Akademik Kadro

Doktor Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Nazik ÇELİK YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi H.Onur BİNGÖL
Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. Aycan GÜRBÜZ 
Öğr. Gör. Fatih KARA
Öğr. Gör. Yahya Özkan AKYÜREK
Öğr. Gör. Can PEKİN
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Sercan KEHRİBAR
Arş. Gör. Murat ÇALIŞ
Öğretim Elemanları (*)
Öğr. Elm. Elif DOKUR (*)
(*) Yarı Zamanlı                     
 

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, Cuma