Faaliyetler

  AR-GE Alt Çalışma Grubu Faaliyetleri

1

  • Şubat 2019 Tarihli Toplantı 

  Mevcut Durum ve Memnuniyet Analizi Alt Çalışma Grubu Faaliyetleri

1

  • Şubat 2019 Tarihli Toplantı

 Eğitim-Öğretim Alt Çalışma Grubu Faaliyetleri

1

  • Şubat 2019 Tarihli Toplantı

  Yönetim Sistemi Alt Çalışma Grubu Faaliyetleri

1

  • Şubat 2019 Tarihli Toplantı

  Uluslararasılaştırma Alt Çalışma Grubu Faaliyetleri

1

  • Şubat 2019 Tarihli Toplantı

 Web Sayfası Düzenleme Grubu Faaliyetleri

1

Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, Çarşamba