Kütahya’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri Pop-up Kitap Olarak Tasarlandı

Kütahya’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri Pop-up Kitap Olarak Tasarlandı

KÜTAHYA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ POP-UP KİTAP OLARAK TASARLANDI

Pop-up (Hareketli/Üç Boyutlu) Kitap Tasarımı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından desteklendi. Proje yürütücülüğünü ve tez danışmanlığını Prof. Dr. Levent MERCİN’in yaptığı kitap, KDPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik ASD. Yüksek Lisans Öğrencimiz Özge ŞENER tarafından hazırlandı. Ön araştırma ve hazırlık aşaması ile birlikte yaklaşık olarak iki yıl süren pop-up kitap tasarımı, içeriği ve tasarımında kullanılan tekniği itibariyle Kütahya’nın şu ana kadar bilinen ilk hareketli/üç boyutlu hazırlanmış pop-up kitabı konumundadır.  

21. yüzyılın ilk on sekiz yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde teknolojinin hızlı geliştiğine ve önem kazandığına şahit olmaktayız. Hızla gelişen teknoloji ve bunun getirisi olan bilginin üretimi ve transferi, yaşadığımız çağın en belirgin özelliğidir. Bu gelişmeler her alanı etkilediği gibi kitapların tasarımını da etkilemiştir. Özellikle görsel, işitsel ve uygulamalı olarak tasarlanabilen pop-up kitaplar günümüzde birçok alanda dikkat çekmek ve fark yaratmak için kullanılmaktadır. Fakat Türkiye’de bu tarz kitap tasarımlarının yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Var olan kitapların çoğunun da yurt dışında hazırlandığı veya ithal edildiği bilinmektedir. Yurtdışından getirtilen kitapların Türkçe’ye çevrilememiş olması kitaplardan elde edilecek kazanımları azaltmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada pop-up kitaplar üzerinde durulmuş, hedef kitlesi ilkokul çocukları olan Kütahya il tanıtımına yönelik Kütahya’nın tarihi ve yerel kültür ürünlerini kapsayan pop-up kitap tasarlamak amaç edinilmiştir. Bu amaca ulaşmak için öncelikle ilgili literatür taranmış, onu ile ilgili uzman ve araştırmacılarla görülmüştür. Daha sonra Kütahya’nın tarihi, turistik mekânları ve kültürel unsurlar belirlenmiş ve onların fotoğrafları çekilmiştir. Bu işlemden sonra kitabın boyutu, hangi mekânda hangi tarihi yapıya yer verileceği ve onun nasıl hareket ettirileceği tasarlanmıştır. Bu süreç sonrasında belirlenen mekân, yapı ve kültür unsurlarının tek tek resimlemeleri (illlüstrasyon) hazırlanmıştır. Sonrasında bu resimlemelerin İzmir’de baskı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen baskılar kırılarak, bükülerek kitabın hem üç boyutlu hem de hareketli olması sağlanmıştır. En son aşamasında sayfalar birleştirilerek kitap oluşturulmuştur. Tüm bu iş ve işlemler, kitabın olağan dışı, kendine has özellikleri içerisinde barındıran ilginç ve bir o kadar da dikkat çekmesi için gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Kütahya’nın tanıtımı amacıyla tasarlanan kitap uzun bir emek ve süreç sonrasında amacına uygun biçimde tasarlanabilmiştir.

Prof. Dr. Levent MERCİN

Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2019, Perşembe