Dumlupınar Şehitlikleri Mobil Uygulama Bilgilendirme Tasarımı

Dumlupınar Şehitlikleri Mobil Uygulama Bilgilendirme Tasarımı

Bir milleti millet yapan en önemli değerlerden biri, tarihi bir geçmişinin olmasıdır. Bir milletin tarihi geçmişinde sosyal, kültürel, coğrafi ve siyasi alandaki tarihsel süreç kadar, ilk akla gelen olgulardan biri, milli mücadelelerdir. Türkler, dünyada eşine az rastlanır milli mücadele örneği göstermiş milletlerden biridir. Türk tarihindeki bu zaferlerin en önemlilerinden biri, İstiklal Harbi’nin dönüm noktası olan Dumlupınar Meydan Muharebesidir. Büyük Taarruz olarak da bilinen Dumlupınar Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 26 Ağustos 1922 tarihinde başlamış ve 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanmıştır. Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın son noktasını teşkil etmektedir. 1 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun, takip harekâtı başlamıştır. Başkomutan Meydan Muharebesi’nden kaçan Yunan birlikleri, İzmir istikametine doğru harekete geçmiştir. Uşak, Gediz, Simav, Akşehir, Kula, Manisa hattında Yunanlıları takip eden Türk Ordusu, İzmir’e girmiş ve İzmir’i Yunan işgalinden kurtarmıştır. 9 Eylül 1922’de İzmir, 18 Eylül’de ise bütün Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştır. Bu zafer ile birlikte Türk milleti, Anadolu topraklarının Türklere ait olduğunu tekrar tüm dünyaya kanıtlamıştır. 

Bir milletin ve onu oluşturan bireylerin asli görevlerinden biri, Türk tarihine altın harflerle yazılan Milli Mücadele örneği Büyük Taarruz’u asla unutmamaları ve unutturmamalarıdır. Bu milli mücadelenin hem unutulmaması hem de unutturulmaması şu an bu konuya vakıf olan her Türk evladının sorumluluğunda yer alan önemli bir olgudur. Çünkü bir kuşak sonrası ile öncesi arasında bağ kurmak, Türk Milletini oluşturan her ferdin sorumluluğu yanında olması gereken bir vefa borcudur. Türk Milleti her yıl bu zaferi büyük bir coşku ile kutlamakta, belgeseller hazırlamakta ve törenler düzenlemektedir. Ancak yapılan araştırma ve incelemelere göre, Başkomutan Meydan Muharebesinin yapıldığı bölgede yer alan Şehitliklerle ilgili buraya gelen ziyaretçilerin bir rehbere ihtiyaç duymadan bilgi edinebileceği, tarihi bilgileri içeren Mobil Uygulama Karekod Sistemine rastlanmamıştır. Bu alanda görülen eksikliğin, Büyük Taarruz adlı mobil uygulama ile giderilmesi amaçlanmıştır.  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin’in danışmanlığı ve yürütücülüğünde, Sanat ve Tasarım Anasat Dalı lisansüstü öğrencilerinden birisi olan Deniz Babilik’in “30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları” tez çalışması yürütülmüştür. Tezin uygulama kısmı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında 2022 -17 koduyla Hızlı Destek Projesi olarak kabul edilerek “Büyük Taarruz” adlı mobil uygulamanın, Türk milli tarihinin dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz ’un 100. yılına özel olarak hayata geçirilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen mobil uygulama, karekod sistemi ile Büyük Taarruz güzergahında yer alan şehitlikler, anıtlar ve tarihi beldelerde billboard üzerine basılmış̧ okunması güç ve küçük yazılar yerine ziyaretçilerin okuma eylemini kolaylaştıracak çözüm yöntemlerini içermektedir. Bu projede görev alanlar ve görevleri şöyledir: 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Levent Mercin; Proje Danışmanları: Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Doç. Dr. Arif Kolay, Doç. Dr. Eren Evin Kılıçkaya, Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Şakir Turan, Proje Araştırmacıları: Deniz Babilik, Burakcan Kolay, Muhammed Furkan Yağmur ve Yusuf Yıldırım. 

Bu yöntemler kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü arşivlerinden, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı arşivinden ilgili kaynaklardan, belgesellerden, DPÜ GSF tarafından hazırlanan “Bir Zaferin Doğuşu” adlı belgesel verilerinden ve canlı kaynaklardan yararlanılmıştır.  

Proje kapsamında ortaya çıkan ürünün, bugüne kadar bölge ve milli mücadele ile ilgili bilgi, belge ve görseller sunan bir uygulamanın olmaması ile oluşan boşluğu dolduracak olması, bir rehbere ihtiyaç olmadan izleyicinin kısa sürede bilgiye ulaşabilecek olması, Türkçe yanında İngilizce olarak da bilgilerin aktarılabilecek olması, ilgiyi ve odaklanmayı arttıran görsel iletişim tasarımı ürünlerinden biri olan dijital bilgilendirme tasarımlarını sunacak olması, Türk tarihindeki böylesi önemli bir milli mücadele örneğinin dijital ortama taşıyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlaması bakımından önemli ve özgündür.  

Mobil uygulamaya aşağıda yer alan linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Linkler:  

App Store:  

https://apps.apple.com/gb/app/büyük-taarruz/id1632188965 

Google Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpu.buyuktaarruz&gl=TR 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022, Pazar