Birim Kalite Komisyonu

  BİRİM KALİTE KURULU

 

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr. Levent MERCİN (Dekan V.)

Başkan

2

Doç. Dr. Keriman PEKKAN (Dekan Yrd.)

Üye

3 Dr. Öğr. Üyesi  Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ (Dekan Yrd.)

Üye

4

Şeref YUVKA (Fakülte  Sekreteri)

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi Pınar YAZKAÇ

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi İsmet YÜKSEL

Üye

7

Dr. Öğr. Üyesi Oya AŞAN YÜKSEL

Üye
8

Dr. Öğr. Üyesi Haydar TAŞÇILAR

Üye
9

Öğr. Gör. Ali Aycan GÜRBÜZ

Üye 
10

Öğrenci Temsilcisi

Üye 
Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, Perşembe