Genel Bilgiler

ÇİZGİ FİLM / ANİMASYON ANASANAT DALI
Çizgi Film ve Animasyon Anasanatdalı, dört yıl süreli olup ve her yıl 60 öğrenci alarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Anasanatdalında verilen derslerde iki ve üç boyutlu olarak TV ve Sinema uygulamaları ile ifadelerin hareketlendiği görüntüler oluşturulmaktadır. TV ve Sinema yayıncılığı açısından ilgili dersleri alan öğrencilerimiz, endüstriyel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak eleman olarak yetişmeleri yanında, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere de donatılmış olmaktadır. Eğitim ortamı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. 
Son yıllarda görsel iletişim sektöründe (özel televizyon, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı (animatör) gereksinimi, anasanat dalı öğrencilerine avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla çizgi film-animasyon sanatı, sektörel anlamda üretim sürecine dönüşerek, temel ve türsel niteliğinde önemli değişikliklere uğramış ve bu sanat dalının hem görsel dil dağarcığı, hem de kullanım alanları genişlemiştir. 

ASD Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Nazik ÇELİK YILMAZ
Son Güncelleme Tarihi: