Ders İçerikleri

 

GENEL SANAT TARİHİ  
Tarih öncesi dönem sanat eserlerinin ortaya çıkışı ve Paleolitik, Mezolitik, Neolitik dönem eserlerinin genel özellikleri. Anadolu medeniyetleri (Hitit, Frig, Lidya, Urartu) Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, Erken Hıristiyan ve Bizans sanatı, Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, 19. yy ve sonrası sanat akımları.

SERAMİK TEKNİK RESMİ  
Teknik resmin önemi. Tanımı, endüstrideki yeri, teknik resimde kullanılan araç gereçler ve resim kâğıtları. Teknik resimde kullanılan ölçekler, yazı ve rakam çeşitleri. Çizgi çeşitleri; önemi, kullanıldığı yerler. Katı cisimlerin hacimlerini hesaplama ile hacim büyültme küçültmeyi bu işlemleri formlara uygulanması. Seramik formların kesit çizimlerini yapmak; tam kesit, yarım kesit. Çay takımı veya yemek takımı parçalarının tek tek hacim hesaplamalarının yapılması, kesitlerinin çizilmesi.

SERAMİK TEMEL SANAT EĞİTİMİ I  
Seramik sanatı ve gelişimi, tanımı; başlangıçtan günümüze seramik sanatı; seramik üretiminde kullanılan malzemeler, hammaddeler, çamur hazırlanması, şekillendirme, kurutma ve pişirme aşamaları. Şekillendirme yöntemleri; plaka yöntemi, sucuk yöntemi, şablon teknikleri ve serbest şekillendirme teknikleri.

TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Görsel dili oluşturan temel elemanlar, doğal ve yapay obje kullanılarak ışık-gölge, kompozisyon kuralları, karakalem ve füzen kullanılarak obje etütleri, Nokta, çizgi ve mürekkep ile doku çalışmaları, Üç boyutlu doku çalışmaları. Ayrıca 2 ve 3 boyut arasındaki farkların pekiştirilmesi, yüzey dokularının çalışmalarda kullanılabilirliği göz önüne alınarak uygulamalar yapılır.

AİİT I 
Bu derste Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan gelişmeler ele alınmaktadır.   

TÜRK DİLİ I 
Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları

İNGİLİZCE I 
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 
Bilgi teknolojisi kuramlarına giriş. Bilgi çağı ve bilgi toplumu, bilgi sistemleri, algoritma, yazılım, internet. Algoritmanın temel özellikleri; Bilgisayar organizasyonu; İşletim Sistemleri: İşletim sistemi nedir? İşletim sistemi görevleri ve çeşitleri nelerdir? Bilgisayar Yazılımı; Uygulama yazılımları: Kelime işlem programı, raporlama ve işlem tablosu programı, çizim programı, sunu programı; Veritabanı: Veritabanı nedir? Çeşitleri nelerdir? Veri iletişimi ve bilgisayar ağları; e-mail kullanımı, FTP; İnternet ve www: İnternet nedir?, İnternet kullanımı, Bilgi tarama ve bilgiye erişim.

ALÇI ŞEKİLLENDİRME MODEL KALIP I
Alçı Şekillendirme Model Kalıp I dersi kapsamında; Malzeme ve ekipman tanımları, alçı ile şekillendirilecek form tasarımı, tasarımın teknik resim yoluyla ifade edilmesi, hazır bulunan teknik resimden referansla model şekillendirme, model kalıbı alma, pim yapımı ve önemi, slip (döküm çamuru) hazırlama, rötuş, sırlama ve fırınlama konuları işlenmektedir.

SERAMİK TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
Seramik sanatı ve gelişimi, tanımı; başlangıçtan günümüze seramik sanatı; seramik üretiminde kullanılan malzemeler, hammaddeler, çamur hazırlanması, şekillendirme, kurutma ve pişirme aşamaları. Şekillendirme yöntemleri; plaka yöntemi, sucuk yöntemi, şablon teknikleri ve serbest şekillendirme teknikleri.

TEMEL SANAT EĞİTİMİ II 
Görsel dili oluşturan temel elemanlar, doğal ve yapay obje kullanılarak ışık-gölge, kompozisyon kuralları, karakalem ve füzen kullanılarak obje etütleri, Nokta, çizgi ve mürekkep ile doku çalışmaları, Üç boyutlu doku çalışmaları. Ayrıca 2 ve 3 boyut arasındaki farkların pekiştirilmesi, yüzey dokularının çalışmalarda kullanılabilirliği göz önüne alınarak uygulamalar yapılır. Renk, rengin tanımı ana ve ara renkler, renk skalası, renk çemberi, kontrast renkler. Strüktür çalışmaları

SERAMİK KİMYASI
Periyodik tablo, Kimyasal ölçü birimleri, Bileşik ve Karışımlar, Mol Kavramı, Bileşiklerin Sınıflandırılması: Oksitler, Asitler, Bazlar, Tuzlar, Seramik kimyasının temel kavramları,  Seramik Hammaddelerinin Tanımlanması; kil mineralleri, kuvars, feldspat, mermer, dolomit vb., Seger formülleri

AİİT II
Bu derste Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, gerçekleştirilen devrim hareketleri ve Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyaseti  ele alınmaktadır.   

TÜRK DİLİ II
Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.

İNGİLİZCE II 
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

ALÇI ŞEKİLLENDİRME MODEL KALIP II 
Alçı Şekillendirme Model Kalıp II dersi kapsamında; alçı ile şekillendirilecek form tasarımı, tasarımın teknik resim yoluyla ifade edilmesi, hazır bulunan teknik resimden referansla model şekillendirme, alçı tornanın tanımı ve kullanımı, alçı torna üzerinde silindirik model yapımı, yardımcı kalıp alma teknikleri, karmaşık şekilli tasarımların modellenmesi, çok parçalı kalıp yapımı, çok parçalı kalıplara döküm ile seramik şekillendirme, slip (döküm çamuru) hazırlama, rötuş, sırlama ve fırınlama konuları işlenmektedir.

SANAT KAVRAM VE KURAMLARI 
Sanat Eserinin ve Sanatçının Konumu: Farklı bakış açılarıyla sanat nesnesinin gelişim süreci, sosyolojik ve felsefi yönden irdelenmesi.  19. Yüzyılda sanatın ve sanatçının durumu 20. yy. Çağdaş sanatı. Kuramsal felsefe, Sosyolojik tartışmaların sınırları. Günümüzde sanat eserinin ulaştığı nokta, Sanatçının çalışmalarının sanat tarihi ile bağı, Kapsadığı akım, Tarihsel gelişimi; Video, dia, fotoğraf ve katalog gibi farklı dokümanlar: Tartışma ortamı, araştırma raporları, bakış açısı; Tarihsel sırayla Çağın, dönemin ve toplumun, sosyal, siyasal, ekonomik ve düşünsel değişimleri.

SERAMİK DESEN I
Oran-orantı; temel geometrik formlar ile oluşturulmuş düzenlemeler ve krokiler, canlı model ile kroki çalışmaları. Çizgi ile resimsel kurgu; iki boyutta hacim ve derinlik oluşturma. Canlı model ile deseni el-ayak çalışmaları.

SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYG. I
Seramiğin tanımı ve tarihçesi: Başlangıcından günümüze seramiğin gelişimi, Teknolojik gelişmeler; Seramik ürünlerin Sınıflandırılması: Gözenekli ve gözeneksiz seramikler, Düşük ve Yüksek pişirimli ürünler; Kil ve Kaolinler: Oluşumu sınıflandırılmaları, Isıl davranışları; Özsüz Hammaddeler ve Oluşumları: Kuvars, Feldspat, Kalker, Dolomit, Pegmatit, Mermer, Tebeşir; Uygulanan Deneyler: Yoğrulma suyu, özgül ağırlık, Kuru ve Pişme küçülmesi, Su emme; Seramik Şekillendirme Makineleri: Torna, Şablon

TASARIM VE YARATICILIK I
Seramiğe yardımcı araç- gereç, ekipman ve teknikler kullanılarak yeni anlatım biçimlerinin araştırılması, geleneksel sanatlar ile günümüz yaratıcılığının ilişkilendirilerek güncel artistik önerilerin çoğaltılması.

TÜRK SANAT TARİHİ 
İslamiyet’ten Önce Türk Sanatı(Hun, Göktürk, Uygur)’nın incelenmesi. İslamiyet’ten Sonra Türk Sanatı(Asya, Suriye Irak ve Mısır’da Türk Mimarisi)’nın örneklerle incelenmesi. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Mimari Sanatı’nın irdelenmesi. Osmanlı Devri ve Cumhuriyet Devri Mimari Sanatı’na bakış. Türk Çini ve Seramik Sanatının kavranması.  Türk Halı Sanatı’nın kavranması. Türk Kumaş Sanatı’nın incelenmesi.   Türk Maden Sanatı’nın incelenmesi.   Türk Cam Sanatı’nın incelenmesi. Türk Hat Sanatı’nın incelenmesi.  Türk Minyatür Sanatının incelenmesi.   Batılılaşma Dönemi Türk Tasvir Sanatının incelenmesi.  Çağdaş Türk Resmine Genel Bir Bakış.

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 
Bilgisayar teknik donanım ve yazılımlarının açıklanması ve genel özellikleri. Bilgi sistemleri, algoritma, yazılım, internet’in kullanım özellikleri. Algoritmanın temel özellikleri Bilgisayar yazılımı; Uygulama yazılımları: Kelime işlem programı, raporlama ve işlem tablosu programı, çizim programı, sunu programı yazılımlarının tanıtılması ve kullanım uygulamaları.

ALÇI ŞEKİLLENDİRME MODEL KALIP III
Alçı Şekillendirme Model Kalıp III dersi kapsamında; en az iki kişilik gruplar halinde seramik ürün grupları (Çay takımı, kahve takımı vs) tasarımı yapılması, tasarımı yapılan ürün gruplarının alçı modellerinin (bünye+kulp-emzik vs.) hazırlanması ve kalıp yapımı, kapaklı form (saklama kabı, çaydanlık, vs.) tasarımı yapılması, bu formların modellenmesi ve kalıplanması, geniş yüzeyli yekpare form (pano) tasarımı yapılması ve modellenip kalıplanması, çok parçalı ürün dökümü ve döküm sonrası birleştirme teknikleri, kapaklı form dökümü, yaş pres yöntemi ile ürün şekillendirme, kurutma, sırlama, rötuş, bisküvi pişirimi ve sırlı pişirim konuları işlenmektedir.

ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 
Sanatın kavram olarak incelenmesi, sanatçı, izleyici, eser kavramları. Sanatla felsefenin kesişim noktası. Sanat Felsefesinin alanı, amacı ve işlevi.Sanat Bilim Dalları: Sanat teknik bilimi, Sanat psikolojisi, Estetik, sanat sosyolojisi, Sanat Felsefesi: Sanat ontolojisi, İdea aramak, Felsefi akımlar, Devlet politikası açısından sanat felsefesi; Sanat Ontolojisi: Modern ontolojideki sanat kuramları, Hartmann’ın ontoloji kuramı, Sanat eserlerinin varlık olarak yapıları. Estetik kavramı, doğada, sanatta güzel kavramının incelenmesi. Zaman içinde güzelliğin yorumlanmasındaki değişim, antik çağlardan günümüze estetik değerlerin incelenmesi. Antik Çağ felsefesinde sanat ve estetik yargı üzerine Aristoteles, Platon ve Sokrates’in düşünceleri. Skolâstik düşünce ve Rönesans Hümanizminde Sanat ve estetik. Aydınlanma felsefesi ve Baumgarten, Kant ve Hegel estetiği. Çağdaş düşünce akımlarında sanat ve estetik kuramları.

SERAMİK DESEN II
Oran-orantı; temel geometrik formlar ile oluşturulmuş düzenlemeler ve krokiler, canlı model ile kroki çalışmaları. Çizgi ile resimsel kurgu; iki boyutta hacim ve derinlik oluşturma. Canlı model ile deseni el-ayak çalışmaları.

SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYG. II
Seramik Sırları: Sır hammaddeleri, Sırları oluşturan oksitler ve özellikleri, Seramik sırlarının formülsel anlatımı, Seger formülü ve hesaplanması, Sır reçetelerinin hazırlanması, Seramik sırlarının sınıflandırılması, Frit hammaddelerinin hesaplanması ve fritleşme, sır renklendiricileri

TASARIM VE YARATICILIK II
Seramiğe yardımcı araç- gereç, ekipman ve teknikler kullanılarak yeni anlatım biçimlerinin araştırılması, geleneksel sanatlar ile günümüz yaratıcılığının ilişkilendirilerek güncel artistik önerilerin çoğaltılması

ÇAMUR TORNA I
Çamur tornasında üretimin kısa tarihçesi, yapılan üretimler ve örnekler, çamur tornasında şekillendirmenin öğrenilmesi, bu tekniğe uygun çamur ve malzeme seçimi, bu teknikle uygulanabilecek örnekler ve farklı tasarımlar.

BİLGİSAYARLI ENDÜSTRİYEL TASARIM I
Bilgisayar ortamında Endüstriyel tasarımla ilgili ön bilgiler, Endüstriyel tasarımla ilgili ürünlerin incelenmesi, Ürünlerin değerlendirilmesi; Endüstriyel Seramik Ürünlerden Islak Zemin Malzemeleri: Banyo seti ve Aksesuarları, Helâ taşı, Evye, Sabunluk, Havluluk, Ayna çerçevesi, Fırçalık; Dekoratif Seramik Ürünler: Resim çerçevesi, Vazo, Büro takımı, Modüler endüstriyel duvar panoları, Sofra ve süs eşyaları, Aydınlatma elemanları, Özel endüstriyel parçalar; Proje Hazırlama: Araştırma, Şekillendirme, Model ve kalıp hazırlama, Ürün ile ön projenin karşılaştırması. Yukarıda belirtilen endüstriyel tüm ürünlerin bilgisayar ortamın photoshop kullanılarak tasarlanması.

SERAMİK SANATI TARİHİ
Seramik Sanatının Kendi İçinde Sınıflandırılması: Klasik Seramik Sanatı, Endüstriyel Seramik Sanatı, Çağdaş Seramik Sanatı, Dünya Seramik Sanatı Örnekleri, İslam Öncesi Türk Seramik Sanatı, Anadolu Türk Çini ve Seramik Sanatının Kaynakları, Anadolu Selçuklu Çini ve Seramik Sanatı, Beylikler Devri Çini ve Seramik Sanatı: Milet Tipi Seramikleri; Osmanlı Çini ve Seramik Sanatı: Osmanlı Çini Teknikleri ve Örnekler, İznik, Kütahya ve Tekfur Sarayı Çini Örnekleri, Osmanlı Devri Seramikleri, İznik ve Kütahya Seramikleri, Çanakkale Seramikleri

SERAMİK TASARIM YÖNTEMLERİ I
Üç boyutlu form, iki boyutlu yüzey seramiği çalışmalarında süsleme yöntemleri de kullanılarak, değişik mekânlarda uygulamalar. Sanatsal ve biçimsel araştırma. Özgün tasarımlar, bahçe seramiği, aydınlatma, enstalâsyon, seperasyon, modüler pano, serbest yüzey çalışmaları.

TEKNİK DEKOR UYGULAMALARI I
Seramik yüzeylerde uygulanan dekor tekniklerinin öğrenilmesi, yapılan örneklerin incelenmesi ve uygulanması.

ÇAMUR TORNA II
Çamur tornasında üretim yapan günümüz sanatçılarının araştırılması, örneklerin incelenmesi. Çamur tornasında şekillendirilebilecek yeni tasarımlar yapmak ve uygulamak.

MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ
Mitolojinin Batı sanatındaki etkileri. Mitolojinin kaynakları: Hesiodos'un Teogonia ile İşler ve Günleri, Homeros'un İliada ve Odisseia'sı, Roma dönemi yazılı kaynakları ve oyun metinleri; Ponofsky ve ikonografik çözümleme; Yunan Mitolojisi: Evrenin ve tanrıların yaratılışı, İnsanın yaratılışı, Olympos'lu tanrılar, kahramanlar ve bölgesel efsaneler, Konuların batı resim ve heykel örnekleri ile incelenmesi. İkonografi: Tevrat, Tevrat peygamberleri ve yaşamları, İncil: Meryem, Vaftizci Yahya, on iki havari, İsa ve yaşamı, konuların batı resim ve heykel örnekleri ile incelenmesi.

FIRINLAMA SIRLAMA VE SIR YÖNTEMLERİ
Sırlama Teknikleri: Püskürtme Yöntemi, Daldırma Yöntemi, Akıtma Yöntemi, Tozlama Yöntemi, Tuzlama Yöntemi, Seramik Sırlarında Ortaya Çıkan Çeşitli Hatalar ve Giderilmesi, Seramiğin Pişirilmesi: Pişirmede Çamurda olan Değişiklikler, Seramik Fırınlar, Fırın Atmosferine Göre Pişirme Yöntemleri, Seramik Fırınlarında Sıcaklığın Kontrolü ve Ölçülmesi.

PORSELEN TEKNOLOJİSİ
Porselenin tanımı ve porselenin özellikleri, Porselenlerin sınıflandırılması, Frit ve glazür hazırlama, Şekillendirme prosesleri, Porselen kurutma teknolojisi,  Porselen sırları, Porselenlerin pişirilmesi, Porselen deneyleri

FOTOGRAFİ
Fotoğraf makinelerinin tarihi, objektif, film, ışık, banyo ve baskı. Objektifler: Standart, geniş, tele, zum ve makro objektifler. Pozlama kontrol mekanizmaları. Diyafram, örtücü; Hareketin durdurulması; Alan derinliği. Film: Formatlarına göre, ışık şiddetine duyarlılığına göre, renk duyarlığına göre film türleri. Kontrastlık ve gren yapısı. Işık: Işık ölçümü ve türleri, pozlama modları. Filtreler ve yardımcı aksesuarlar. Görüntü düzenleme; Siyah - beyaz film banyo ve kart baskısı.

KÜLTÜR TARİHİ
Tarihsel süreçte çeşitli uygarlıkların kültürel yapılarındaki değişimin incelenmesi. Genel olarak kültür kavramı. İnsanın tüm etkinliklerinin toplamı olarak kültür, değer yargılarının kaynağı olarak kültür. Kültür ve uygarlık; Kültürün bir değer ölçütü olarak uygarlık. Kültür ile dil ve tarih olguları arasındaki İlişkiler. Kültürel olgu olarak sanat; Düşünce kültürü bağlamında sanat. Eleştirel düşüncenin tarihi ve sanatın gelişimi. Sanat akımları ve kültürel coğrafya; Kültür tarihinin çeşitli evrelerinde sanatın gelişimi, modern kültür tarihi anlayışı ve sanatının değerlendirilmesi.

BİLGİSAYARLI ENDÜSTRİYEL TASARIM II
Bilgisayar ortamında Endüstriyel tasarımla ilgili ön bilgiler, Endüstriyel tasarımla ilgili ürünlerin incelenmesi, Ürünlerin değerlendirilmesi; Endüstriyel Seramik Ürünlerden Islak Zemin Malzemeleri: Banyo seti ve Aksesuarları, Helâ taşı, Evye, Sabunluk, Havluluk, Ayna çerçevesi, Fırçalık; Dekoratif Seramik Ürünler: Resim çerçevesi, Vazo, Büro takımı, Modüler endüstriyel duvar panoları, Sofra ve süs eşyaları, Aydınlatma elemanları, Özel endüstriyel parçalar; Proje Hazırlama: Araştırma, Şekillendirme, Model ve kalıp hazırlama, Ürün ile ön projenin karşılaştırması. Yukarıda belirtilen endüstriyel tüm ürünlerin bilgisayar ortamın photoshop kullanılarak tasarlanması.

SERAMİK TASARIM YÖNTEMLERİ II 
Üç boyutlu form, iki boyutlu yüzey seramiği çalışmalarında süsleme yöntemleri de kullanılarak, değişik mekânlarda uygulamalar. Sanatsal ve biçimsel araştırma. Özgün tasarımlar, bahçe seramiği, aydınlatma, enstalâsyon, seperasyon, modüler pano, serbest yüzey çalışmaları.

SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYG. III
Seramik çamurlarda ve sırlarda kullanılan oksitler, Kimyasal analizden mineral kimya formülünün hesaplanması, Pişirim Yöntemleri, Kimyasal analizden rasyonel bileşim formülünün hesaplanması, suda çözünen veya çözünemeyen hammadde ve oksitler.

TEKNİK DEKOR UYGULAMALARI II
Seramik yüzeylerde uygulanan dekor tekniklerinin öğrenilmesi, yapılan örneklerin incelenmesi ve uygulanması.

ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATI TARİHİ 
Seramik Sanatı: 20. yy. Sanat anlayışının etkileriyle klasik ve endüstriyel seramik sanatının yanında seramiğin modern bir sanat dalı olarak ortaya çıkışı; Seramik Sanatının Kendi İçinde Sınıflandırılması: Klasik Seramik Sanatı, Endüstriyel Seramik Sanatı, Çağdaş Seramik Sanatı, Klasik Seramik Sanatının yönelimi, İşlevi ve amacı, Endüstriyel Seramik Sanatının yönelimi, İşlevi ve amacı, Çağdaş Seramik Sana-tının yönelimi, Soyut-özgün form yönelimi, Seramik heykel yönelimi; Çağdaş Seramik Sanatının Dünyada ve Türkiye'de Ortaya Çıkışı ve Gelişiminin Tarihçesi: Çağdaş seramik sanatını belirleyen sanatçılar.

PORSELEN ŞEKİLLENDİRME
Porselen sanatı ve tanımı, gelişimi, Başlangıçtan günümüze porselen sanatı; Porselen üretiminde kullanılan malzemeler, hammaddeler çamur hazırlanması,kurutma, pişirme aşamaları, Şekillendirme yöntemleri.

BAHÇE SERAMİKLERİ
Bahçe seramiklerinden örneklerin incelenmesi, tasarımda dikkat edilmesi gereken faktörler ve üretimler.

GELENEKSEL ÇİNİ SAN. TAS. VE UYG.
Türk çini sanatında görülen motifler, motiflerin özellikleri, oluşturulan kompozisyonlar. Örneklerin incelenmesi ve uygulanması

ÇAĞDAŞ ÇİNİ SAN. TAS. VE UYG.
Türk çini sanatında görülen motifler, motiflerin özellikleri, oluşturulan kompozisyonlar. Örneklerin incelenmesi. Yeni tasarımlarla motiflerin yorumlanması.

ARTİSTİK SERAMİK TASARIMI I
Çağdaş seramik sanatına ait örneklemelerle bu konuda öğrenciler bilgilendirilir, günümüz seramik sanatçılarının sanat anlayışı irdelenerek, Seramiğin bir sanat malzemesi olarak kullanımının öğrencilerin kişisel tasarım ve uygulamalarına yönelik yeni anlatım biçimlerine dönüşmesi sağlanır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK DEKOR UYGULAMALARI I
Toprak dekorları, Teknik dekorlar, Basit el dekorları, Sünger dekorları, Istampa dekorları, Parafin dekorları, Pistole dekorları, Puar dekorları, Fırça dekorları; kullanılan fırçalar: Sır altı, mayolika, boya, fon dekorlu, sır üstü; seramik dekor çeşitleri: Sır altı, sır içi, sır üstü uygulamaları bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme.

ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI I
Endüstriyel Seramik Tasarlanması, Tasarlana Şeyler Üzerinde Eskiz Çalışma, Tasarlanan İşin Prototipinin Yapılması, Alçıdan Şekillendirme, Kalıp Alınması, Kalıplara Döküm Yapılması, Malların Kurutulması, Kuruyan Ürünlerin Pişirilmesi, Sırlama, Sunum

SERAMİK TEKNOLOJİSİ I
Seramik çamurlarında ve sırlarında kullanılan hammaddelerin fiziksel özellikleri: elektrolit kontrolü, elek analizi, yoğrulma suyu deneyi, kuru pişme ve toplu küçülme deneyleri, su emme deneyi, kuru direnç deneyi; Hammaddelerin kimyasal özellikleri ve hesaplamaları: kimyasal analiz formülüne göre hammaddelerin belirlenmesi. Mineral kimya formülü, rasyonel bileşim formülü, Seger formülü, sırlardaki yüzey gerilimi, sırlarda genleşme katsayıları; Laboratuar araştırmaları: hammadde, sır, astar, renk verici oksitlerin çamurda astarda ve sırdaki etkileri, artistik sırlar.

ENDÜSTRİYEL VE MİMARİ SERAMİKLER I
Tasarım İle İlgili Ön Bilgiler: Tasarımın tanımı, İlkeleri, Biçim, İşlevsellik; İç ve Dış Mekân İçin Modüler Pano Tasarımı ve Sofra Eşyası Tasarımı: Tasarım ile ilgili ön araştırmalar; Eskizlerin Hazırlanması, Çay takımı tasarımı, Yemek takımı tasarımı; Tasarımın Üretimi: Fonksiyonel ve estetik değerlendirme, Model ve kalıp yapımı, Döküm, Parçaların aplikasyonu, Rötuş, Bisküvi ve sırlı pişirim.

MİMARİ VE SANAT SERAMİĞİ I
Mimari ve Sanat Seramiklerinin Tasarım ve Uygulama Yöntemleri: Tasarım kavramı, Yöntemleri, Aşamaları; İç ve Dış Mekânlarda Tasarımlar ve Uygulamaları: Maket denemeleri, Uygulama mekânları ve proje hazırlanması, Ölçekli detay uygulama, Montaj; Sanat Seramiği: Yerli ve yabancı sanatçılar ve eserlerinin tanıtılması, İncelenmesi, Şekillendirme yöntemleri, Pişirme, Astarlama, Sırlama, Sırlı pişirim, Eserlerin değerlendirilmesi.

TEKNİK DEKOR TASARIMI I
Teknik Dekor Uygulamalarındaki Yöntemler: Yaş Çamur Üzerine Uygulanan Dekor Yöntemleri ve Basit El Dekorları: Ajur, Rölyef, Kazıma, Stampa dekorları, Sünger dekorları, Puar dekorları. Astar: Astar hazırlama ve renklendirilmesi, Astar Dekorları; Sgrafitto (astar kazıma), Mishima (astar doldurma), Parafin dekorları, Ebru ve mermer dekorları.  

ENDÜSTRİYEL SERAMİK ÇAMURLARI I
Seramik hammaddeleri, seramik hammaddelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, hammadde mineralojisi, endüstriyel seramik çamurlarının genel özellikleri, farklı endüstriyel çamurları ve sınıflandırılması, endüstriyel çamur reçetesi oluşturma,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FORM TASARIMI I
Autocad 3d max gibi üç boyutlu programların kullanılarak 3 boyutlu seramik formlar üretmek.

SERAMİK BASKI TEKNİKLERİ I
Sanatsal ve biçimsel araştırmalarda, özgün baskı yöntemleri ile seramik dekor alanına yenilikler getirir. Çeşitli baskı yöntemleri, oksit ve boyalar kullanılarak seramik yüzeylere uygulanır.

SERAMİK SIR ASTAR VE BOYALARI I
Sır reçetesine göre hammadde seçimi, Sır hammaddelerinin özellikleri, Yeni sır reçetelerinin geliştirilmesi, Farklı sır kompozisyonları. Artistik sır çalışmaları, Endüstriyel sır çalışmaları

YÜZEYSEL TASARIM I
Yüzey biçim ilişkileri: Formun tanımı, Fonun tanımı, Form fon ilişkileri, Doğal obje elemanlarını etüdü, Etüde bağlı kompozisyon kuralları, Tasarıma dönüştürme; Elemanter sistem ile yüzeyin düzenlenmesi; Geometrik tasarım, Karenin tanımı ve kompozisyon içinde etkisi, Üçgenin tanımı ve kompozisyon içindeki etkisi, Geometrik elemanların birbirileri ile ilişkisi, Düzenleme Sistemleme, Karakalem ile desen, Eskiz, Işık-Gölge Çalışması.

SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI
Sosyal Sorumluluk Uygulamaları dersinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO), birleştirilmiş sınıflı köy okulları, spor kulüpleri, engellilere yönelik okullar, sağlık kurumları, Sosyal Hizmetler Yetiştirme Yurtları ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı merkezler, müzeler, galeriler, cezaevleri ve Çocuk Islahevi, Huzurevi, Kızılay, İl Halk Kütüphanesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Köy Hizmetleri, meslek odaları, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, TEMA-DOÇEV ve benzeri ulusal ve yerel sivil toplum kurum ve kuruluşlarından en az birine yönelik bir sosyal hizmet projesi geliştirilir ve uygulanır. Öğrencilerden her biri en az bir akademik veya sosyal etkinliğe (sergi, konser, seminer, söyleşi, vs.) katılmak durumundadır.

ÇİNİ SERAMİK RESTORASYONU I
Hasarlı seramik-cini ürünlerin incelenmesi ve restore edilmesi.

FARKLI PİŞİRİM TENKİKLERİ I
Atölye ortamlarında mevcut bulunan fırınlama yöntemlerinin dışında, sanatsal ve endüstriyel alanda kullanılan fırınlama yöntemlerini teorik olarak öğrenir. Mevcut imkânlar dâhilinde endüstriyel çalışma alanlarındaki fırınlama biçimlerini ( Tünel fırınlar)görerek ve sanatsal alanda çoğunlukla tercih edilen pişirme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenir. ( Raku pişirimi, İsli pişirim-Kâğıt fırını, Tuz fırını, Odun fırını, Pit firing(Çukur pişirimi) )

SERGİLEME VE SERGİ ORGANİZASYONU I
Sergilemenin türleri, biçimleri, yöntemleri, sergi hazırlığı, sergi organizasyonu, sergi ve koleksiyon ilişkileri, sergilerin teknik özellikleri, algı ve iletişime yönelik işlevleri, sergi ekipleri, kurulumu.

SERAMİK İŞLETME EKONOMİSİ I
İşletmecilik ile ilgili genel bilgilerin verilmesi. İşletmelerin amaçları ve türleri. Öğrenci sunumları. İşletmelerin kuruluş yöntemleri. İşletmelerin kuruluş aşamalarının nasıl olması gerektiği. Özel işletmelerin hukuki yapıları. İşletmelerin birleşmeleri. Yönetim ve işlevleri.

ÇAMUR TORNASINDA TASARIM TEKNİKLERİ I
Seramik Tornasının Tanıtımı: Tornaların tarihsel gelişimi, Torna ile üretim yapan merkezler, Sanatçılar ve Eserlerinden Örnekler; Çamurların Hazırlanması ve Form Yapımı: Plastik kırmızı ve beyaz bünye torna çamurları, Yoğurma, Hava alma, Merkeze getirme, Yükseltme, Eşit silindirler çekme, Form oluşturma yeteneğinin gelişimi, Basit şekillendirme teknikleri (Dip alma aletleri ve yöntemleri), Eklemeli formlar, Ayak ve ağız biçimleri, Formların yüzeylerinin değerlendirilmesi, Yüzeylere deri sertliğinde astar uygulamaları, Kurutma, Pişirme ve sırlama yöntemleri.

SANAT ESERLERİNİN İNCELENMESİ
Sanat eseri analizinde plastik çözümleme ve ikonografik çözümleme. Eserin oluşumunda sanatçı, eser, seyirci ilişkisi. Eser incelemesinde arkaik, klasik, barok, modern teknoloji çağının etkileri. Klasik üslup eserlerden örneklerin incelenmesi. Barok üslup eserlerden örneklerin incelenmesi. Din ve mitolojinin eserlerin oluşumuna etkisi. Toplumsal değişim ve sosyal içerikli sanat eserlerinin oluşumu. Modernleşme sürecinde sanatçı ve eser ilişkisi.

SUNUM DOSYASI TASARIMI
CV hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel bir tasarımcı portfolyosu oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı/müşteri ilişkisini içeren bir dizi senaryo örneğini veya tasarıma ilişkin akademik çalışmalara yönelik uygulamaları kapsar. Öğrenciler derste bilgisayar çıktıları veya CD-ROM formatında multimedya çalışmaları ile orijinal temel bir sunum dosyası çalışması hazırlamış olmalıdır.

ARTİSTİK SERAMİK TASARIMI II
Artistik seramik tasarımında kullanılan şekillendirme yöntemleri ve buna bağlı olarak iki-üç boyutlu form uygulamaları, Artistik seramik tasarımında kullanılan özel pişirim ve sırlama tipleri: Oksidasyonlu pişirim, Raku, Sagar; Artistik seramik tasarımında anlatım çeşitliliği: Enstalâsyon, soyut, kavramsal yorumlamalar.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEKOR UYGULAMALARI II
Toprak dekorları, Teknik dekorlar, Basit el dekorları, Sünger dekorları, Istampa dekorları, Parafin dekorları, Pistole dekorları, Puar dekorları, Fırça dekorları; kullanılan fırçalar: Sır altı, mayolika, boya, fon dekorlu, sır üstü; seramik dekor çeşitleri: Sır altı, sır içi, sır üstü uygulamaları bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme

ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI II
Türk standartları: Tanıtımı, İncelenmesi, Seramik Ürünlerde Standartlar; Endüstriyel Ürün Proje Çizimi: Tasarım Projelerinin Türk Standartlarına göre ölçülendirilmesi ve karşılaştırılması, Çekirdek ve Model Hazırlama: Kalıp ve Yardımcı Malzemeler: Plaka ve Şablon hazırlama, Kalıplama şeklinin Belirlenmesi, Endüstriyel Üretime Uygun Kalıplar; Teksir ve Teksir Kalıpları: Ürün Çıkarma, Taşıma ceketi, Ürün Şekillendirme: Döküm, Montaj ve Aplikasyon, Rötuş Kurutma, Bisküvi ve Sırlı Pişirim

SERAMİK TEKNOLOJİSİ II
Teknolojik Araştırmalar: Seramik çamurları ve sırlarında kullanılan hammaddeler, Fiziksel özellikleri, Karışımları, Elek analizi, Elektrolit kontrolü, Yoğrulma suyu, Kuru küçülme, Pişme küçülmesi, Toplu küçülme, Su emme, Kuru direnç, Hammaddelerin kimyasal özellikleri; Çamur-Sır ve Astar Hesaplamaları: Çamur bünyeleri, Artistik sırlar, Renk verici oksitler; Değişik Pişirim Teknikleri: Endüstriyel ve artistik sırlar, Fritli sırlar, Atıkların sır bünyesinde kullanımı, Proje hazırlama ve projenin değerlendirilmesi. 

ENDÜSTRİYEL VE MİMARİ SERAMİKLER II
Endüstriyel ve mimari seramiklerin geçmişte kullanılan biçimlerin anlaşılarak günümüz modern sanat anlayışıyla uygulanabilmesi için kaynak taranarak alçı ve çamurdan modeller hazırlanarak alçı kalıpların çıkarılması ve seri üretiminin yapılması.

ENDÜSTRİYEL SERAMİK ÇAMURLARI II
Seramik çamurlarının özellikleri, farklı endüstriyel çamurları ve sınıflandırılması, Endüstriyel Seramik Çamuru Bünyeleri: Akçini ve Türleri, Pekişmiş çini ve türleri, Teknik pekişmiş çini, Vitreous China, Porselen ve Türleri, Sert porselen, Yumuşak, porselen, Kemik porseleni, Diş porseleni; Çamurların Boyanması, Endüstriyel Seramik Çamurlarının Üretilmesinde Kullanılan Teknolojileri

TEKNİK DEKOR TASARIMI II
Teknik Dekor Uygulamalarında Fırça Dekorları ve Uygulamada Kullanılan Fırça Çeşitleri: Sır altı dekorları, Sır içi dekorları, Sır üstü dekorları. Sır altı Dekorları: 1000ºC'de ve 1200 ºC'de sır altı dekor boyalarının tanıtımı ve uygulamaları; Tasarım aşaması, Uygulanacak tasarımın seçimi ve bisküvi yüzey üzerine uygulanması, Sırlama ve sırlı pişirim.

MİMARİ VE SANAT SERAMİĞİ II
Duvar Kaplaması: Özgün iç ve dış mekân için panolar, Yer kaplamaları; Seramiğin Sanatsal Yönelimi ve Bu Yönde Yapılan Uygulamalar: Seramik sanatında görülen klasik-modern sentezci ve kavramsal yönelimlerin irdelenmesi ve bu yönde tasarım ve uygulamaların gerçekleştirilmesi, Dekoratif tuğlalar, Mozaikler, Seperasyon, Düzenlemeler, Trabzan; Aksesuarlar: Kapı kulpu ve tokmağı, Oturma elemanları; Eskizlerin Hazırlanması: Şekillendirme, Kurutma ve pişirim; Dosya: Araştırma raporu, Eskizler, Çizimler, Fotoğraflar, Sunuş, Çalışmaların Toplu Olarak Değerlendirilmesi.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FORM TASARIMI II
Autocad 3d max gibi üçboyutlu programların kullanılarak 3 boyutlu seramik formlar üretmek.

SERAMİK SIR ASTAR VE BOYALARI II
Astarlar hakkında genel bilgi, Astar yapımında kullanılan hammaddeler ve özellikleri, Astar reçetelerinin hazırlanması, Reçetelerin tartılması ve öğütülmesi, Seramik astarlara uygulanan testler, Astar hataları ve bunların düzeltilmesi, Yapılan araştırmaların reçete hesapları ve rapor hazırlanması.

SERAMİK BASKI TEKNİKLERİ II
Sanatsal ve biçimsel araştırmalarda, özgün baskı yöntemleri ile seramik dekor alanına yenilikler getirir. Çeşitli baskı yöntemleri, oksit ve boyalar kullanılarak seramik yüzeylere uygulanır.

YÜZEYSEL TASARIM II
Resim yüzeyinde tasarımı oluşturmak için temel kurallar: Zıtlık tanımı, tasarıma etkisi, Azlık çokluk, Büyük küçük, Açık koyu, Dolu boş, Yönler, Mat parlak, Organik inorganik biçimlerin üremesiyle tasarım oluşturma; Stilizasyon: Biçimin sade hale dönüştürülmesi, yalın anlatıma ulaşma çabası; Deformasyon: Biçimin arttırılması, Yoğun anlatım, Arayış, kişisel dil oluşturma, Yüzeyde sorunlar oluşturma, Yüzey sorunlarını çözme. 

ÇİNİ SERAMİK RESTORASYONU II
Hasarlı seramik-çini ürünlerin incelenmesi ve restore edilmesi.

FARKLI PİŞİRİM TEKNİKLERİ II
Atölye ortamlarında mevcut bulunan fırınlama yöntemlerinin dışında, sanatsal ve endüstriyel alanda kullanılan fırınlama yöntemlerini teorik olarak öğrenir. Mevcut imkânlar dâhilinde endüstriyel çalışma alanlarındaki fırınlama biçimlerini ( Tünel fırınlar)görerek ve sanatsal alanda çoğunlukla tercih edilen pişirme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenir. ( Raku pişirimi, İsli pişirim-Kâğıt fırını, Tuz fırını, Odun fırını, Pit firing(Çukur pişirimi) )

SERGİLEME VE SERGİ ORG. II
Müze ve Sergi gezileri, Koleksiyon tanımı ve sergileme işlevi, Sergi geliştirme, koleksiyonların yorumlanması, Çağdaş müzecilik anlayışı; Türkiye´de ve dünyada müzecilik; farklı müze türleri; müzenin amacı ve işlevi.

SERAMİK İŞLETME EKONOMİSİ II
Seramik işletme ekonomisi dersi; İşletmelerin amaçları ve türleri, kuruluş yöntemleri, kuruluş aşamalarının nasıl olması gerektiği, özel işletmelerin hukuki yapıları, işletmelerin birleşmeleri, yönetim ve işlevleri, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, personel yönetimi, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi, sağlık ve emniyet, endüstri ilişkileri, personel araştırması gibi konuları içerir ve kişiyi bir işletme açma ve yönetme potansiyeline hazırlar.

ÇAMUR TORNASINDA TASARIM TEK. II
Çamur tornasında üretimin kısa tarihçesi, yapılan üretimler ve örnekler, çamur tornasında şekillendirmenin öğrenilmesi, bu tekniğe uygun çamur ve malzeme seçimi, bu teknikle uygulanabilecek örnekler ve farklı tasarımlar.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2014, Çarşamba