde istenilen il ve ilçede gerçekleştirilebilir. Staj uygulaması konusunda ayrıntılı bilgiye Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin almış olduğu 31.05.2018 sayılı staj yönergesinden ulaşılabilir.

Kaynak: https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/Staj_Yoenergesi(1).pdf

                                                                                      

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ KIYAFET VE DONANIM MALZEMELERİ

       Seramik Ana Sanat Dalından mezun olan ve iş hayatına atılan öğrencilerimiz, çalıştıkları kurum ve kuruluşların kılık kıyafet kurallarından sorumludurlar. Seramik sektörünün geniş bir alanda hizmet sunması ve teknolojisinin hızlı geliştirilmeye müsait olması sebebiyle teçhizat ve donanım zenginliği sunan bir meslektir. İş yerleri sunmuş olduğu hizmete göre mesleğin gerektirdiği birçok donanım imkânı kendi bünyelerinde bulundurmaktadırlar. Seramik Anasanat Dalından mezun olan bir öğrencinin kendi iş yerini açması veya freelance (hiçbir kuruma bağımlı olmadan çalışma) çalışması durumunda hizmet alanına göre gerekli donanımı ihtiyaçları doğrultusunda belirlemektedir. Şekillendirilen seramik sarf malzemelerinin seramik ürün kazanması için gerekli olan donanımların en başında şekillendirme teçhizatları ve seramik fırınları gelmektedir

 

DERS UYGULAMALARINDA KULLANILACAK SARF MALZEME, ARAÇ VE GEREÇ GİDERİ; SINAV, MATERYAL VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ KARŞILIĞI ÖĞRETİM GİDERLERİ

        Seramik ve Cam Bölümü Seramik Anasanat Dalında yer alan birçok dersin içeriğinde uygulama yer almaktadır. Bu nedenle dersin içeriğine göre kullanılan sarf malzeme, araç ve gereçler çeşitlilik göstermektedir. Birinci sınıf öğrencileri 1. dönem tasarım konusunda temel bilgileri öğrendikleri için genel olarak çeşitli boya malzemeleri, cetveller, çeşitli kağıtlar ile tasarım eğitimine giriş yapmaktadır. Bu malzemelerin yanında mezun olana kadar kullandıkları en önemli malzemeler seramik çamur çeşitleri, alçı ve modelaj aletleridir. Öğrencilerimizin ders uygulamaları için tasarım programlarını kullanabileceği kişisel bir bilgisayarı olması önemlilik arz etmektedir.

Seramik ve Cam Bölümü Seramik Anasanat Dalına yeni kayıt yaptıran öğrencileri ve okudukları programın normal öğretim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

   https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/27/files/KDPUe__lk_Yuezde_On_Basar__Degerlendirme_Yoenergesi.pdf

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKÂNLARI

  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri günde 4 saat, haftada en çok 15 saattir.
  • Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
  •  Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışma yaptırılabilir.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
  • Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
  • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Ayrıntılı bilgiye aşağıda verilmiş olan linkten ulaşılabilir.

Kaynak: https://sks.dpu.edu.tr/index/sayfa/1729/kismi-zamanli-ogrenci-calistirma

Yukarıda belirtilen maddelerin yanında Yüksek Öğretim Kurumları kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları içeren detaylı bilgiye aşağıda verilmiş olan linkten ulaşılabilir.

Kaynak:https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/strateji_dairesi/mevzuat/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%20KISM%C4%B0%20ZAMANLI%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20%C3%87ALI%C5%9ETIRMA%20USUL%20VE%20ESASLARI.pdf 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma