Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

KURULUŞ BİLGİLERİ
Grafik Tasarım Eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gören, sürekli olarak kendini yenileyen, artan yeni tasarım ürünleri ile gerek ulusal, gerekse uluslararası alanlardaki başarısını her geçen gün arttıran Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulunun 20.04.2000 tarih ve B:30.00.00.03.06.03.897-7915 sayılı onayları, 2000-2001 öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ise Grafik Bölümü İkinci Öğretime 20 öğrenci daha alarak eğitim-öğretimini sürdürmüştür.

ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYISI
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 1 Doçent, 4 Doktor Öğr. Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman ve 6 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir. Alan eğitimi uzmanı olan akademik personel, kitap, makale, bildiri vb. gibi bilimsel yayınlar yapmakta ve grafik tasarım ile sanatsal anlamda birçok bienal, fuar, sergi, seminer, panel, söyleşi vb. gibi etkinlikler gerçekleştirmekte ve projeler ile akademik araştırmalar gerçekleştirmektedirler.

ÖĞRENCİYE SAĞLANAN OLANAKLAR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü artan öğrenci sayımıza paralel olarak fiziki altyapısını her geçen gün daha da güçlendirmiş ve öğrencilerimizin geleceğe dönük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ve donanımla zenginleştirmiştir. 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, şu an kendisine ait toplam 26 adet atölyede hizmet vermektedir. Bu atölyelerin dışında teorik derslerin yürütülebileceği 8 adet dersliğe, bir kafeteryaya, bir yemekhaneye ve yine farklı etkinliklerin gerçekleştirilebileceği 4 adet 278 kişilik anfiye sahiptir. Ayrıca bölümün, bir adet toplam 1050 m2’lik sergi salonu ve yüksek lisans öğrencilerinin gruplar halinde çalışabilecekleri atölyesi de bulunmaktadır. 
Her atölyede öğrencilerin ders içeriklerine göre dersleri rahatlıkla işleyebilecekleri gerekli tüm altyapı ve teknik donanım (PRO-MAC, I-MAC ve PC bilgisayar, çizim masası, ışıklı çizim masası, şövale, kamera, fotoğraf stüdyosu ve ekipmanları, baskı atölyesi ve ekipmanları vb.) mevcuttur. Öğrencilerimizin çalışmalarını etkin bir şekilde yapabilmeleri için 8 adet bilgisayar laboratuarının içerisinde 28 adet MAC tabanlı bilgisayar ile 130 adet PC tabanlı bilgisayar kullanıma sunulmuştur. Ayrıca baskı atölyesi hem yüksek hem çukur hem de düz baskı tekniklerinin uygulanabileceği şekilde donatılmıştır. Bu atölyelerden lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans öğrencileri de yararlanmaktadır. 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri koşulları sağladıkları takdirde Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Grafik Anasanatdalı Programında yüksek lisans yapabilmektedirler. Ayrıca Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri arzu ettikleri takdirde eğitim fakültesinden pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik sertifikasına da sahip olabilmektedirler. 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü her yıl bir çok etkinlik gerçekleştirmektedir: Bunlardan biri Ulusal düzeyde “Çizgi Film Festivali”dir. Bunun dışında her yıl hem Kütahya’da hem de Kütahya dışında etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler içerisinde sergiler sayı olarak en önemli kısmı oluşturmaktadır.
Bunun dışında büyük kentlerdeki sanatsal ve kültürel organizasyonlara (bienal, fuar, sergi, grafist-tasarım günleri), kültürel ve eğitsel amaçlı müze, ören yerleri ile tarihi mekanlara geziler düzenlenmektedir. Kütahya’nın büyük kentlere yakın olması (İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya, Bursa vb.) Bölümümüz açısından bir avantaj olarak kabul edilebilir. Çünkü bu olgu, ulaşımı kolaylaştırmakta ve öğrenciler açısından da bu etkinliklere katılma olanağı sunmaktadır.
Öğrenciler öğrenim görmek için bölümümüzü tercih ettikleri takdirde, öncelikle Türkiye’de eşine az rastlanan bir kampüs ve mimari yapıların bir kimlik oluşturduğu ortamda eğitim göreceklerdir. Ayrıca geniş mekanlarla birlikle alt yapı ve donanım bakımından yeterli bir ortamda motivasyonları artmış ve verimli bir atmosfer bularak öğrenim göreceklerdir. Bölümümüzde öğrenim gören öğrenciler şartları yerine getirdikleri takdirde Erasmus Öğrenci değişim Programı sayesinde yurt dışında eğitim görme imkanlarını da kazanabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler, bölümler arasındaki entegrasyon sayesinde, çift anadal yapabileceklerdir. Tam zamanlı öğretim kadrosu yanında yarı zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarıyla dersleri yürütmeye çalışan Bölümümüz, öğrencilere nitelikli bir eğitim vererek onların alanlarında donanımlı bir şekilde yetişmelerine olanak sunmaktadır. Ayrıca çoğu güzel sanatlar fakültesinde olmayan Çizgi film-Animasyon Anasanatdalı Programı ile lisans öğrenimi imkanı verilmektedir. 

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Levent MERCİN
Bölüm Bşk. Yardımcıları
Dr. Öğr. Ü. E. Evin KILIÇKAYA BOĞ
Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2018, Salı