“Yeni Medyada Trend Tasarım Türü Olan Hareketli Reklam Tasarımlarının Etkinliğinin İncelenmesi” Konferansı Gerçekleştirildi.

“Yeni Medyada Trend Tasarım Türü Olan Hareketli Reklam Tasarımlarının Etkinliğinin İncelenmesi” Konferansı Gerçekleştirildi.

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Bölümü tarafından düzenlenen ve Arş. Gör. Ceyda KURTEŞ’in konuşmacı olarak katıldığı “Yeni Medyada Trend Tasarım Türü Olan Hareketli  Reklam Tasarımlarının Etkinliğinin İncelenmesi” başlıklı seminer, 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00'te çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Akademisyen ve öğrencilerimizin çevrim içi ortamda katılım sağladığı seminerde konuşmacı olarak yer alan akademisyen Arş. Gör. Ceyda KURTEŞ; “Dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte yeni medya kavramının önem kazandığı ve pek çok alanda önemli bir araştırma konusu haline geldiği görülmektedir. İletişim ve tasarım gibi faaliyetlerin sayısal bir ortamda gerçekleştiği günümüz dünyası; sosyal, kültürel, ekonomik vs. gibi pek çok anlamda yeniden şekillenmektedir. Buna bağlı olarak görsel iletişim dili de yeniden şekillenmekte ve giderek çeşitlenmektedir. Yeni mecralara uygun yeni bir dilin benimsendiği görsel iletişim tasarımında biçim, içerik ve teknik bakımından bir değişim gözlemlenmektedir.” açıklamasında bulundu.

Arş. Gör. Ceyda KURTEŞ sunumunun devamında; Günümüz ağ bağlantılı, dijital ve küresel olarak nitelendirilebilecek dünyanın iletişiminde evrensel ve etkileyici bir dil olarak hareketli grafik tasarımların önem kazandığı görülmektedir. Yeni mecralarda, karmaşık haldeki bilgi yığınını görselleştirmek ve kısa sürede iletmek bir ön koşul haline gelmiştir. Dolayısıyla hareketli grafik, animasyon gibi dinamik video görüntü formatlarının yeni medyada büyük ölçüde baskın bir rol oynadığı görülmektedir. Araştırmada, hareketli grafik tasarım türleri ve üretilen tasarımlar. Yeni Medyada Trend Tasarım Türü Olan Hareketli Reklam Tasarımlarının Etkililiğinin İncelenmesi aracılığıyla gerçekleştirilen iletişime odaklanılmıştır. Araştırmanın verileri ilgili literatürün taranması ve tasarım örneklerinin incelenmesi, ayrıca nitel yöntemlerden biri olan doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Buna bağlı olarak yeni medyada grafik tasarım veya görsel iletişim tasarımı içerik üretimini biçimlendiren teknoloji, tasarım, hedef kitle, görsel kültür ve estetik ilişkisi sosyal medya ve internet reklamları bağlamında incelenmiştir. Araştırmada, görsel iletişim sürecinde hareketli görüntü tasarımlarının izleyicinin ilgisini durağan olanlara nazaran çok daha çekici hale getirdiği, özgün ve tarz olabilecek tasarımların üretilmesine olanak sağlayarak alana zenginlik kattığı, sosyal medya iletişim mecrasında trend olan hareketli grafik tasarım örnekleri arasında GIF, video ve TikTok benzeri uygulamaların kısa süreli olmasının izlenme oranlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.” açıklamalarında bulundu.

Arş. Gör. Ceyda KURTEŞ Sayısal Yeni Medyada Trend Tasarım Türü Olan Hareketli  Reklam Tasarımlarının Etkinliğinin İncelenmesi üzerine gerçekleştirmiş olduğu sunumunda dinleyicilerden aldığı soruları cevaplayarak seminerini tamamladı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent MERCİN; gerçekleştirdiği sunumu için Arş. Gör. Ceyda KURTEŞ’e  teşekkür etti.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023, Pazar