“Konuşan Sofralar“ İsimli Öğrenci Karma Sergisi

“Konuşan Sofralar“ İsimli Öğrenci Karma Sergisi

Fakültemiz Seramik  Cam ve  Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde  Dr. Öğr Üyesi Oya Aşan Yüksel ve Dr. Öğr Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ danışmanlığında yürütülen  Bilgisayar Destekli 2B Dekor Tasarımı ve Deneysel Grafik Tasarım derslerinde yapılan projelerin sergisi 22.04 2019 tarihinde saat 15:00 de GSF Frigya sergi salonunda açılmıştır.

Ortaklaşa yapılan bu  proje de seramik yüzeylerde deneysel grafik uygulamaları disiplinler arası bir etkileşimle incelenmiştir.  Öğrenciler tarafından “ Konuşan Sofralar” temalı dekor görselleri tasarlamıştır. Bu görseller porselen ürünlere dijital baskı yöntemi ile uygulanmıştır. Projenin Amacı   öğrencilere tasarım yapmanın yanı sıra tasarım yönetimini, planlamayı ve bütünüyle bitmiş nihai ürüne dönüştürme aşamalarını öğretmek ve bu konularda kendilerini geliştirmektir. Ayrıca Öğrencilerin Disiplinler arasında farklı bakış açılarını öğrenerek tasarımda yeni anlatım dilleri yaratarak, Görsel iletişim tasarımı, seramik bölümü birlikteliği ile etkileşimli çalışmayı öğrenmek tasarım aşamasında bilgisayar destekli çalışarak 2B tasarım programlarına daha hakim olmak ve seramik yüzeylere dijital baskı sürecini öğrenmek olarak tanımlanmıştır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2019, Perşembe