Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Sanatın görsel dilini oluşturan eleman ve ilkelerin verilmesi (Nokta, çizgi, leke, renk, ritim, denge, form, hacim, zıtlık vb.)Doğal ve yapay objeler üzerinde ışık- gölgenin karakalemle kağıt üzerine etüt edilmesi. Noktanın tanımı, olanakları, noktanın sık- seyrek, büyük- küçük, sistemli ve serbest kullanılması ile oluşturulacak düzenleme çalışmaları. Çizginin tanımı, olanakları ve çizgi çeşitleriyle kompozisyon çalışmaları. Dokunun tanımı, doku çeşitleri ve doku araştırmaları. Üç boyutta doku etkisinin denenmesi, artık malzemelerle uygulama çalışmaları. 

TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
Renk: Tanımlar. Ana renkler, Ara renkler. Renk skalası. Renklerin psikolojik etkileri. Renk ve form ilişkisi. Renk ve fonksiyon ilişkisi. Renk zıtlıkları: Yalın-Sıcak ve soğuk-miktar-açık koyu-kalite zıtlıkları. Strüktür: Tanımı, Mobil eleman. Form tekrarı, Yüzeysel strüktür. Çağrışımlı form, form üretme. Tasarım ilkeleri: Kompozisyon benzerlik. Denge, yönler, sık-seyrek, açık-koyu,büyük-küçük dolu-boş. Organik zıtlık, İnorganik zıtlık. 

GRAFİK DESEN I
 Kompozisyon, oran, ölçü, plan ve desen kavramlarının incelenmesi, ölçülendirme teknikleri, çeşitli çizim gereçlerinin tanıtılması, kısa süreli eskiz çalışmaları. Canlı ve cansız doğa çizimlerinde ölçülendirme prensipleri, farklı çizgi teknikleri canlı modelden kroki çalışmaları.

GRAFİK DESEN II
İnsan bedeninin incelenmesi, Desende iç ve dış form, farklı dönemlerde sanatçıların desen anlayışlarının incelenmesi. Yüzey hacim ilişkileri çizgi perspektifi, figür ve portrede karakter anlatımlarına dayalı desen çalışmaları, detay etütleri, desen çalışmalarında farklı malzemelerin olanakları.

SANAT KAVRAM VE KURAMLARI 
Sanat ve sanatla ilgili kavramlar, sanat eseri ve sanatçının konumuna ilişkin bilgilerin verilmesi. Sanat eğitiminin önemi ve gerekliliği, sanatsal yaratıcılık, görsel algı ve imgelem konularının verilmesi. Kuramsal, felsefe ve sosyolojik tartışmaların sınırları eşiğinde sanat nesnesinin gelişim sürecinin incelenmesi ve günümüzde sanat eserinin ulaştığı noktanın araştırılması. Sanat ve diğer disiplinlerle ilişkisi konularının araştırılması. Sanat nesnesini oluşturan tasarım eleman ve ilkeleri konularının verilmesi. Sanat tarihi sürecinde geçen izmlerin açıklanması. Sanat eleştirisi ve uygulamalarının yapılması. Görsel sanatlarda müze eğitimi konularının verilmesi.

MEDYA ANALİZİ I

Dünyada ve Türkiye’de medyanın geçirdiği yapısal dönüş, Dünyada ve Türkiye’de medya içeriğinin dönüşüm süreci, Haberde nesnelliğin yükselişi ve düşüşü, Medya karşısında okur/izleyicinin konumlandırılması: rating, sharing, tiraj nedir? Nasıl ölçülür, Okur/izleyici algılama araştırmalarıMedya içeriği ve  gerçek dünya, Medya söyleminde kültürel politikalar, Medya içeriğinde kültürel ve sosyolojik okuma.             

MEDYA ANALİZİ II

Yazılı, görsel ve sesli basının “yeni medya” ortamında içiçe geçmesi, Medya(kaynak) ve alıcı etkileşimi ve bunun geri dönüşümünün analizi, Yeni medya organlarında medya içeriğinin birleşmesi, Medya metinlerinde globalleşme, Dünyadan haber çözümlemeleri uygulamaları           , Türkiye’den uygulamalı haber çözümlemeleri.

REKLAM GRAFİĞİ

Reklam grafiğine giriş, Tasarımın bileşenleri, Tasarım ilkeleri, Tasarımın ana hatları, ipuçları ve formatları, Prodüksiyonun aşamaları, kağıt tipi, baskı teknikleri, Dergi mecrası, Fotoğraf / İllüstrasyon, Gazete mecrası, Açık hava mecrası, Tipografi, Bir kampanyanın hikayesi, Çizgi altı mecralar, Kurumsal kimlik, kurumsal tasarım, kurumsal imaj, Dünyadan en iyi tasarım örnekleri.

GÖRSEL KÜLTÜR VE İLETİŞİM

Görsel kültür kavramı ve iletişim çalışmalarına giriş, İletişim çalışmalarında görsel kültür, Görsel kültür kuramları, Görsel kültür üretici ve tüketicileri, Görsel kültür ve toplumsal süreçle, Medya ve görsel kültür, Tüketim kültürü ile görsel kültür ilişkisi, Kitle kültürü oluşturmada görsel kültür, Sinema ve görsel kültür Reklam aracılığıyla görsel kültür oluşturma, Sanat tasarım ve görsel kültür, Görsel kültür oluşturmada televizyonun rolü, Günümüzdeki görsel kültür ürünleri analizi, Günümüzdeki görsel kültür ürünleri analizi.

GRAFİK TASARIMDA TEORİ VE ARAŞTIRMALAR

Grafik Tasarımın Amaç ve Öneminin Sorgulanması, Grafik Tasarımcının Sosyal Rolünün Sorgulanması, Görsel İletişimin Sosyokültürel Etkilerinin Tartışılması, Sivil Tasarımcı, Yazar Tasarımcı, Aktivist Tasarımcı kavramlarını tartışması, Sürdürülebilirlik Ve Grafik Tasarımın Ekolojik Rolünü tartışması.

TİPOGRAFİYE GİRİŞ

Yazının tarihsel gelişim süreci hakkında bilgilendirmek. Harflerin anatomik yapısını öğretmek. Yazı karakterlerini tanımasını sağlamak. Latin alfabesinin tarihsel gelişimi. Yazının sınıflaması, görsel algı yanılmaları ve optik denge. Yazıda kontrastlar. Grotesk yazının anatomik yapısı ve çizimi.İnce, kalın-dar, geniş harflerin yapısı. İtalik harflerin yapısı.

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Fotoğraf makinelerinin tarihi, objektif, film, ışık, banyo ve baskı. Objektifler: Standart, geniş, tele, zom ve makro objektifler. Pozlama kontrol mekanizmaları. Diyafram, örtücü; Hareketin durdurulması; Alan derinliği. Film: Formatlarına göre, ışık şiddetine duyarlılığına göre, renk duyarlığına göre film türleri. Kontrastlık ve gren yapısı. Işık: Işık ölçümü ve türleri, pozlama modları. Filtreler ve yardımcı aksesuarlar. Görüntü düzenleme; Siyah - beyaz film banyo ve kart baskısı.

TASARIMDA FOTOĞRAF KULLANIMI

Tasarımda Fotoğraf Kullanımı. Tasarıma dönük problemlerde fotoğrafın kullanımı. Birbirinden farklı Grafik Tasarım ürünlerinde Fotoğrafı grafik tasarım elemanı olarak kullanmaya yönelik uygulamalar. Tasarımın bir öğesi olan fotoğrafın önemi, bu dersin önceliğidir. Öğrenciler bu derste tasarımda fotoğraf nedir ve nasıl kullanılır sorusunun cevabını, uygulamalar yaparak, tartışarak ve en önemlisi de daha önce yapılan başarılı tasarım örneklerini görerek bulmaktadırlar. Fotoğrafın tanımı, tarihsel gelişimi ve iletişim aracı olarak anlamı. Reklamın tanımı, tarihsel gelişimi ve reklam amaçları 
Fotoğraf, illüstrasyon, tipografi, başlık, ara başlık gibi kavramların birbirleriyle ilintileri. Açık hava  grafik tasarımı, ambalaj üzeri grafik tasarım, cd ya da dvd    kapağı tasarımı, dergi kapağı, ilan, kitap kapağı, broşür, stand üzeri grafik tasarımı.

GRAFİK TASARIM UYGULAMALARI

Öğrencileri, görsel iletişimin başlıca elemanları ile tanıştırmayı amaçlayan bu derste, logo, kurumsal kimlik, yazışma elemanları, afiş, broşür  kitap kapağı tasarlama vb. grafik tasarımı belirleyen ürünler ve grid gibi tasarlama araçları iletişim işlevlerine göre örneklerle anlatılır. Bu bağlamda öğrencinin tasarım sorunlarını kavraması amaçlanırken eğitim süresince kapsamı genişleyerek devam eden Grafik Tasarım dersleri için de temel oluşturulur. Bu programa katılacak her öğrenci programdaki tüm konuları kendine ayrılan bilgisayar ve çizim masasında yapacaktır uygulamalı olarak (yaparak) takip edecektir.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM STÜDYOSU

Tasarım giriş, Tasarım stüdyosu uygulama, Bilgisayar tabanlı görüntüleme sistemleri Görüntü rötuş ve düzeltme, Kolaj görüntüler, metin ve grafik , Renk yönetim sistemleri, Temel yaratıcı problem çözme, Baskı tabanlı tasarım , Ekran tabanlı tasarım , Tasarım Stüdyosu uygulama  Görsel İletişim medya ve tekniği, Konsept sunum teknikleri.

İNTERNET VE ARAYÜZ TASARIMI II

Görsel materyallerin düzenlenmesi , Web sayfası , Görsel öğeler , Gelişmiş işlemler , Düğmeleri oluşturma , Etkin resim bölgeleri , Aktarma (export) işlemi ve optimizasyon , Aktarma (export) işlemi ve optimizasyon , Hareketli resimler , Açılır menüler ,Temel web standartları Tablo işlemleri , Görselleri eklemek, Bağlantıları oluşturmak , Csspaneli, Site yönetimi , Csspaneli, Site yönetimi .

GRAFİK TASARIMA GİRİŞ

Dersin amacı, grafik tasarım unsurlarından yararlanılarak öğrencilerin özgün ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Grafik anlatım teknikleri, kavram geliştirme, diyagram, sentez, yorum, boyama tekniklerinin problem çözümünde etkin kullanımı konusunda bilgi verilir. Teknolojik çözümlemelere ulaşabilme yeteneği ve becerisi kazandırılır, mekan düzenlenmesinde grafik unsurlardan yararlanma teknikleri öğretilir. İç ve dış mekanların görsel objelerinden olan afiş, reklam panosu, ışıklı tabela, pano ve duvar resmi tanıtılır. Maket çalışmaları yaptırılarak iç ve dış mekanlar için afiş tasarımı ve mekan içinde ışık, gölge, yansıma, parlaklık, refle ve renk gibi konular üzerinde durulur. Tasarım sorunlarının saptanması ve çözüm yöntemleri geliştirilmesine yönelik eskizler yaptırılır. Afiş sergileme konusunda uygulama araştırması yapılır.

İNTERAKTİF GRAFİK TASARIM

Bu derste, multimedya kavramı, kullanılan araçlar, Macromedia Director programı, bitmap, animasyon, dijital video, metin, şekiller, ses, boyama, araç kutusu, araç paleti, metin kontrolü, işlem haritası, senaryo, sahne, lingo ve script kullanımı, tempo, geçiş efektleri, debug özelliği, kendi başına oynayan film yapma, uygulama programı yaratma, öngörüntü, browser kullanımı, site haritası, bağlantı kontrolü, sitenin server’a yüklenmesi, internet için yaratıcı, yenilikçi ve sanatsal Web sayfası oluşturma, bu dersin odak noktasının oluşturur. Öğrenciler Web tasarımlan için HTML’i kullanarak, teknik temele yardım eden software programların çeşitliliği öğretilir ve öğrencilerden, projeleri için tamamlanmış bir Web sayfası geliştirmeleri ve reklam ürünü ya da interaktif medya sanat yapıtı için çok katmanlı interaktif program yaratmaları bireysel tasarımlar geliştirip grup projesi üzerinde birlikte çalışmaları amaçlanır.

BİLGİSAYARLA 2B ANİMASYON
Temel Bilgisayar Bilgileri: Dosya açma, Dosya Transferi; Resim Tarama, Resim temizleme. Pikselatif Taban bilgileri. Bilgisayarda 2 boyutlu animasyon hazırlama.

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 
Bilgisayar teknik donanım ve yazılımlarının açıklanması ve genel özellikleri. Bilgi sistemleri, algoritma, yazılım, internet’in kullanım özellikleri. Algoritmanın temel özellikleri Bilgisayar yazılımı; Uygulama yazılımları: Kelime işlem programı, raporlama ve işlem tablosu programı, çizim programı, sunu programı yazılımlarının tanıtılması ve kullanım uygulamaları.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ  
Bilgi teknolojileri. Bilgi çağı ve bilgi toplumu. Bilgi sistemleri. Algoritma Kavramı: Nedir, temel özellikleri. Bilgisayar organizasyonu. İşletim sistemleri: İşletim sistemi nedir, işletim. Sistemi görevleri ve çeşitleri nelerdir. Bilgisayar yazılım ve donanım bilgileri, Dos, Windos işlem sistemi. Ofis uygulamaları. Programcılık bilgileri – Değişkenler çevirimler, veri girişine işleme. Sunu programı. Veri tabanı: Nedir, çeşitleri nelerdir. Veri iletişim ve bilgisayar ağları. E-Mail kullanımı, FTP, Internet, ve WWW: nedir, kullanımı, bilgi tarama ve bilgiye erişim.

TÜRK DİLİ I
Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.

TÜRK DİLİ II 
Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.

YABANCI DİL(İngilizce) I     
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

YABANCI DİL(İngilizce) II 
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  
Bu derste Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 
Bu derste Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, gerçekleştirilen devrim hareketleri ve Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyaseti  ele alınmaktadır.  

TİPOGRAFİ I  
Tipografinin tanımı ve grafik tasarım açısından önemi. Tipografinin tarihsel gelişimi. Yazının Doğuşu ve ilk alfabeler. Latin alfabesinin baskının bulunuşuna kadar olan gelişimi. Baskının ve baskı yazılarının gelişimi. 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyılda tipoğrafi. Tipografi ile ilgili temel terimler. Yazı karakteri ve yazı karakterleri ailesi. Yazı karakteri ağırlık ve stilleri. Font. Yazının ölçülendirilmesi. Espas (aralık). Espasta uyulması gereken kurallar. Harf -Kelime ve Satır espasları. Negatif espas. Göz ortası. Espasta özel durumlar. Yazı karakterlerinin sınıflandırılması: Sınıflandırmada ortaya çıkan temel meseleler. Yazı karakterlerinin sınıflandırma ölçüleri. Büyüklüklerine, seriflerine göre sınıflandırma. Yazı karakterleri ağırlık ve stilleri. Yazı karakterleri türleri: Eski gotik yazı karakterleri. Roma yazı karakteri: Klasik, geçiş dönemi, modern romanlar. İtalik kare serifliler. Sans serif yazı karakterleri. El yazısı benzeri yazı karakterleri. Tür oluşturmayan yazı karakterleri. Vurgu, pozitif/negatif alan, simetri/asimetri, ritim, hizalamalar, renk uygunluğu gibi genel tipografik ilkeler üzerine temellendirilir.

TİPOGRAFİ II 
Tipografinin temel ve ilkelerinin sözcük ve paragraf düzenlemeleri üzerinde uygulanması, İşaretlerin tasarımdaki yeri ve önemi, Algılanma ve okunabilme teknikleri, tipografik tasarımda renk kullanımı grafik tasarıma ilk adım sayılabilecek kurumsal kimliğin tanımı ve kapsamı .

ILLUSTRASYON I 
İllüstrasyonun tanımı, grafik tasarım içinde illüstrasyon, grafik tasarımda kullanıldığı alanlar, endüstri grafiğin alanında kullanımı. Yayın grafiği alanında kullanımı, Örneklerin Analizi; İllüstratif Anlatım Teknikleri: Teknik malzemenin tanıtımı, Guaj, Suluboya, Akrilik boya, Ekolin boya, Kuru pastel, Airbrush denemeleri, Maske tekniği ile uygulama; İki ve Üç Boyutlu Objeler Üzerinde İllüstratif Çalışma: Işık, Gölge, Perspektif; Çocuk Kitaplarını Resimleme; Kitap Kapağı Resimleme.

ILLUSTRASYON II  
İllüstratif anlatım teknikleri, teknik malzemenin tanıtımı ve uygulamalar. İllüstrasyonun Canlandırma Sanatındaki Yeri; Canlandırma Filmi Senaryosunu Görselleştirme Yöntemleri: Öykü, Öykü karakteri oluşturma, Karakterler arası ilişkilendirme; Storyboard: Tanımı, Amacı, Giriş, Gelişme, Sonuç karelerinin illüstratif çizimi; Reklam Filmi Storyboard Çalışması: Ölçümlendirme, Zamanlama; Reel ve Gerçeküstü Back-ground Karakter Denemeleri; Serbest Çalışma Örnekleri 

HAREKETLİ GÖRÜNTÜ TASARIMI
Yazılım kullanım konusunda yeterliliğin sağlanması,
Sinem ve video üretimi üzerinden görsel efekt teknolojileri ve çalışmaları, bunlarla ilgili gerekli programlara temel bir bakış ve bilinen bir çok örnek üzerine bilgi vermeyi kapsamaktadır. Dersin ilerleyişinde Adobe After Effects başta olmak üzere Autodesk 3d max gibi programlara da değinilmektedir.

GRAFİK TASARIM TARİHİ  
Modernizmi hazırlayan sanat hareketleri ve grafik tasarım. Arts and Crafts Hareketi.Tipografik devrimler. Yazı tasarımcıları. Yazı karakterlerinin sınıflandırılması. Çağ  dönümü. 20. yüzyıl başında tasarımı yönlendiren sanat hareketleri. Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm.Dünya savaşında afiş. Rsus süprematizmi ve konstrüktivizm.De Stijl hareketi. Bauhaus. Tasarım okulları. Paul Rand,- Bir ustadan örnekler. Türkiyeden grafik tasarım örnekleri. Uluslar arası tipografik stil.Tipografiyi sanat yapanlar. New York okulu. Kurumsal kimlik. Görsel sistemler. Kavramların görsel anlatımı,Grafik tasarımda uluslar arası dönem.

SAYISAL ORTAMDA TASARIM I 
Sayısal ortamın kuram ve kavramlarının tartışılması ve sayısal ortamın tasarım ile ilişkisinin analizi

TASARIMDA GÖSTERGEBİLİM
Göstergebilimin tanımının yapılması. Göstergebilimin tarihçesi hakkında bilgi verilmesi. Bir disiplin olarak göstergebilimin temel ilke ve prensiplerinin incelenmesi. Anlamlandırma ve bildirişim
kavramları hakkında bilgilendirme yapılması. İşaret, simge ve sembolleri anlamlandırırken, izlenilen sürecin irdelenmesi. Grafik Tasarım ürünlerinin, göstergebilim disiplini altında incelenmesi. 
Grafik Tasarım ürünlerinin, marka markalaşmadaki rolünün göstergebilim disiplini altında incelenmesi. Anlamlandırma ve bilişim kavramlarının, grafik tasarım ürünleri üzerinde gösterilmesi.
Göstergebilime dayanarak grafik tasarım ürünleri örneklerinin yorumlanması.

TİPOGRAFİ III
Sayfa düzeni oluşturma ve tipografiyi grafik tasarım ürünleri üzerinde kullanma. Özgün yazı karakteri oluşturma çalışmaları, Tipografik tasarımın baskı ve ekran ayarları, Tipografinin gelişim süreci içinde, baskı sistemlerine dayalı, yazı-harf ile ilgili grafik tasarım bütünleşmesi.

TİPOGRAFİ IV 
Tipografinin sanatsal ve endüstriyel yaratım olanakları, Grafik tasarımının ana öğelerinden olan tipografik kompozisyonlar, yazı ve harf karakteri yaratma uygulamaları, sanatsal tipografinin somut tasarım örnekleri, Hareketli tipografik tasarımlar oluşturma. 

AMBALAJ TASARIMI I
Boyutlu tasarım. Etiket tasarımı. Ambalaj tasarımı ve renk ilişkileri. Kutu formu tasarımı. Kağıt: Çeşitleri, gramajı, kesme ve katlama imkanları ve sınırlamaları. Kesme ve katlama teknikleri. Sektörel faktörler: Konu ve sanayi bazında yapılan tercihler ve var olan sınırlamalar. Kutu üretimi: Kutu formlarının incelenmesi. Amaca yönelik kutu ebat tesbiti. Malzeme seçimi ve sağlamlık. Serigrafik baskı. Elektronik ortamda çıkış alınması ve maket yapımı. 

AMBALAJ TASARIMI II
Grafik tasarım. Kurumsal kimlik ve marka kimliği.Etiket tasarımı ve kurumsal kimlik ilişkisi. Alternatif malzeme seçimi: Ambalaj tasarımında malzeme seçimi. Cam, Plastik, Ahşap kutular. Ambalaj ve renk. Renk ve psikoloji. Renk ve hedef kitle. Renk ve konu. Kutu ve etiket formu tasarımı. Alternatif formlar. Sanayii dalı ve form. Yeni formlarla serigrafik ve elektronik ortamda maket yapımı ve model  üretimi.

 MASAÜSTÜ YAYINCILIK
Grafik Tasarımın oluşum ve üretiminin elektronik ortamda ve dışında izlediği yollar; Bilgisayar öncesi çalışmalar: Sayfa rehber çizgilerinin ve görüntü arşivinin oluşturulması; QuarkXPress Programı: Sayfa özelliklerinin ayarlanması, Görüntü ve metin çağırma, Master sayfa oluşturulması ve özellikleri, Kütüphane, Kelime ve paragraf ayarları, Renk özellikleri, Baskıya hazırlık. 

GRAFİK TASARIM PROJE I 
Kurumsal kimlik kavramı ve unsurları. Kurumsal kimlik çalışmalarının incelenmesi.Kurumsal kimlik
araştırması.Kurum sembolü ile diğer kurumsal ürün çalışmalarının belirlenmesi ve çağın teknolojik
olanaklarından yararlanılarak uygulanması.Kurumsal ürün çalışmalarının hem vektörel hem de pixel
tabanlı olarak hazırlanması.Kurumsal kimlik çalışmasının sunum dosyalarının oluşturulması. 

GRAFİK TASARIM PROJE II
Grafik tasarım örneklerinin incelenmesi ve yorumlanması,Tasarım uygulamaları hakkında kritik yapılması,Tasarım alanında uygulanmış grafik ürünlere alternatif ürünler  geliştirilmesi, Tasarım alanında problem olarak görülen konuların irdelenmesi,Tasarım alanında problem olarak görülen konularla ilgili proje  araştırmasının yapılması,Tasarım alanında problem olarak görülen konularla ilgili proje  uygulamalarının yapılması

SUNUM DOSYASI TASARIMI I
Kişisel ve kurumsal sunum dosyalarının oluşturulması için ön hazırlık yapılması,Kişisel ve kurumsal sunum dosyalarının oluşturulması için gerekli araç-gereçlerin belirlenmesi ve hazır hale getirilmesi. 
Kişisel sunum dosyası ile kurumsal sunum dosyalarının içeriğinin oluşturulması Belirlenen hedef kitleye göre eskiz ve maket hazırlanması.Kişisel sunum dosyası ile kurumsal sunum dosyası
ürünlerinin hangi baskı tekniğinden yararlanarak oluşturulacağının belirlenmesi.Kişisel sunum dosyası ile kurumsal sunum dosyalarının tamamlanması.Kişisel sunum dosyası ile kurumsal sunum
dosyalarının içerisine konulacağı üç boyutlu kutu, dosya, CD vb. ürünlerin oluşturulması.Kişisel sunum dosyası ile kurumsal sunum dosyalarının sayısal ortamda oluşturulması.

SUNUM DOSYASI TASARIMI II 
Sunum dosyasında kullanılacak logonun oluşturulması.Kişisel sunum kitabın oluşturulması için gerekli dökümanların hazırlanması.Kişisel sunum kitabında kullanılacak alışmaların fotoğrflarının çekilmesi veya taranması.Kişisel sunum kitabının içeriğinin ve sayfa düzeninin oluşturulması. Kişisel sunum kitabının hangi baskı tekniğinden yararlanarak oluşturulacağının belirlenmesi. Kişisel sunum kitabının cilt malzemesinin belirlenmesi ve oluşturulması. Kişisel sunum kitap veya kitapların içerisine konulacağı üç boyutlu kutunun oluşturulması.Kişisel sunum kitabının sayısal ortamda (CD) hazırlanması.

İNTERNET VE ARAYÜZ TASARIM I
www Nedir?, Html Nedir?, Html Sayfalarının Hazırlanması: Dosya İsim ve Eklentileri, Görüntü Formatları, Web Sitesi Yapısı, Font Kullanımı: Dreamweaver MX programının kullanımı, Bağlantılar, Öngörüntü, Browser kullanımı, Site haritası, Bağlantı kontrolü, Sitenin server’a yüklenmesi (upload).

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ
Baskı nedir, neden ve nasıl uygulanır?Baskının gelişim süreci (matbaacılığın endüstri haline gelmesi) nasıl bir seyir takip etmiştir? Dersin içerik ve işlenişi.Masaüstü Yayıncılık faaliyetleri ile baskı makineleri ilişkisi.Baskı çeitleri hakkında bir şema yapılması.Sanatsal baskılar hakkında bilgiler.
Endüstriyel baskılar şeması,Düz baskılar(Ofset Baskı).Yüksek Baskılar(Tipografi, Flekso).
Çukur Baskılar(Tifdruk).Delikli Baskılar(Serigrafi).Sayısal Baskılar(Elektronik Ortam Yazıcıları)
Baskıda kullanılacak kağıt ve boyaların seçimi.

REKLAMCILIK BİLGİLERİ 
Reklamcılığın Temel Kavramlarının Tanıtılması,Reklamcılığın diğer disiplinlerle ilişkisi, Reklamda medya, Araştırma, Yaratıcılık, Kampanya, Tasarım, Metin, Senaryo yazarlığı,Etkileyici iletişim biçimi olarak reklam: Tanıtım ve amacı, Türleri, Reklam ve toplum,Reklam medyası ve planlanması, 
Reklamda araştırma, Yaratıcı düşüncenin oluşturulması, Kampanya planlaması ve uygulanması; Örneklerin değerlendirilmesi Reklamcılıkla ilgili yayınların izlenmesi, Yayınlanmış reklam örneklerinin anlatılan bilgiler çerçevesinde değerlendirilmesi, Bir reklam kampanyasının aşamalarının  uygulamalarla gösterilmesi.

DENEYSEL GRAFİK TASARIM
Tipografi, grafik tasarım, illüstrasyon, baskı resim gibi tasarım, disiplinleri, kavramsal ve analitik yönden irdelenerek müşteriden bağımsız kişisel çalışmaların üretimi bu derste ele alınacaktır. Buradaki beklenti, görsel betimleme ve görsel iletişim içinde, dinamik ilkelerin projeler bazında uygulanması üzerinde olacaktır. Yorumlama, kompozisyon ve sunum ustalıkları vurgulanarak… karışık problem-çözme öğesi olarak breysel ve grup içi beyin fırtınası yapılacaktır.

FOTOĞRAFİ I      
Fotoğraf makinelerinin tarihi, objektif, film, ışık, banyo ve baskı. Objektifler: Standart, geniş, tele, zom ve makro objektifler. Pozlama kontrol mekanizmaları. Diyafram, örtücü; Hareketin durdurulması; Alan derinliği. Film: Formatlarına göre, ışık şiddetine duyarlılığına göre, renk duyarlığına göre film türleri. Kontrastlık ve gren yapısı. Işık: Işık ölçümü ve türleri, pozlama modları. Filtreler ve yardımcı aksesuarlar. Görüntü düzenleme; Siyah - beyaz film banyo ve kart baskısı.

FOTOGRAFİ II   
Fotograf çekiminde kullanılan tekniklerden Makro çekim, bina çekimleri, reklam fotoğrafları, portre, uzun pozlamalı çekimler, gece çekimleri, siyah beyaz fotograf ve stütyo çekim tekniklerinin ne olduğunun öğretilmesidir.

GRAFİK TASARIM  EĞİTİMİ I
Grafik tasarım kavramı ve diğer disiplinlerle olan ilişkisi ,Kavram ve kavramın grafik tasarım ürünlerinde kullanımı,Grafik resimleme dili içinde kavram,Grafik anlatım teknikleri,Boyama teknikleri,Diyagram, sentez, yorum,Çizgisel ve lekesel anlatım,Görsel kültürün grafik anlatımında kullanımı,Kültür-tasarım ilişkisi ve kültürün grafik tasarım içindeki yeri.

SANAT VE TASARIM ELEŞTİRİSİ  
Sanatın ve tasarımın tanımının yapılarak açıklanması,Sanat, tasarım ve eleştirisi ilişkinin irdelenmesi.
Eleştiri türlerinin irdelenmesi.Eser eleştirisi yönteminin irdelenmesi.Eser eleştirisi yöntemine göre sanat eserlerinin değerlendirilmesi.

SANAT VE TASARIM KÜLTÜRÜ  
Tarihsel süreçte çeşitli uygarlıkların kültürel yapılarındaki değişimin incelenmesi. Genel olarak kültür kavramı. İnsanın tüm etkinliklerinin toplamı olarak kültür, değer yargılarının kaynağı olarak kültür. Kültür ve uygarlık; Kültürün bir değer ölçütü olarak uygarlık. Kültür ile dil ve tarih olguları arasındaki İlişkiler. Kültürel olgu olarak sanat; Düşünce kültürü bağlamında sanat. Eleştirel düşüncenin tarihi ve sanatın gelişimi. Sanat akımları ve kültürel coğrafya; Kültür tarihinin çeşitli evrelerinde sanatın gelişimi, modern kültür tarihi anlayışı ve sanatının değerlendirilmesi.

GENEL SANAT TARİHİ   
Tarih öncesi dönem sanat eserlerinin ortaya çıkışı ve Paleolitik, Mezolitik, Neolitik dönem eserlerinin genel özellikleri. Anadolu medeniyetleri (Hitit, Frig, Lidya, Urartu) Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, Erken Hıristiyan ve Bizans sanatı, Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, 19. yy ve sonrası sanat akımları.

GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ II  
Grafik tasarım ürünlerini inceleme.Marka ve markalaşma.Yayın ve tanıtım grafiği,  kampanya, dijital ortam hakkında  bilgi verme.Grafik tasarım ürünleri oluşturma.Marka, yayın ve tanıtım grafiği,
kampanya, dijital ortam  ürünlerinden bazılarını uygulama.Sunum dosyası oluşturma. 

 GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ III  
Proje çalışmasının gerekliliği.Proje çalışmasının ürün tanıtımı açısından faydaları. Ürün kimliği, kurum kimliği, ürün ve kurum kimliği ilişkisi. Markanın amblem ve özgünyazı (Logotype) olarak üretilmesi. Grafik tasarımda belirlenen standartların, farklı grafik uygulamalardaki biçimlenmesi.

GÖRSEL ALGI VE İLETİŞİM
Gösterge bilim: İşaret, Sembol, İkon. Edinilmiş deneyler. Görüntünün yorumu. Biçimsel eleştiri. Kavramsal eleştiri.Mesaj: Beyin buharı çalışması.Bilinç – altı çalışması.Fikir eskizlerinin oluşturulması.Eskizlerin kavram ışığında birleştirilmesi.Sonuç bileşimleri. Mesajla örtüşme kıstasları.Temel grafik tasarım ajansı sistematiği. Çalışma prensipleri.Başlangıçtan sonuçlanma sürecine kadar ajans çalışma aşamaları.Temel grafik üretim teknikleri.

TÜRK GRAFİK SANATI TARİHİ      
Bu ders ile öğrenci, Tarihsel süreç. Uluslararası etkileşimler. Tipografinin gelişimi. Cumhuriyetten günümüze kadar Türkiye’de grafik tasarımın geçirdiği evreler ve değişimlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

TÜRK SANATI TARİHİ
İslamiyetten Önce Türk Sanatı(Hun, Göktürk, Uygur)’nın incelenmesi. İslamiyetten Sonra Türk Sanatı(Asya, Suriye Irak ve Mısır’da Türk Mimarisi)’nın örneklerle incelenmesi. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Mimari Sanatı’nın irdelenmesi. Osmanlı Devri ve Cumhuriyet Devri Mimari Sanatı’na bakış. Türk Çini ve Seramik Sanatının kavranması. Türk Halı Sanatı’nın kavranması. Türk Kumaş Sanatı’nın incelenmesi.   Türk Maden Sanatı’nın incelenmesi.   Türk Cam Sanatı’nın incelenmesi. Türk Hat Sanatı’nın incelenmesi.  Türk Minyatür Sanatının incelenmesi.   Batılılaşma Dönemi Türk Tasvir Sanatının incelenmesi.  Çağdaş Türk Resmine Genel Bir Bakış.

GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ IV
Proje çalışmasının gerekliliği,Grafik tasarımda proje geliştirmenin önemi,Grafik tasarım alanındaki uygulamaların yorumlanması,Grafik tasarım alanında problemli olan uygulamaların saptanması Grafik tasarım alanındaki yeni ve farklı uygulamaların incelenmesi,Proje konularının uygulamalı olarak hazırlanması,Proje konularının uygulamalı olarak sunulması 

 

SEÇMELİ DERSLER

SEÇ. I  GRAVÜR 
Çukur(negatif) baskı : Tarihçe. Değişik dönemlerde yapılmış çukur baskı örneklerinin incelenmesi. Çukur baskı teknikleri: Metal, Linol ve Ağaç kalıplarla çukur baskı. Metal kalıpla çukur baskı. Tek ve çok renkle baskılar . Doğadan ve iç  mekandan, objeden etüdlerle siyah-beyaz ve renkli düzenlemeler. Yorum-Stilizasyonlar. 

SEÇ.  I  KARİKATÜR 
Karikatürün tanımı, grafik tasarım içinde Karikatür, grafik tasarımda kullanıldığı alanlar, endüstri grafiğin alanında kullanımı. Yayın grafiği alanında kullanımı, Örneklerin Analizi; Karikatür Anlatım Teknikleri: Teknik malzemenin tanıtımı, Guaj, Suluboya, Akrilik boya, Ekolin boya, Kuru pastel, Airbrush denemeleri, Maske tekniği ile uygulama: Işık, Gölge, Perspektif; Gazatelrin karikatür köşeleri Mizah dergileri ve sayfa düzenleri.

SEÇ.  I  ÇÖZÜMSEL DESEN
İnsan vücudu ayrıntıları. Baş organları analizi. Hayvanlardan detay çalışmaları. Bitki analizleri. Portre çalışmaları 

SEÇ. I  SERİGRAFİ 
Delikli baskı(Serigrafi) : Tarihçe. Serigrafide kullanılan malzemelerin tantımı. Değişik dönemlerde yapılmış serigrafi baskı örneklerinin incelenmesi. Serigrafik baskı tekniklerindeki çeşitlilikler: Vakumlu baskı, Dönerli baskı. Serigrafi kalıplarının yapılışı, tek ve çok kalıpla renkli baskılar. Doğadan ve iç  mekandan, objeden etüdlerle siyah-beyaz ve renkli düzenlemeler. Yorum-Stilizasyonlar.

SEÇ.  I   BASKI TEKNİKLERİ I  
Baskı Resim : Kavramı ve Tarihsel Gelişimi. Endüstride Kullanılan Baskı Sistemleri ve Teknikleri. Bazı Baskı Resim Sanatçıları ve Eserlerinden Örnekler. Ünlü Baskı Resim Eserlerinin İncelenmesi. Baskı Resim Teknikleri: Monotype Baskı, Malzeme Baskı, Şablon Baskı, Pozitif Baskı, Negatif baskı. Doğal ve Yapay Gereçlerle Tek ve Çok Renkli Baskılar: Ağaç, Linol, Metal Tek ve Çok Kalıpla, Tek ve Çok Renkli Baskı Uygulamaları. Doğadan, Obje Etüdlerinden Oluşturulan Siyah-Beyaz Düzenlemeler ve Yorumlamalarla Yapılan Renkli Baskı Uygulamaları.

TÜRK HAT SANATI

Hat, Tezhip, Ebru gibi klasik Türk sanatlarını, bu sanatların malzeme ve öğrenim özelliklerini tanımak, Güzel Sanatlar ve Sanat Kolları, Geleneksel Türk Sanatları, Hat Sanatı ve Tarihi, Hat Sanatında Yazı Formları, Yazı Malzemeleri ve Bu Malzemelerin Yapım Teknikleri, Hat Öğreniminde Meşk Usulü ve Meşk Örneklerinin Tanıtımı, Rik´a Hattıyla Meşk Çalışmaları.

SEÇ.  I   STÜDYO FOTOĞRAFÇILIĞI

Stüdyo malzemelerinin (flaşlar, aksesuarlar, orta format makineler, tripod gibi) doğru kullanımı ve öğrencinin bu malzemeleri kullanma becerilerini arttırmak amaçlanmaktadır. Değişik tipte malzemelerin ışık karşısındaki etkileri, bununla beraber doğru ve yaratıcı kompozisyonlarla, fotoğraf tasarlamaya ilk adım bu dersin kapsamındadır.

SEÇ.  II  ENDÜSTRİYEL TASARIM

Malzeme, teknoloji, strüktür, estetik, işlevsellik, kullanıcı ilşkileri,tasarım eskiz süreci,kullanım amacına göre tasarımlar,pafta düzenlemeleri

SEÇ. II   REKLAM ILLÜSTRASYONU
İllüstratif anlatım teknikleri, Bilgisayar programları, dijital tablet ve teknik malzemenin tanıtımı. İllüstrasyonun Canlandırma Sanatındaki Yeri; Canlandırma Filmi Senaryosunu Görselleştirme Yöntemleri: Öykü, Öykü karakteri oluşturma, Karakterler arası ilişkilendirme; Storyboard: Tanımı, Amacı, Giriş, Gelişme, Sonuç karelerinin illüstratif çizimi; Reklam Filmi Storyboard Çalışması: Ölçümlendirme, Zamanlama; Reel ve Gerçeküstü Back-ground Karakter Denemeleri; Serbest Çalışma Örnekleri 

SEÇ. II   GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
Geleneksel Türk El sanatlarının tanıtılması, örnek eser incelemesi. Hat, tezhip, ebru, cam altı resmi, minyatür, çini, vb. uygulama çalışması: örnek inceleme, taslak çalışmaları, değerlendirme ve uygulama aşaması.

SEÇ. II   İNTERAKTİF MEDYA

Sosyal Medya ve İlgili Terimler , Kültür, İletişim ve Değerlerdeki Değişimler ,  Bir Medya Olarak İnternet ,  Viral pazarlama örnekleri , Reklamcılık ve Yeni Medya Kullanımları , Multimedya Çağında Reklamcılık Örnekleri , Multimedya Çağında Reklamcılık Örnekleri , Sosyal Medya ve Pazarlama , Örneklerle Sosyal Medya ve Pazarlama , Sosyal Medyada Etik ,  Türkiye ve Dünya'dan Güncel Örneklerle Sosyal Medya , Türkiye ve Dünya'dan Güncel Örneklerle Sosyal Medya .

SEÇ. II   BASKI TEKNİKLERİ II    

Çukur(negatif) baskı : Tarihçe. Değişik dönemlerde yapılmış çukur baskı örneklerinin incelenmesi. Çukur baskı teknikleri: Metal, Linol ve Ağaç kalıplarla çukur baskı. Metal kalıpla çukur baskı. Tek ve çok renkle baskılar . Delikli baskı(şablon-serigrafi): İpek kalıpların yapılışı, tek ve çok kalıpla renkli baskılar. Doğadan ve iç  mekandan, objeden etüdlerle siyah-beyaz ve renkli düzenlemeler. Yorum-Stilizasyonlar.

SEÇ. III     DENEYSEL İLLÜSTRASYON
İllüstrasyonun tanımı, grafik tasarım içinde illüstrasyon, grafik tasarımda kullanıldığı alanlar, endüstri grafiğin alanında kullanımı. Yayın grafiği alanında kullanımı, Örneklerin Analizi; İllüstratif Anlatım Teknikleri: Teknik malzemenin tanıtımı, Guaj, Suluboya, Akrilik boya, Ekolin boya, Kuru pastel, Airbrush denemeleri, Maske tekniği ile uygulama; İki ve Üç Boyutlu Objeler Üzerinde İllüstratif Çalışma: Işık, Gölge, Perspektif; Çocuk Kitaplarını Resimleme; Kitap Kapağı Resimleme.

SEÇ. III      ETKİLİ İLETİŞİM

İletişim bilimine yönelik temel kavramların eğitim öğretim süreçlerindeki yansımalarına paralel olarak; bireyler arası gerçekleştirilecek iletişim etkinliklerinde etkin olabilmeye ve kaliteli iletişim kurabilmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.

 SEÇ.  III  MEKAN KAVRAMI VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ

Mekan kavramı,Konsept kavramı,İç mekan ve dış mekan kavramları ,Mekanda  iç kabuk ve dış kabuk yaklaşımı,Mekanı doğru algılama bir komposizyon yüzeyi olarak mekan,Ürün kimliği mekan ilişkisi, Sergi ve sergileme kavramı,Ürün tanıtımı ve sergilemesinin proje çalışması açısından Faydaları formların canlı model yardımı ile incelenmesi; Ressamların desenlerinden tahliller.

SEÇ.  IV   SERBEST ÇİZİM TEKNİKLERİ 
Çeşitli çizgi teknikleri ile  Guaj, Suluboya, Akrilik boya, Ekolin boya, Kuru pastel, Airbrush denemeleri, Maske tekniği ile uygulama; İki ve Üç Boyutlu Objeler Üzerinde Işık, Gölge, Perspektif çalışmaları

SEÇ.  IV   YAYIN TASARIMI
Masaüstü yayıncılık ilkelerini bir sayfa tasarımı Çoklu sayfalı yayına yönelik hedef kitlenin beklentilerini ve özellikleri,Sayfa tasarımında tipografik ve görsel hiyerarşi,Çoklu sayfalı yayın için içeriği yansıtabilecek ve benzelikleri,Sayfa tasarımı süreci içinde forma oluşturma yöntemi,Sayfa tasarımı ve görsel hiyerarşi ilişkisi.çoklu sayfalı ürünün üç-boyutlu maketi İki boyutlu detaylı açılımı.

SEÇ.  IV   KALİGRAFİ

Kaligrafinin tarihsel gelişimi; güzel yazı yazmanın kuralları; tasarımda güzel yazının işlevleri; florish, serif, anglez, gotik, humanistik v.b kaligrafik biçimler ve teknikler.

SEÇ.  IV   ÇOCUK KİTAPLARI İLLÜSTRASYONU

Çocuklar için illüstrasyon ve kullanım alanları konusunda bilgilendirmek. Teknik yetkinlik ve kişisel/çağdaş dil kazandırmak. Kitap resimlemenin tarihsel gelişimi. İçeriği oluşturan metnin resimlemede etkileri. Kitap resimlemede tip ve mekan olgusu irdelenir. Öğrencilerin çizgi, leke, renk, kompozisyon ve kurgu yetenekleri geliştirilerek bir çizer (illüstratör) olarak kendilerini keşfedebilecekleri deneysel çalışmalar yaptırılır. İllüstrasyonda nasıl bir özgün yapı ortaya koyabileceklerinin yolları ve resimlenen kitabın tipografik tasarımı öğretilir.           

SEÇ.  IV   ÇEVRE GRAFİĞİ
Yönlenme (wayfinding) ve bilgilenme (information) konusunda gereksinim duyan insanlara, çevresinde etkin olabilecek görsellerle yardım sağlamak Çevre Grafiği'nin amacıdır. Çevre Grafiğine giriş, Sergileme tasarımı, Mekan ve insan ilişkisi, Çevre grafiği ve tipografi prensipleri, Mimari tasarım ve çevre grafiği , Endüstriyel tasarım ve çevre grafiği, Mağaza düzenlemesi ve çevre grafiği tasarımı, Çevre grafiği ve tipografi çalışmaları, Müze için çevre grafiği tasarımı uygulaması.  

SEÇ. II   REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI
Fotoğraf makinelerinin tarihi, objektif, film, ışık, banyo ve baskı. Objektifler: Standart, geniş, tele, zom ve makro objektifler. Pozlama kontrol mekanizmaları. Diyafram, örtücü; Hareketin durdurulması; Alan derinliği. Film: Formatlarına göre, ışık şiddetine duyarlılığına göre, renk duyarlığına göre film türleri. Kontrastlık ve gren yapısı. Işık: Işık ölçümü ve türleri, pozlama modları. Filtreler ve yardımcı aksesuarlar. Görüntü düzenleme; Siyah - beyaz film banyo ve kart baskısı

SEÇ. II      YARATICI İFADE VE YARATICILIK            
Yaratıcılık kavramının tanımlanması, yaratıcı ifade kavramının incelenmesi, ‘‘yaratıcı’’ kimsenin taşıması gereken nitelikler, görsel ve duyusal algı, esnek ve özgün düşünebilme, yenilikleri yakalayabilme ve takip edebilmenin yaratıcıktaki yeri, mevcut olanı farklılaştırma ve varolan sorunlara çözüm getirilebilmesinde yaratıcılık, grafik sanatlarda yaratıcılık, grafik tasarımda yaratıcılık, örneklerin incelenmesi.

SEÇ. III     YAZI KARAKTERİ TASARIMI
Tipografi.Yazı karakterleri.Font. Tasarım: Harf anatomisi. Romen karakterler. Serif. Sans. İtalik, Majiskül, Miniskül, gövde.Yazının evrimi. Duvar yazıları. Sümerler. Hiyeroglif. Yunan, Roma ve Osmanlı uygarlıkları. Rönesans. Gotik tarz. Endüstri devriminin yazı karakterleri üzerindeki etkisi. 
Yazı karakterleri tasarımı: Font. Punto. Optik değerler. Kontrast. Condenset. Extendet. Adobe Illustrator. Elektronik ortamda yazı karakterleri tasarlanması.Fontların türkçeleştirilmesi.Yayın grafiği ve Tipografi. Kurumsal kimlik ve Tipografi. Günümüzde yazı karakterleri. Modernizm. Post-Modernizm.Trendler.Güncel yaklaşımlar.

SEÇ.  III    ANİMASYON  
Yerleştirme – Oran: Canlı Modelden skeç, Kroki,Kontür: Çizgi: İnsan Bedeninin değişik duruşlar içindeki görüntüsünün salt çizgi kullanılarak kağıda aktarılması,Komposizyon, Yerleştirme, Oran, Yüzey bölümlemesi, Espas, Rakursi; Form: Dış form, İç form, Organik form, Geometrik form, Form tekrarı, Kapanan-Kapatan formların canlı model yardımı ile incelenmesi; Ressamların desenlerinden tahliller.

SEÇ. IV SERGİLEME VE FUAR GRAFİĞİ
Mekan kavramı,Konsept kavramı,İç mekan ve dış mekan kavramları,Mekanda  iç kabuk ve dış kabuk yaklaşımıMekanı doğru algılama bir komposizyon yüzeyi olarak mekan,Ürün kimliği mekan ilişkisi,Sergi ve sergileme kavramıÜrün tanıtımı ve sergilemesinin proje çalışması açısından faydaları.

SEÇ. IV    DENEYSEL TİPOĞRAFİ
Tipografik temelli her türdeki tasarım konusunu kapsayan ve gerektiğinde kurallı tipografinin çerçevesi dışına çıkılarak daha çok kreatif düşünmeyi hedefleyen bir amaçla, öğrencinin seçim yapabileceği gerçek veya sanal konular üzerinde uygulamalar ve bunların irdelenmesi.

Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2015, Perşembe