Uluslararası Afiş Festivali Büyük Bir Coşkuyla İzlendi

Uluslararası Afiş Festivali Büyük Bir Coşkuyla İzlendi

DPU. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN “1. Postarland.org” ULUSLARARASI AFİŞ FESTİVALİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA İZLENDİ

Afiş, görsel iletişim kurabilmek için en yaygın kullanılan grafik tasarım ürünlerinden biridir. Afiş, sanatın eleman ve ilkelerinden yararlanılıp estetik kaygılar gözönüne alınarak tasarlanırken, kullanımda işlevselliği ön planda olan bir üründür. Çünkü onun öncelikli amacı bir sanat eseri gibi izleyiciye sadece estetik haz vermek değildir, onun ayrıca insanları bilgilendirmek, onlara mesaj iletmek, sosyal içerikli konularda farkındalık oluşturmak, etkinliklerden haberdar etmek ve bir ürünü tanıtmak gibi bir görevi de vardır. Bu yönüyle afiş, yıllardır vazgeçilmez grafik tasarım ürünlerinden biri olmuş ve olmaya da devam edecektir.

Bu gerekçelerden yola çıkarak bu önemli alanı bilimsel ve sanatsal ortamlarda irdeleyebilmek; bu alanda daha önceden tasarlanmış afişleri inceleyebilmek ve afiş tasarımının gücünü kullanarak “ORGAN BAĞIŞI” konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. “ORGAN BAĞIŞI” konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile işbirliği yapılmış ve bu kapsamda “Uluslararası Afiş Yarışması” gerçekleştirilmiştir. Ayrıca festival kapsamında gerçekleştirilen bu yarışma ile, sosyal bir konu  olan “organ bağışı” irdelenerek insanlığa hizmet etmek; grafik tasarımın önemli ürünlerinden biri olan afiş konusunda alana yeni ürünler kazandırılmasını sağlayarak eğitsel bir misyonu yerine getirmek, Dünya’da ve Türkiye’de bu alanda tasarım yapanları aynı platformda buluşturmak da hedeflenmiştir.

Bu amaçla yaklaşık bir yıl önce Doç. Dr. Levent Mercin ve danışmanı olduğu öğrencisi Semih Çelikçi, Yüksek Lisans Tezinin uygulama kısmı olarak “afiş festivali” gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır. Yapılan uzun görüşmelerden sonra bu fikrin uygulanabilir ve gelecekte de sürdürülebilir olduğu kanaatine ulaşmışlardır. Daha sonraki ilk hedef yapılacak festivalin isimini belirlemek ve o ismi tescillemek olmuştur. Sonraki adım ise bir web sayfası kiralamak ve festivalin kurumsal kimlik ve web sayfası tasarımları hazırlamak olmuştur. Bu işlemler yapılırken bir yandan da afiş festivali kapsamında gerçekleştirilecek uluslararası afiş yarışması için destek verebilecek kurum veya kurumlarla görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Türkiye Organ Nakli Vakfı” Uluslararası Afiş Yarışması için işbirliği yapabileceklerini belirtmişler ve bu bağlamda yarışmanın toplamda 10.000 TL olan ödülünü karşılamışlardır. BEMAR Kariyer Okulları ise Amerika’dan gelen grafik tasarımcısı Luba Lukova’nın transfer giderlerinin büyük bir kısmını üstlenmiştir.

  1. Posterland.org Uluslararası Afiş Festivali’nin düzenleme kurulunda GSF. Dekan V. Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Girişimcilik Kurulu Birim Sorumlusu Prof. Dr. Osman Şan, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Mercin, Yrd. Doç. Dr. Doğan Arslan, Semih Çelikçi, Vedat Şeker ve Büşra Keçeci yer alırken, bu projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Levent Mercin ve yardımcılığını ise Semih Çelikçi gerçekleştirmiştir.

Afiş yarışması uluslararası olduğu için farklı kıta ve ülkelerden profesyonel grafik tasarımcı ve akademisyenlerle görüşülmüş ve nihayetinde Türkiye’den Abdulagani Arıkan, Ali Seylan, Ali Tomak, Ayşegül İzer, Doğan Arslan, Levent Mercin, Onur Yazıcıgil, Selçuk Öziş, Uğur Atan, Yusuf Keş ve Türkiye Organ Nakli Vakfı temsilcisi doktor Salih Gülten; Bosna-Hersek’den Dalida Karić-Hadžiahmetović, İsviçre’den Felix Pfäffli, Finlandiya’dan Kari Piippo, Amerika’dan Luba Lukova ve Elizabeth Resnick, İran’dan Mehdi Saeedi, Pakistan’dan Saima Zaidi, İtalya’dan Sergio Olivetti, Polonya’dan Wieslaw Grzegorczyk ve İsrail’den Yossi Lemel jüri üyesi olarak görev almışlardır. Jüri üyeleri birbirilerinden bağımsız bir şekilde kendi şifreleriyle girebildikleri web sayfasından afişleri tek tek çevrimiçi olarak oyladı ve sonucunda en yüksek puanı alan ilk 100 afiş finalist oldu. Daha sonraki aşamada jüri üyeleri bu 100 afiş arasından ödüle layık gördükleri 5 afiş’i seçti ve belirlenen afişlerden en çok tercih edilen afişler sıralanarak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak belirlenmiştir.

Yarışmaya 35 ülkeden toplam 2200 afiş gönderilmiş, şartlara uymayan 30 afiş ilk elemede listeden çıkartılmıştır. 16 Ocak 2015 tarihinde duyurusu yapılan yarışmaya yaklaşık iki ay gibi çok kısa sürede bu kadar afişin gönderilmiş olması, Üniversitemize, jüri üyelerine ve düzenleme kuruluna duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ayrıca ilk defa düzenlenmesine rağmen yarışma kapsamında oluşturulan web sayfasını hem yurtdışından hem de yurtiçinden yüzbinlerce kişi ziyaret etmiş, 1500’ün üzerinde kullanıcı kayıt yaptırmış, sosyal medyada uluslararası düzeyde ciddi oranda paylaşılmıştır.

Afiş festivali 5 gün sürecektir. Bu bağlamda iki afiş yarışması sergisi, 1 kişisel afiş sergisi, 1 workshop sergisi, Luba Lukova, Ali Seylan, Doğan Arslan ve Yusuf Keş’in seminerleri ve söyleşileri, Luba Lukova ve Ali Seylan’ın workshopları ve Luba Lukova, Ali Seylan, Doğan Arslan ile Levent Mercin’in katılacakları bir panel gerçekleştirilecektir. Festival etkinliklerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde farklı il ve üniversitelerden öğrenci gurupları da ziyaret etmişlerdir.  Festival 10 Nisan 2015 tarihine kadar Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü atölyeleri ve DPÜ TV sütüdyosunda devam edecektir.  

Haber
Doç Dr. Levent Mercin
Dpü. Gsf. Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2017, Salı