Öğr. Gör. Merve Saylık’ın Konuşmacı Olarak Katıldığı “Oyun Tasarımı” Başlıklı Seminer, 13 Ekim 2021 Çarşamba Günü Saat 15.00‘te Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Merve Saylık’ın Konuşmacı Olarak Katıldığı “Oyun Tasarımı” Başlıklı Seminer, 13 Ekim 2021 Çarşamba Günü Saat 15.00‘te Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Tarafından Düzenlenen ve Öğr. Gör. Merve Saylık’ın Konuşmacı Olarak Katıldığı “Oyun Tasarımı” Başlıklı Seminer, 13 Ekim 2021 Çarşamba Günü Saat 15.00‘te Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Merve Saylık’ın konuşmacısı olduğu “Oyun Tasarımı” başlıklı sunumu, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 15.00’te çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. “Güzel Sanatlar Konuşuyor” adlı etkinlik serisinin yirminci altıncı katılımcısı olan Öğr. Gör. Merve Saylık, verdiği seminerde: “Oyun, yüzyıllardır çocukların gelişimini destekleyen ve onların kolayca öğrenmelerine katkı sağlayabilecek önemli yöntemlerden biridir. Erken yaşlar, çocukların öğrenmeye en açık oldukları dönemlerdir. Yapılan araştırmalar oyunların çocuk gelişimi üzerindeki rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Bu olgu, eğitimde oyun yönteminin bir eğitim aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu noktadan hareketle her alanda olabileceği gibi, çevre bilinci kazandırmada da oyun yönteminden ve buna bağlı araçlardan yararlanılabileceği anlaşılmaktadır. Bu araştırma, erken çocukluk dönemlerindeki bireylerde çevre bilinci oluşturmak için, çocukların çok ilgisini çeken yöntemlerden ve teknolojilerden biri olan bilgisayar teknolojilerine bağlı oyun tasarımı örneği gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda araştırmada çocuklara çevre bilinci kazandırılmasında oyun tasarımının katkısı incelenmiştir. Buna bağlı olarak çevre bilincinin kazandırılması için, ilginin ve motivasyonun yüksek tutulması, öğrenilenlerin akılda kalıcılığının arttırılması amacıyla oyun tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan araştırmaya göre hedef yaş grubundaki çocuklar için daha önce tasarlanan çevre bilincini destekleyici ve eğitici bir oyuna rastlanmamıştır. Bu durumun yeni bir oyun tasarlama sürecinde referans alınabilecek veriler bulunmadığı için zorluklara sebep olabileceği ve tasarım sürecini uzatabileceği sonucuna ulaşılmıştır.” dedi.

Öğr. Gör. Merve Saylık “Oyun Tasarımı” üzerine gerçekleştirmiş olduğu sunumun sonunda dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya, Öğr. Gör. Merve Saylık’a gerçekleştirdiği sunumu için teşekkür etti.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, Perşembe