Üniversitemiz GSF Dekanı ve Öğretim Üyemizin Editörlüğünü ve Yazarlığını Yaptığı Teknoloji ve Tasarım Dersi Kitabının Lansman Çalışması ve Eğitimi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz GSF Dekanı ve Öğretim Üyemizin Editörlüğünü ve Yazarlığını Yaptığı Teknoloji ve Tasarım Dersi Kitabının Lansman Çalışması ve Eğitimi Gerçekleştirildi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Dersi (7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programına bağlı olarak Teknoloji ve Tasarım dersini okutan yaklaşık 12.000 öğretmenin lisans mezuniyetlerinin farklılığı nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar ve öğretmenlerin beklentileri de dikkate alınarak Programın öğrenme alanlarına uygunbiçimde "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri İçin Kılavuz" materyali; alanda akademik bilgisi ve tecrübesi olan akademisyenler, alan öğretmenleri ve MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlandı.  

Üniversitemiz Öğretim Üyesi ve GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, 22 Bölümden oluşan kitabın editörlüğünü ve ayrıca üç bölümünün bölüm yazarlığını yaptı. Alanda önemli bir kaynak olacağına inanılan materyalin öğretmenlerimize tanıtımı için 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında  öğretim materyalinin hazırlanmasına katkı sağlayan akademisyen ve öğretmenler ile 81 il millî eğitim müdürlüğünden dersi fiilen okutan 200 öğretmene Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde tanıtım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın açılış programına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Afyonkarahisar Millî Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ile materyalin yazarı olan akademisyenler eğitim alacak öğretmenler katıldı.

MEB’in 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde de ifade edildiği gibi "bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı Tasarım ve Beceri Atölyeleri (Temel Eğitim Bölümü; Hedef 1-6, Hedef 2-7) ile yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması" hedeflenmektedir. Öğrencilerin düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği bir ortam oluşturulmasında Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerine de önemli görevler düşmektedir. Söz konusu kitap hem TBA hem de ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin hızla değişen/dönüşen dünyamızda; teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen, bu süreci anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Tanıtım çalışmasında materyalin kullanımı ve içeriğine yönelik açıklamalar; STEAM (Fen, Teknoloji, Sanat ve Matematik) Eğitimi, Mühendislik ve Tasarım, Mimari Tasarım, Grafik Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım, Ürün Geliştirme ve Engelsiz Hayat Teknolojileri, Enerji Dönüşümleri ve Mühendislik gibi başlıklar altında alanında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkarak fark yaratan, aynı zamanda materyalin yazarı olan akademisyenler ile alan öğretmenlerimizin yapacakları sunumlar doğrultusunda uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Uygulama çalışmaları, 3D yazıcı, güneş paneli gibi araç gereçler ve özel malzemeler kullanılarak atölye ortamında yapıldı.Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, Cuma